Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.10.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Известување

04.10.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

PI_4_10_2019.pdf rezultati

27.09.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Просторија 306, II декада усен испит

UI_27_9_2019.pdf rezultati

17.09.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во II декада ќе се одржи на 17 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор

Известување

11.09.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Предавална 124, II декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_11_9_2019-0.pdf rezultati

10.09.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Просторија 306, I декада усен испит

Известување

03.09.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во I декада ќе се одржи на 3 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

02.09.2019  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_analiticka_2_9_2019.pdf rezultati

28.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 28.06.2019 (петок). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

24.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 24.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

21.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

17.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019-0.pdf rezultati

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.