Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 28.06.2019 (петок). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

24.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 24.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

21.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

17.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019-0.pdf rezultati

13.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 14.06.2019 (четврток). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

11.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, I декада, амфитеатар

Известување

10.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 10.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

07.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

18.04.2019  09:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 18.04.2019 (четврток). На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот. Точното време дополнително ќе се определи во зависност од бројот на кандидати кои ќе полагаат устен испит.

Известување

15.04.2019  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 15.04.2019 (понеделник) со почеток во 12 часот. На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

писмен испит

PI_15_4_2019-1.pdf rezultati

20.02.2019  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

rezultati-10.pdf rezultati

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.