Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


26.09.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-1.pdf Резултати

24.09.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

17.09.2019  10:00

Експериментална биохемија

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

10.09.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална број 124.

Известување

05.09.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-2.pdf Резултати

30.08.2019  10:00

Експериментална биохемија

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

28.06.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rez_juni_2019_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.06.2019.

26.06.2019  10:00

Експериментална биохемија

Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите

ispit_Eksperimentalna_biohemija_juni_2019.pdf писмен испит по Експериментална биохемија, втора декада

20.06.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_juni_I_i_II_dek-0.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2019

19.06.2019  10:00

Експериментална биохемија

Првата испитна декада е задолжителна за сите студенти, во овој термин се полага завршен колоквиум од вежби (поените влегуваат во вкупната оценка). Студентите кои нема да го полагаат овој дел ќе имаат 0 поени. Дополнителен термин за полагање нема да има. Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.