Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.09.2019  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

Nanohemija_rezultati_27_09_2019.pdf резултати, II декада

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

NH_A_rezultati_27_09_2019.pdf резултати, II декада

26.09.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-0.pdf Резултати

18.09.2019  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

17.09.2019  10:00

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2019  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ЗАДАЧИ) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески (демонстратор Коста Најков) Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво I декада: • Писмен испит: 29.08.2019 (четврток) со почеток во 9:00 часот во предавална 124 на Институтот за хемија II декада: • Писмен испит: 16.09.2019 (понеделник) со почеток во 9 часот во предавална 124 на Институтот за хемија

Zadaci_sept_II_dek_2019.pdf Резултати

16.09.2019  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

13.09.2019  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

nanohemija_rezultati_13_09_2019.pdf резултати, I декада

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

Известување

05.09.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek.pdf Резултати

04.09.2019  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

03.09.2019  10:00

Нутриционизам

I декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

02.09.2019  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

29.08.2019  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ЗАДАЧИ) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески (демонстратор Коста Најков) Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво I декада: • писмен испит: 29.08.2019 (четврток) со почеток во 9:00 часот во предавална 124 на Институтот за хемија II декада: • писмен испит: 16.09.2019 (понеделник) со почеток во 9 часот во предавална 124 на Институтот за хемија

Zadaci_sept_I_dek_2019.pdf Резултати

28.06.2019  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

25.06.2019  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, P124

nanohemija_rezultati_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, P124

NH_A_rezultati_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

24.06.2019  10:00

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

20.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_juni_I_i_II_dek.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2019

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.