Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.10.2019  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Rezultati_Ispit_07_10_2019_molekularna_dopolnitelna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 07.10.2019
Rezultati_Ispit_07_10_2019_nutricionizam_dopolnitelna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 07.10.2019

07.10.2019  11:00

Општа физиологија

Известување

04.10.2019  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

PI_4_10_2019-0.pdf rezultati

27.09.2019  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_OPNH_27_09_2019.pdf резултати, II декада

26.09.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија - А-ниво, ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.

Известување

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжително пријавување на e-mail.

Известување

24.09.2019  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Устниот испит (од предавања) по предметот Општа Хемија за студентите на молекуларна биологија и нутриционизам ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Rezultati_Ispit_24_09_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2019.
Rezultati_Ispit_24_09_2019_nutricionizam_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2019.

18.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

17.09.2019  10:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот. Во истиот термин се одржува и испитот по предметот Основи на органска хемија, за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка (акредитација 2018).

rezultati_organska_septemvri_2019.pdf Rezultati od osnovi na organska hemija

16.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Opsta_hemija_B_16_sept_2019_rezultat_od_pismen.pdf Општа хемија Б за двопредметни студии по биологија-хемија - резултат од писмен испит од 16 септ 2019

13.09.2019  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_OPNH_13_09_2019.pdf резултати, I декада

11.09.2019  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво во првиот испитен рок ќе се одржи на 11.09. 2019 на Институтот за хемија, во предавална 124, со почеток во 12 часот.

Известување

11.09.2019  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

Предавална 124, II декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_11_9_2019.pdf rezultati

10.09.2019  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Устниот испит (од предавања) по предметот Општа Хемија за студентите на молекуларна биологија и нутриционизам ќе се одржи во предавална број 124.

Rezultati_Ispit_10_09_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 10.09.2019.

05.09.2019  10:00

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжително пријавување на e-mail.

Известување

04.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

02.09.2019  12:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

Известување

02.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

30.08.2019  10:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

28.06.2019  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (од предавањата) ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rezultati_Ispit_28_06_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.06.2019.
Rezultati_Ispit_28_06_2019_nutricionizam_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.01.2019.

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

26.06.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во вторатадекада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 25.06. 2019 со почеток во 10 часот во предавална бр. 124, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 26. 06. со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите задолжително да бидат електронски пријавени и да носат хартиена пријава.

ispit_Organska_juni_2019.pdf резултати од писмениот испит по Органска хемија и третиот колоквиум (дополагање) по Основи на органска хемија, јунска сесија

25.06.2019  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, P124

rezultati_OPNH_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Opsta_hemija_B_rezultati_od_pismen_ispit_25_juni_2019.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од писмен испит_25 јуни 2019

17.06.2019  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019.pdf rezultati

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.