Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.06.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

26.06.2019  12:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

20.06.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FH1B_20_06_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FH2B_20_06_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

13.06.2019  12:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_Kolokviumi_rezultati_biolozi.pdf 2019-колоквиуми-биолози

13.06.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

13.06.2019  12:00

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_Kolokviumi_rezultati_biolozi-0.pdf 2019-колоквиуми-биолози

06.06.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

ABH1B06_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

ABH2B06_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

27.05.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Втор колоквиум Физичка хемија 1 - Б ниво

1Бвтор_колок_27_05_2019.pdf Резултати од втор колоквиум.

22.04.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

19.04.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 1 - Б ниво аналитичка биохемија

19_04_2019.pdf Rezultati od prv kolokvium

15.04.2019  12:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

2_15_04_2019.pdf Rezultati od ispit

21.02.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

20.02.2019  12:00

Физичка хемија I - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz1ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz2ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.