Студентска пракса (листа на фирми)

Студентска пракса

Во прилог дадена е листа на компании кои се отворени за соработка при остварувањето на студентска пракса за студентите од Природно-математичкиот факултет.


© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.