Промоција ИХ и ПМФ

Промоција на Институтот за хемија преку MS Teams

Пристапете на ОВОЈ линк.

Секој понеделник од 11:00 h.


Промоција на ПМФ

Промоција ПМФ


© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.