Распоред зимски семестар

Распоред предавања и вежби, I семестар


Распоред предавања и вежби, III семестар


Распоред предавања и вежби, V семестар


Распоред предавања и вежби, VII семестар


© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.