Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


21.06.2021  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија

Втора декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!

I_21_06_2021-1.pdf rezultati

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и положен практичен испит (Excel).

UKHL_2020_2021_rezultati_i_oceni_juni_2021.pdf УКХЛ резултати од испит на 21 јуни 2021

Индустриска хемија

Втора декада. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Втора декада. Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!

I_21_06_2021-2.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

Втора декада. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!

Известување

21.06.2021  09:05

Математика II

Известување

19.06.2021  09:05

Математика I

Известување

18.06.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Team) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Team) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Team) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески

I_декада_јуни_2021_резултати_теорија.pdf Rezultati-I dekada, Juni 2021-teorija

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Team) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Team) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Team) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески

I_декада_јуни_2021_converted-0.pdf Rezultati-I dekada-juni 2021-teorija

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Team) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Team) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Team) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески

I_декада_јуни_2021_converted-1.pdf Rezultati-I dekada-juni 2021-teorija

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Team) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Team) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Team) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески

I_декада_јуни_2021_converted-2.pdf Rezultati-I dekada-juni 2021-teorija

18.06.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 16.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 16.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

17.06.2021  12:00

Физичка хемија I - А ниво

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на e-mail: tatjana_mak@yahoo.com најдоцна два дена пред испит. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

17.06.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада јуни 2021 Писмен испит-задачи

Zadaci_II_dek_juni_2021.pdf Rezultati

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

II dekada juni 2021 Pismen ispit-zadaci

Zadaci_II_dek_juni_2021-0.pdf Rezultati

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска.

Legislativa_2020_2021_kontinuirano_ocenuvanje_2020_2021.pdf Легислатива за хемија во животна средина и храна - континуирано оценување 2020/2021

17.06.2021  09:00

Општа хемија - А ниво

Испит за групата биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Еколошка биохемија

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_17_06_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 17.06.2021.

Хемија на керамички материјали

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

17.06.2021  00:00

Хемија (за физичари)

Устен испит

Известување

Општа хемија (за биолози)

Устен испит

Известување

16.06.2021  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 12 и 14 часот (зависно од бројот на пријавените студенти). Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_16_juni_2021_rezultati.pdf УКХЛ резултати од практичен испит на 16 јуни 2021

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека во два термина: во 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јун. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

16.06.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

16.06.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

15.06.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

15.06.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125)

Известување

14.06.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

rezultati_14_06_2021_web.pdf резултати, I декада

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

nanohemija_rezultati_14_06_2021_web.pdf резултати, I декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_14_juni_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 14 јуни 2021

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

14.06.2021  09:00

Клиничка биохемија

Испитот ќе се одржи во термин од 09.00-10.30 часот, на teams платформа. Испитот е внесен во календарот за испити

Известување

12.06.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

11.06.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

II колоквиум-теорија Неорганска хемија Б ниво

II_колоквиум.pdf Rezultati-II kol-teorija-Neorganska B-nivo

11.06.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 11 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

rezultati_pismen_ispit_11_juni_2021.pdf Rezultati od pismen ispit od 11.6.2021

Нутриционизам

Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

11.06.2021  09:05

Математика II

Известување

10.06.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

REZULTATI_BIOHEMIJA_II_JUNI_I_ROK.pdf Rezultati od ispit 10.06.2021

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124 на Институтот за хемија

Известување

Општа физика - Б ниво

Голем физички амфитеатар

Известување

10.06.2021  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_10_06_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 10.06.2021.

09.06.2021  12:00

Специјална методика во хемијата

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

09.06.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (7 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, прв испитен рок

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (7 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

09.06.2021  09:00

Експериментална неорганска хемија

Известување

Хемија (за физичари)

Известување

Општа хемија (за биолози)

Известување

08.06.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

08.06.2021  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар).

Radiohem_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Fiz_Hem_Isp_1B_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Fiz_Hem_Isp_2B_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

07.06.2021  12:00

Физичка хемија I - А ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на e-mail: tatjana_mak@yahoo.com најдоцна два дена пред испит. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

07.06.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

I декада јуни 2021 Писмен испит-задачи

Zadaci_I_dek_juni_2021.pdf Резултати

Структура на атоми и молекули

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

PI_07_06_2021_0.pdf rezultati

Кристалохемија

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

PI_07_06_2021_0-0.pdf rezultati

Методи за определување молекулски структури

I декада, писмен испит

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

I dekada juni 2021 Pismen ispit-Zadaci

Zadaci_I_dek_juni_2021-0.pdf Rezultati

Индустриска хемија

Прва декада, Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Прва декада, писмен испит Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Клиничка биохемија

Испитот ќе се полага on line на teams platforma vo period od 10-11.30,

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

Прва декада. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

04.06.2021  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Втор колоквиум.

Известување

29.05.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

28.05.2021  09:30

Структура на атоми и молекули

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2021.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2021-0.pdf rezultati

| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.