Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.01.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испит во прва декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во прва декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

26.01.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија

Известување

26.01.2021  11:00

Општа физиологија

Задолжително пријавување преку овој формулар: https://forms.gle/z194HSaven5AvXoY6

Известување

26.01.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Радиохемија

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

25.01.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

Колоквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Вторито колоквиум имаат право даго полагаат само студентите кои го положиле првиот колоквиум.

Известување

25.01.2021  16:00

Општа хемија - А ниво

Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams. Колоквиумот имаат право да го полагаат само студентите кои го положиле првиот колоквиум. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

25.01.2021  12:00

Структура на атоми и молекули

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021.pdf rezultati

Кристалохемија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021-0.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021-1.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол. Пријавувањето е со запишување во списокот објавен во групата на MS Teams. Студенти од претходните генерации се пријавуваат кај предметниот професор.

25_01_2021-2.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

25.01.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во просториите на Институтот за хемија

Известување

22.01.2021  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 22 јануари во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

21.01.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Втор колоквиум по Биохемија 1А ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Online усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од нумеричките задачи) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_21_01_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 21.01.2021.

Биохемија I - Б ниво

Втор колоквиум по Биохемија 1Б ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот во првата декада по Основи на органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко присуство. Потребно е да се најавите на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред полагањето. Задолжително е носење на индекс и пријава во хартија, претходно да сте електронски пријавени. Почитувајте ги безбедносните протоколи.

Известување

20.01.2021  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и испит најмалку 2 дена претходно пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_20_januari_2021_rezultati.pdf УКХЛ резултати од практичен испит на 20 јануари 2021

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во I декада ќе се одржи на 20 јануари во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 18 јануари. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.

Известување

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

Известување

18.01.2021  12:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар) 12.00 часот

PI_RH_18_01_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Radiohemija

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар) 12.00 часот.

PI_FH1B18_01_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 1B nivo
Ispit_pismenFH1A18_01_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 1A nivo

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар) 12.00 часот.

Известување

04.01.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

I колоквиум-теорија-Општа хемија

I kolokvium-teorija-Opsta hemija

Хемија (за нутриционизам)

I колоквиум-Хемија-Нутриционизам

I_колоквиум_converted.pdf Rezultati-I kol-Nutricionizam

25.12.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Вториот колоквиум од нумеричкиот дел на предметот Општа хемија ќе се одржи на 25.12.2020. Сите студенти кои сакаат да полагаат мора да се запишат на списокот кој се формира на Teams во рамки на тимот „Општа хемија (молекуларна биологија) 2020“. На студентите кои нема да се запишани на списокот нема да им биде дозволено да полагаат колоквиум.

Известување

22.12.2020  12:00

Физичка хемија II - Б ниво

Vtor kolokvium Fizicka Hemija 2B nivo Analiticka Biohemija

2кол2Б.pdf Rezultati od prv kolok Fiz Hem 2B analit. biohem.

09.12.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Прв колоквиум, задолжително носење индекс, калкулатор и почитување на безбедносен протокол.

rezultati_biohemija1_prv_kolokvium_2020-0.pdf прв колоквиум, сите насоки

Биохемија I - Б ниво

Прв колоквиум, задолжително носење индекс, калкулатор и почитување на безбедносен протокол.

rezultati_biohemija1_prv_kolokvium_2020.pdf прв колоквиум, сите насоки

04.12.2020  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Устен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 2.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со online. Времето може да се промени во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

03.12.2020  10:00

Геохемија и минералогија

ноемвриска сесија

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

ноемвриска сесија

2020_12_biolozi_web.pdf 2020-ноемвриска

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

ноемвриска сесија

2020_12_biolozi_web-0.pdf 2020-ноемвриска

02.12.2020  11:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи онлине преку платформа Teams со почеток во 11 часот.

Известување

01.12.2020  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 29.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Радиохемија

Усмен испит со физичко присуство. Предавална 125. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит со физичко присуство. Предавална 125. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

30.11.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Neorganska_rezultati_noemvri_2020.pdf Neorganska-rezultati-noemvri 2020

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Elektrohemija_rezultati_noemvri_2020.pdf Elektrohemija-rezultati-noemvri 2020

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Известување

30.11.2020  14:30

Структура на атоми и молекули

Писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 28 ноември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

PI_30_11_2020.pdf rezultati

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство. Сите студенти кои сакаат да полагаат мора да се запишат на списокот кој се формира на Teams во рамки на тимот „Општа хемија (молекуларна биологија) 2020“. На студентите кои нема да се запишани на списокот нема да им биде дозволено да полагаат колоквиум. Доколку некои студенти не се во тимот, напишете ми порака, да ви пратам линк за влез во тимот.

Rezultati_I_Kol_01_12_20_molekularna_1.pdf Резултати од колоквиумот 01.12.2020.

30.11.2020  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се реализира со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат да се најават на biljana@pmf.ukim.mk најдоцна со 28.11.2020.

Известување

30.11.2020  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 30 ноември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до петок, 27 ноември, и да наведат во кое време од денот имаат настава. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.

Известување

26.11.2020  10:00

Експериментална биохемија

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф. д-р Наташа Ристовска

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф.д-р Наташа Ристовска

rezultati_Osnovi_na_organska_noemvri_2020.pdf резултати и формирани оценки во ноемвриска сесија 2020

24.11.2020  10:00

Радиохемија

Писмен испит со физичко присуство. Амфитеатар. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит со физичко присуство. Амфитеатар. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

21.11.2020  12:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка биохемија

Известување

13.11.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Првиот колоквиум од нумеричкиот дел на предметот Општа хемија ќе се одржи на 13.11.2020. Сите студенти кои сакаат да полагаат мора да се запишат на списокот кој се формира на Teams во рамки на тимот „Општа хемија (молекуларна биологија) 2020“. На студентите кои нема да се запишани на списокот нема да им биде дозволено да полагаат колоквиум. Доколку некои студенти не се во тимот, напишете ми порака, да ви пратам линк за влез во тимот.

Rezultati_I_Kol_13_11_20_molekularna_zadaci_1.pdf Резултати од колоквиумот одржан на 13.11.2020.

10.10.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

06.10.2020  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

дополнителна декада

I_06_11_2020.pdf rezultati

30.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_usmen_ispit_III_dekada_sept_2020.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултат од усмен испит III декада септември 2020

29.09.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_rezultati_so_konecni_oceni_vo_septemvriska_sesija_2020_III_dekada.pdf УКХЛ резултати од испит III декада септемвриска сесија 2020

26.09.2020  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

25.09.2020  10:00

Експериментална биохемија

Писмениот дел по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_pismen_sekundarni_metaboliti_treta_sept_2020.pdf резултати од писмениот дел
rezultati_sekundarni_metaboliti_usno_sept_treta_2020.pdf резултати од усмен испит и сумирани резултати со оценка

24.09.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Elektrohemija_rez_sept_III_dek_2020.pdf Rezultati

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

24.09.2020  10:00

Еколошка биохемија

Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (теорија) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_24_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2020.

23.09.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот по предметот Биохемија 1А за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemijaI_sept_treta_dekada_2020.pdf резултати по Биохемија 1, трета декада, септември 2020
sumarni_rezultati_biohemija1_sept.pdf сумирани резултати

Биохемија I - Б ниво

Испитот по предметот Биохемија 1Б за студентите од хемија, применета и наставна насока, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemijaI_sept_treta_dekada_2020-0.pdf резултати по Биохемија 1, трета декада, септември 2020
sumarni_rezultati_biohemija1_sept-0.pdf сумирани резултати

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_online_pismen_ispit_23_septemvri_2020.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од писмен испит_23 септември 2020

22.09.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

III декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

UKHL_rezultati_od_prakticen_ispit_vo_medioteka_na_22_septemvri_2020_III_dekada.pdf УКХЛ - резултати од практичен испит 33 септември 2020

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во III декада ќе се одржи на 22 септември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

21.09.2020  10:00

Структура на атоми и молекули

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020.pdf rezultati

Кристалохемија

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Методи за определување молекулски структури

III декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020-0.pdf rezultati

Теоретска неорганска хемија

Трета декада, полагање со физичко присуство

TNH_21_09_2020_w.pdf резултати, III декада

Нанохемија и нанотехнологии

Трета декада, полагање со физичко присуство

NanoHem_rezultati_21_09_2020_w.pdf III декада, резултати

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

III декада, целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020-1.pdf rezultati

18.09.2020  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во III декада ќе се одржи на 18 септември во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

rezultati_pismen_ispit_18_sept_2020.pdf Rezultati od III dekada-pismen ispit

17.09.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (задачи) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_17_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 17.09.2019.

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_organska_septemvri_treta_dekada_2020.pdf резултати од Основи на органска хемија, трета декада во септемвриска сесија, 2020

16.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2020  09:00

Компјутери во хемијата

III декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

III декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

15.09.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_rezultati_so_konecni_oceni_od_ispiti_vo_septemvriska_sesija_2020_II_dekada.pdf УКХЛ резултати од испит 15 септември 2020

14.09.2020  10:00

Радиохемија

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

12.09.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

11.09.2020  10:00

Експериментална биохемија

Писмениот дел по предметот Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_usno_Sekundarni_metaboliti_septemvri_2020.pdf резултати од усниот испит по Секундарни метаболити: излација и својства, прва декада, септември
rezultati_sekundarni_metaboliti_sept_vtora_dekada_2020.pdf резултати од писмен испит по секундарни метаболити, септемвриска сесија, втора декада, 2020
sumaren_rezultat_sekundarni_metaboliti_septemvri_2020.pdf сумирани вкупни резултати од предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, по втора декада, септември, 2020

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.