Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


02.03.2019  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

Известување

21.02.2019  12:00

Кристалохемија

јануарска сесија, III декада т.н. еден испит-сесија. Студентот мора да има задоволено сите долни услови, бидејќи во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА: 1) има поднесено електронска пријава, 2) донесе хартиена пријава на испит, 3) да биде запишан на списокот во библиотеката при ИХ, 4) САМО овој испит да му биде пријавен за полагање во ден-сесијата.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, III декада т.н. еден испит-сесија. Студентот мора да има задоволено сите долни услови, бидејќи во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА: 1) има поднесено електронска пријава, 2) донесе хартиена пријава на испит, 3) да биде запишан на списокот во библиотеката при ИХ, 4) САМО овој испит да му биде пријавен за полагање во ден-сесијата.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, III декада т.н. еден испит-сесија. Студентот мора да има задоволено сите долни услови, бидејќи во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА: 1) има поднесено електронска пријава, 2) донесе хартиена пријава на испит, 3) да биде запишан на списокот во библиотеката при ИХ, 4) САМО овој испит да му биде пријавен за полагање во ден-сесијата.

2019_01_III_dekada_biolozi.doc Резултати_2019_01-III-декада

21.02.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

20.02.2019  12:00

Радиохемија

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

rezultati-9.pdf rezultati

Физичка хемија I - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz1ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz2ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

rezultati-10.pdf rezultati

18.02.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада, дел од испитот што се донесува на теоријата. Испитот ќе се одржи о амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во амфитеатар (или друга просторија)

Известување

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

16.02.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

15.02.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада за делот од испитот што се однесува на задачите. Испитот ќе се доржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

14.02.2019  10:00

Општа методика во хемијата

Известување

13.02.2019  14:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит: 13.02.2019 (среда) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит: 13.02.2019 (среда) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

13.02.2019  12:00

Геохемија и минералогија

јануарска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2019_01_II_dekada.pdf Резултати_2019_01-II-декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2019_01_II_dekada-0.pdf Резултати_2019_01-II-декада

12.02.2019  10:00

Еколошка биохемија

Исптитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rez_januari_2019_IIdekada_1.pdf Резултати од испитот одржан на 12.02.2019.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (предавања) по предметот Општа хемија (молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Ispit_12_02_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 12.02.2019.
Rezultati_Ispit_12_02_2019_nutricionizam_1.pdf Резултати од испитот одржан на 12.02.2019.

Хемија на керамички материјали

Исптитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rez_januari_2019_IIdekada_1-0.pdf Резултати од испитот одржан на 12.02.2019.

12.02.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 12 февруари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 10 февруари.

Известување

11.02.2019  10:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит од втората декада

Известување

08.02.2019  10:00

Биохемија I - А ниво

Студентите кои ќе полагаат писмен испит од втората декада да се најават на маил адреса кај предметниот наставник.

rezultati_BiohemijaI_januari_2019.pdf резултати од писмен испит втора декада јануарска сесија

Теоретска неорганска хемија

II декада, П124

rezultati_8_02_2019_w.pdf резултати, II декада

Нанохемија и нанотехнологии

II декада, П124

Nanohemija_rezultati_8_02_2019.pdf резултати, II декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II декада, П124

Известување

Експериментална биохемија

Студентите кои ќе полагаат писмен испит од втората декада да се најават на маил адреса кај предметниот наставник.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Neorganska_hemija_A_rezultati_8_02_2019_w.pdf резултати, II декада

Биохемија I - Б ниво

Студентите кои ќе полагаат писмен испит од втората декада да се најават на маил адреса кај предметниот наставник.

rezultati_BiohemijaI_januari_2019-0.pdf резултати од писмен дел во јануарска сесија во втора декада

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада да се пријават кај предметниот наставник (по маил) најдоцна до 6 февруари.

rezultati_organska_hemija_januari_2019.pdf резултати од писмен дел

Неорганска биохемија (прв циклус)

II декада, П124

Известување

07.02.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.

Rezultati_ispiti_AH_07_02_2019.pdf Резултати

Аналитичка хемија II - А ниво

II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.

Rezultati_ispiti_AH_07_02_2019-0.pdf Rezultati

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 7 февруари 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

rezultati_pismen_ispit_7_fev_2019.pdf Rezultati od pismen ispit od 7.2.2019

Општа методика во хемијата

Писмен испит, втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Аналитичка хемија I - Б ниво

II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.

Rezultati_ispiti_AH_07_02_2019-1.pdf Rezultati

Нутриционизам

II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.

Известување

06.02.2019  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_januarska_sesija_2019.pdf Резултат од испит по Управување со квалитет во хемиска лабораторија во јануарската испитна сесија 2019 год.

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Neorganska_hemija_dvopredmetni_BiH_fevruari_2019.pdf Резултати од испит по Неорганска хемија за двопредметни студии по биологија-хемија во јануарско-февруарска сесија 2019

06.02.2019  09:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот.

Известување

05.02.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FHB1ABH_05_02_2019.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FHB2ABH_05_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit
FHB2ABHстара_05_02_2019.pdf Rezultati od ispit po stara programa

04.02.2019  14:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија (Б-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_B_04_02_2019_1.doc Резултати од испитот одржан на 04.02.2019.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија (А-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_А_04_02_2019_1.doc Резултати од испитот одржан на 04.02.2019.

04.02.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

усен испит, 306

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Opsta_hemija_B_BiH_rezultati_od_pismen_ispit_5_fev_2019.pdf Резултат од писмен испит по Општа хемија Б (двопредметни студии биологија-хемија) одржан на 5 февруари 2019

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

испит

Известување

02.02.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

01.02.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Делот од испитот што се однесува на теорија. Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

31.01.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

II декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.

PI_31_1_2019-1.pdf rezultati

Кристалохемија

II декада, писмен испит

PI_31_1_2019-0.pdf rezultati

Методи за определување молекулски структури

II декада, амфитеатар, писмен испит

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.

PI_31_1_2019-2.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.

PI_31_1_2019.pdf rezultati

30.01.2019  14:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 30.01.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 30.01.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 30.01.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

30.01.2019  12:00

Геохемија и минералогија

јануарска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2019_01_dekada_biolozi.pdf Резултати_2019_01-I-декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2019_01_dekada_biolozi-0.pdf Резултати_2019_01-I-декада

29.01.2019  09:00

Општа методика во хемијата

Известување

28.01.2019  12:00

Општа хемија - А ниво

Дел од испитот што се однесува на задачи. Испитот ќе се држи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

25.01.2019  12:00

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи во предавална бр. 125

Известување

25.01.2019  10:00

Теоретска неорганска хемија

I декада, П124

TNH_25_01_2019_w.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

I декада, П124

NH_rezultati_25_01_2019_w.pdf резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I декада, П124

Известување

Општа методика во хемијата

Писмен испит, прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

I декада, ХП124

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит од првата декада

rezultati_kolokvium_prva_dekada_sekundarni_metaboliti_januari_2019-0.pdf резултати од писмен дел во јануарска сесија, колоквиум и испит во прва декада

Неорганска биохемија (прв циклус)

I декада, П124

rezultati_25_01_2019.pdf резултати

25.01.2019  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 25 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 23 јануари.

Известување

22.01.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (предавања) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rezultati_Popraven_II_Kol_22_01_19_molekularna_1.doc Резултати од поправниот втор колоквиум одржан на 22.01.2019.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rez_januari_2019_Idekada_1.doc Резултати од испитот одржан на 22.01.2019.

22.01.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

18.01.2019  14:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија (Б-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_B_18_01_2019_1.doc Резултати од испитот одржан на 18.01.2019.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.