Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


09.10.2017  10:20

Аналитичка хемија II - А ниво

одржан

rezultati-4.pdf резултати

Структура на атоми и молекули

одржан

rezultati-5.pdf резултати

07.10.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

23.09.2017  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

16.09.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

Известување

28.06.2017  12:00

Геохемија и минералогија

јунска сесија, II-декада (амфитеатар), задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, II-декада (амфитеатар), задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, II-декада (амфитеатар), задолжителна е пријава од студентот

Известување

28.06.2017  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 28 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.

Известување

26.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во втора декада ќе се одржи на 26 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

26.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Електрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Еколошка биохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ЕКОЛОШКА БИОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

23.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

23.06.2017  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

21.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

21.06.2017  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 06. 2017 (среда) со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.

Известување

20.06.2017  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

20.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Биохемија I - А ниво

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Експериментална биохемија

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

19.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19.06.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

Известување

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!

Известување

Кристалохемија

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, испит Амфитеатар

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, испит Амфитеатар

Известување

Методика во хемијата II (за биологија-хемија)

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

16.06.2017  09:00

Радиохемија

Писмен испит задачи.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит задачи. Испит (стара програма).

Известување

14.06.2017  09:00

Информатика применета во хемија

II декада - кабинет 235

Известување

12.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит. Просторија 306

Известување

09.06.2017  11:00

Нутриционизам

Испитот по Нутриционизам во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во просторија 124, со почеток во 11 часот.

Известување

09.06.2017  10:00

Неорганска биохемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во ХА.

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.

Известување

08.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Биохемија I - А ниво

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Електрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Експериментална биохемија

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Основи на биоелектрохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Predsesija_juni_2017.doc Rezultati-predsesija-juni 2017

Еколошка биохемија

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ЕКОЛОШКА БИОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.

Известување

07.06.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 07.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II колоквиум + испит I декада Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!

Известување

Структура на атоми и молекули

I декада, испит Амфитеатар

Известување

Известување

Известување

Кристалохемија

I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, I-декада (амфитеатар), задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, I-декада (амфитеатар), задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

I декада, испит Амфитеатар

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

I декада, испит Амфитеатар

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар

Известување

06.06.2017  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колквиум во врска со теоретските предавања по предметот Неорганска хемија Б-ниво кај проф. В. Мирчески Амфитеатар на Институтот за хемија, 12:00 ч.

Известување

06.06.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 124.

Известување

05.06.2017  09:00

Општа хемија - А ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017

Известување

03.06.2017  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

31.05.2017  09:00

Информатика применета во хемија

I декада - кабинет 235

Известување

29.05.2017  12:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Неорганска хемија (за двопредметните студии по биологија-хемија) - II колоквиум - пред. 101

Известување

29.05.2017  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Rezultati_AH_I_29_05_2017.pdf Резултати-АХ-29-05-2017

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2017. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.