Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


25.04.2018  14:30

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Втор колоквиум по органска хемија. Ќе се одржи во предавална 124, на Институтот за хемија

Известување

18.04.2018  14:00

Структура на атоми и молекули

Во амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Во амфитеатар

Известување

05.04.2018  10:00

Неорганска хемија - Б ниво

Првиот колоквиум по предметот Неорганска хемија Б-ниво (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_B_05_04_2018_1.doc Резултати од I колоквиум (задачи) од предметот Неорганска хемија (Б-ниво).

Неорганска хемија - А ниво

Првиот колоквиум (задачи) по предметот Неорганска хемија (А-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_I_kol_5_04_2018_1.doc Резултати од I колоквиум (задачи) од предметот Неорганска хемија (А-ниво)

02.04.2018  09:00

Радиохемија

Usmen ispit

Известување

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Usmen ispit

Известување

30.03.2018  08:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во мартовската сесија ќе се одржи на 30 март 2018 година во 8 часот, а усниот испит по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

28.03.2018  08:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 8ч. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

27.03.2018  14:00

Кристалохемија

мартовска казнена сесија, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Геохемија и минералогија

мартовска казнена сесија, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

мартовска казнена сесија, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

мартовска казнена сесија, задолжителна е пријава од студентот

Известување

27.03.2018  08:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 125. Предуслов - положен писмен испит (задачи)

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 125.

Известување

26.03.2018  16:00

Структура на атоми и молекули

Писмен испит. Амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Периоден систем не е дозволено!

Rezultati.pdf rezultati

Методи за определување молекулски структури

Писмен дел од испитот

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит. Амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Периоден систем не е дозволено!

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Периоден систем не е дозволено!

Rezultati-0.pdf rezultati

26.03.2018  09:00

Радиохемија

Pismen ispit

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Pismen ispit

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Pismen ispit

IspitFiz_Hem2B26_03_2018.pdf Rezultati od ispit

26.03.2018  08:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 8ч. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник. Студентите кои ќе го пријават испитот да се јават кај предметниот наставник на 23.03.2018 во 10ч за договор.

Известување

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во кабинет 132.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит - задачи во Excel ќе се полага во кабинет 132.

Известување

23.03.2018  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум

PrvKolFiz1B23_03_2018.xls Резултати од прв колоквиум

20.03.2018  10:00

Биохемија I - А ниво

Писмен испит по биохемија 1 А ниво. Испитот имаат право да го полагаат студенти кои електронски го пријавиле и имаат потпис од професор.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмен испит по биохемија 1 Б ниво. Испитот имаат право да го полагаат студенти кои електронски го пријавиле и имаат потпис од професор.

Известување

16.03.2018  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Прв колоквиум. Материјал од темите 1, 2 и 5, како и задачи за пресметување на емпириска и вистинска формула, принос на реакција.

rezultati_prv_kolokvium_organska_2018bhf.pdf резултати од прв колоквиум по Органска хемија, биохемиско-физиолошка насока

03.03.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

17.02.2018  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

07.02.2018  12:00

Биохемија I - А ниво

Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.

rezultati_biohemijaI_februari_2018.pdf резултати од ден сесија

Експериментална биохемија

Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања. Усниот испит ќе се одржи во четврток, 08.02.2018 со почеток во 10 часот.

Известување

07.02.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен и усен испит испит. Амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Не е дозволено користење периоден систем!!! Затоа што во третата декада, предвиден е само еден датум за полагање, писмениот и усниот испит ќе бидат споени.

rezultatai_AH2.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

Писмен испит. Амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Не е дозволено носење периоден систем!!!

Rezultati_Atomi_i_molekuli.pdf rezultati

Геохемија и минералогија

јануарска сесија, III декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, III декада, задолжителна е пријава од студентот

2018_01_II_dekada.pdf Резултати_2018_01-II-декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, III декада, задолжителна е пријава од студентот

2018_01_II_dekada-0.pdf Резултати_2018_01-II-декада

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен и усен испит испит. Амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Не е дозволено користење периоден систем!!! Затоа што во третата декада, предвиден е само еден датум за полагање, писмениот и усниот испит ќе бидат споени.

Rezultati_AIH.pdf rezultati

07.02.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

07.02.2018  08:00

Информатика применета во хемија

вонреден термин - медиотека Студентите ќе полагаат во повеќе групи во зависност од бројот на компјутерите

Известување

05.02.2018  12:00

Радиохемија

Pismen ispit

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Pismen ispit

FizHem1B05_02_2018.xls Pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Pismen ispit

Известување

03.02.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

Известување

31.01.2018  12:00

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, просторија 306. Усен испит

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, просторија 306. Усен испит

Известување

31.01.2018  10:00

Неорганска биохемија

II декада, П124

Известување

Теоретска неорганска хемија

II декада, П124

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

II декада, П124

NH_rezultati_31_01_2018.pdf резултати

30.01.2018  09:00

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Втора декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

29.01.2018  14:00

Општа хемија - А ниво

II декада: Устен испит: 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_usen_jan_2018_II_dek.pdf Rez usen ispit Jan 2018 II dekada

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: Устен испит: 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Електрохемија

II декада: Устен испит: 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Januari_2018_I_i_II_dek.pdf Rez I i II dekada januari 2018

Основи на биоелектрохемија

II декада: Устен испит: 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

29.01.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Втора декада Усниот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Специјална методика во хемијата

Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

29.01.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 29 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 26 јануари.

Известување

26.01.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

rezultati_Analiticka.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Rezultati_Struktura.pdf rezultati

Кристалохемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Известување

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во пред. 124.

Hemija_vo_praktikata_rezultati_od_usmen_ispit_odrzan_na_26_jan_2018.pdf Хемија во практиката - резултати од испит одржан на 26 јануари 2018

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен практичен испит (задачи).

UKHL_rezultati_od_usmen_ispit_odrzan_na_26_jan_2018.pdf Управување си квалитет во хемиска лабораторија - резултати од усмен испит одржан на 26 јануари 2018

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар. САМО ЗАДАЧИ

rezultati_Analiticka-0.pdf rezultati

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен писмен испит (задачи).

Neorganska_hemija_biologija_hemija_rezultati_od_usmen_ispit_odrzan_na_26_jan_2018.pdf Неорганска хемија - биологија-хемија - резултати од усмен испит одржан на 26 јануари 2018

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 124.

Legislativa_za_hemija_na_zivotna_sredina_i_hrana_rezultati_od_usmen_ispit_odrzan_na_26_jan_2018.pdf Легислатива за хемија на животна средина и храна - резултати од усмен испит одржан на 26 јануари 2018 год.

25.01.2018  12:00

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се полага на Институтот за хемија.

Известување

25.01.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. ГРОЗДАНОВ Општа хемија (А), Неорганска хемија (А), Комуникациски вештини, Етика за хемичари 10-12 ч., П-125.

РЕЗУЛТАТИ од Прва декада
Од теорија, 25 јануари

Аналитичка хемија I - A ниво

Втора декада Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Специјална методика во хемијата

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит - задачи - медиотека. Предуслов - положени предмети: Информатика применета во хемија и Аналитичка хемија I

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит - задачи - ќе се полага во медиотека.

Neorganska_hemija_B_rezultati_od_pismen_ispit_odrzan_na_25_jan_2018.pdf Неорганска хемија - резултати од писмен испит одржан на 25 јануари 2018

24.01.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада: Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

24.01.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

rezultati_biohemijaI_januari_2018-0.pdf Резултати од писмен испит, втора декада

Експериментална биохемија

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

rezultati_biohemijaI_januari_2018.pdf Резултати од писмен испит, втора декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите имаат право да полагаат во само една од двете декади. Задолжително е носењето на индекс. Писмениот дел ќе се состои од пишување на структурни формули, именување, препознавање на функционални групи, цртање на изомери (сите видови на изомерија), препознавање на видови реакции.

rezultati_Organska_hemija_januari_2018.pdf rezultati od vtora dekada, pismen ispit

23.01.2018  12:00

Радиохемија

Писмен испит (задачи).

23_01_2018.pdf Ispit zadaci

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

FizHem1B23_01_2018.pdf Ispit zadaci

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.