Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


05.07.2024  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Нанохемија и нанотехнологија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

04.07.2024  10:00

Општа физика I - А ниво

Испитот ќе се одржи во мал физички амфитеатар во 10:00 часот. Се замолуваат студентите претходно на емаил да го најават своето присуство.

Известување

Општа физика II

Испитот ќе се одржи во мал физички амфитеатар во 10:00 часот. Се замолуваат студентите претходно на емаил да го најават своето присуство.

Известување

03.07.2024  09:00

Биохемија I - А ниво

Испитот во вотора декада ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот во вотора декада ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот во вотора декада ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

02.07.2024  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од наставна и применета хемија, во вториот испитен рок ќе се одржи на наведениот датум во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Биохемија II

Испитот по Биохемија II, за сите насоки, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институот за хемија.

РЕЗУЛТАТИ_ОД_ИСПИТ_јуни_2024.pdf Тестовите може да се видат утре, среда, 10. 07. а може да се земат и оценки.

28.06.2024  12:00

Електрохемија

Испити по ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 17.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 28.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

јуни_2024_I_и_II_декада.pdf Резултати

28.06.2024  10:00

Неорганска хемија

Втор испитен рок, задачи, П124 Услов за полагање: положен писмен испит од Општа хемија. Пријавување на адресата на предметниот наставник најдоцна две дена пред закажаниот термин.

2024_06_25_резултати_НХ_задачи.pdf резултати, втор испитен рок

27.06.2024  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 04.07.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 04.07.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024.

Известување

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_06_II_dekada_biolozi.pdf 2024-јунска-II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_06_II_dekada_biolozi-0.pdf 2024-јунска-II декада

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

Rezultati_pismen_ispit_IAM_27_6_2024.pdf Rezultati od pismen ispit-II dekada

Вовед во нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 26.06.2024.

Известување

26.06.2024  09:00

Експериментална биохемија

Испитот во втора декада ќе се одржи во предавална 124. Пријавате се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

25.06.2024  12:00

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Hemija_vo_praktika_rezultati_od_ispit_na_25_juni_2024.pdf Хемија во практика - резултати од испит на 25 јуни 2024

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит/Excel. Студентите кои практичниот испит го положиле во претходните сесии, задолжително да пријават испит во i_know и понесат хартиена пријава на испит.

UKHL_2023_2024_rezultati_od_ispit_od_25_juni_2024.pdf УКХЛ 2023/24 - резултати од испит од 25 јуни 2024

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Усмен испит (теорија) ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Доколку студентот ги положил двата колоквиума(задачи) на усмен испит да понесе индекс и хартиена пријава за испит (пријава во i_know е задолжителна).

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_Rezultati_od_usmen_ispit_od_25_juni_2024.pdf Општа хемија - Б-МБГ 2023/24 - Резултати од усмен испит / теорија од 25 јуни 2024

Легислатива за хемија на животната средина и храна

II декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

25.06.2024  10:00

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

2024_06_25_резултати_НХ.pdf резултати, прв испитен пок

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

2024_06_25_rezultati_TNH.pdf резултати, прв испитен пок

Нанохемија и нанотехнологија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник, најдоцна два дена пред закажаниот термин.

2024_06_25_резултати_Нанохемија.pdf резултати, прв испитен пок

25.06.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

RH_ispit_25_06_2024.pdf Резултати од испит. Оценка во индекс и пријава во среда, 26.06.2024 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

АБХ2Биспит_25_06_2024.pdf Резултати од испит.

Физичка хемија I

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

FH1ispit_25_06_2024.pdf Резултати од испит. Оценки во индекс и пријава во среда 26.06.2024 од 9 до 9:30 часот.

24.06.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati_juni_II_dek_2024.pdf Резултати

Неорганска хемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

20.06.2024  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од наставна и еколошка хемија ќе се одржи во амфитеатарот со почето од 10 часот.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе сеодржи во амфитеатарот на Институтот за хемиај

Известување

Биохемија II

Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок ќе се одржи на наведениот датум во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

19.06.2024  10:00

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 2 термина (10 и 12.30h) . Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_2023_24_rezultati_od_ispit_od_19_juni_2024.pdf Примена на компјутери во хемијата 2023/24 резултати од испит од 19 јуни 2024

19.06.2024  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Вториот колоквиум ќе се одржи во предавална 124 и 101. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

18.06.2024  14:00

Хемија (за нутриционизам)

Втора декада - испит задачи по Општа хемија (Нутриционизам), 12-14 часот во Амфитеатар.

Известување

18.06.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

II декада: Писмен испит/задачи ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_rezultati_od_pismen_ispit_zadaci_od_18_juni_2024.pdf Општа хемија - Б-МБГ 2023/24 - Резултати од писмен испит/задачи од 18 јуни 2024

Управување со квалитет во хемиска лаборатирија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

UKHL_2023_2024_rezultati_od_ispit_Excel_od_18_juni_2024.pdf УКХЛ 2023/24 практичен испит Excel - резултати од 18 јуни 2024

18.06.2024  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

RHpisp_18_06_2024.pdf Преглед на резултатите - среда 19.06.2024 од 9:00 до 9:30

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH1Bpisp_18_06_2024.pdf Преглед на резултатите - среда 19.06.2024 од 9:00 до 9:30

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH2Bpisp_18_06_2024.pdf Преглед на резултатите - среда 19.06.2024 од 9:00 до 9:30

Физичка хемија I

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH1pisp_18_06_2024.pdf Преглед на резултатите - среда 19.06.2024 од 9:00 до 9:30

17.06.2024  12:00

Електрохемија

Испити по ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 17.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 28.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

јуни_2024_I_и_II_декада-0.pdf Резултати

17.06.2024  10:00

Општа физика I - А ниво

Испитот ќе се одржи во мал физички амфитеатар во 10:00 часот. Се замолуваат студентите претходно на емаил да го најават своето присуство.

Известување

Општа физика II

Испитот ќе се одржи во мал физички амфитеатар во 10:00 часот. Се замолуваат студентите претходно на емаил да го најават своето присуство.

Известување

15.06.2024  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

14.06.2024  12:00

Кристалохемија

II декада писмен испит, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk), најдоцна до 12.6.2024, за полагање на писмениот испит.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk), најдоцна до 12.6.2024. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

Индустриска хемија

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk), најдоцна до 12.6.2024. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk), најдоцна до 12.6.2024. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава. Задолжително носење личен калкулатор (позајмување нема да се дозволи).

I_14_6_2024.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk), најдоцна до 12.6.2024. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

13.06.2024  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 20.06.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024. Усниот испит ќе се реализира една седмица покасно на 20.06.2024 по претхдна најава кај предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024.

Известување

Геохемија и минералогија

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_06_I_dekada_GiM.pdf 2024-јунска-I декада

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2024_06_I_dekada_biolozi.pdf 2024-јунска-I декада

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

Известување

Вовед во нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpURO-vlK_48dNK3auIgB0LoWlPRtoxjGfXsWazqokAEswgg/viewform, најдоцна до 12.06.2024.

Известување

12.06.2024  14:00

Неорганска хемија

Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. д-р Валентин Мирчески

Теорија_2_колоквиум_Неорганска_2024.pdf Резултати-2 колоквиум-теорија
Теорија_колоквиуми_Неорганска_2024_вкупни_рез.pdf Вкупни резултати-колоквиуми-теорија

12.06.2024  12:00

Неорганска хемија

Прв испитен рок, задачи, П124 Услов за полагање: положен писмен испит од Општа хемија. Пријавување на адресата на предметниот наставник најдоцна две дена пред закажаниот термин.

Известување

12.06.2024  09:00

Биохемија I - А ниво

Испитот во прва декада ќе се одржи во предавална 124. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

Експериментална биохемија

Испитот во прва декада ќе се одржи во предавална 124. Пријавате се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот во прва декада ќе се одржи во предавална 124. Пријавате се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот во прва и втора декада ќе се одржи во термин по договор со студентите. Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/cJR36R5wkHLCToCW9

Известување

11.06.2024  12:00

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит/Excel. Студентите кои практичниот испит го положиле во претходните сесии, задолжително да пријават испит во i_know и понесат хартиена пријава на испит.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Усмен испит (теорија) ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: положен писмен испит. Доколку студентот ги положил двата колоквиума(задачи) на усмен испит да понесе индекс и хартиена пријава за испит (пријава во i_know е задолжителна).

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_Rezultati_od_usmen_ispit_od_11_juni_2024.pdf Општа хемија - Б-МБГ 2023/24 - Резултати од усмен испит/теорија од 11 јуни 2024

Легислатива за хемија на животната средина и храна

I декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

11.06.2024  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

Физичка хемија I

Усмен испит (П 125). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

10.06.2024  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2024 год. (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 10.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Испит во врска со теоретските предавања: 24.06.2024 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Колoквиум по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво  Втор колоквиум (теорија): 7.06.2024 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

05.06.2024  10:00

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 2 термина (10 и 12.30h) . Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_2023_24_rezultati_od_ispit_od_05_juni_2024.pdf Примена на компјутери во хемијата 2023/24 резултати од испит од 05 јуни 2024

Неорганска хемија

Задолжително пријавување на mail: marinela.cvetanoska@pmf.ukim.mk (најдоцна до 4.06.2024).

Известување

Известување

04.06.2024  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

I декада: Писмен испит/задачи ќе се одржи во Амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Opsta_hemija_B_MBG_2023_24_rezultati_od_pismen_ispit_zadaci_od_04_juni_2024.pdf Општа хемија - Б-МБГ 2023/24 - Резултати од писмен испит задачи од 04 јуни 2024

Хемија (за нутриционизам)

Прва декада - испит задачи по Општа хемија (Нутриционизам), 12-14 часот во Амфитеатар.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лаборатирија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитот, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 02.06. во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 02.06., ќе полагаат во II декада.

UKHL_2023_2024_Excel_ispit_na_04_juni_2024_rezultati.pdf УКХЛ 2023/24 практичен испит Excel - резултати од 04 јуни 2024

04.06.2024  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH1Bpi_04_06_2024.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда, 05.06.2024 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH2Bpi_04_06_2024.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда, 05.06.2024 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија I

Писмен испит (амфитеатар). Индекси и пријави се задолжителни.

FH1pi_04_06_2024.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда, 05.06.2024 од 9 до 9:30 часот.

03.06.2024  12:00

Кристалохемија

I декада писмен испит, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески за полагање на писмениот испит.

rezultati_3_6_2024.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

Индустриска хемија

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески. Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава. Задолжително носење личен калкулатор (позајмување нема да се дозволи).

rezultati_3_6_2024-0.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

I декада, Амфитеатар. Задолжителна најава по e-mail кај проф. Миха Буклески (mihabukleski@pmf.ukim.mk). Испитот мора да биде пријавен електронски и на денот на испитот да се носи индекс и пријава.

Известување

Неорганска хемија

Втор колоквиум (задачи), П124

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.