Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


25.06.2018  10:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124 на Институтот за хемија

Известување

Биохемија II - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124 на Институтот за хемија

Известување

21.06.2018  14:00

Општа хемија - А ниво

II декада Устен испит: 21.06.2018 (четврток) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

Неорганска хемија - Б ниво

II декада Устен испит: 21.06.2018 (четврток) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-0.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

Електрохемија

II декада Устен испит: 21.06.2018 (четврток) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-1.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

20.06.2018  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се оддржи во предавална број 124.

Rez_juni_2018_IIIdek_1.doc Резултати од испитот одржан на 20.06.2018.

20.06.2018  09:00

Експериментална биохемија

Термин за полагање на писмен испит во втора декада

rezulati_ispit_eksperimentalna_vtora_dekada_juni_2018.pdf Резултати од испитот по Експерименатлна биохемија, втора декада, јунска сесија, 2018

Секундарни метаболити: изолација и својства

Втора декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испит од втората декада. Студентите да носат пријава и индекс, претходно да бидат електронски пријавени

Известување

18.06.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 18 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 15 јуни.

Известување

14.06.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада Писмен испит (задачи): 14.06.2018 (четврток) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-2.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

13.06.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 13.06.2018 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Неорганска биохемија (втор циклус)

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

Известување

Теоретска неорганска хемија

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

TNH_20_06_2018.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

nanohemija_rezultati_20_06_2018.pdf резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

rezultati_OPNH_13_06_2018.pdf резултати

13.06.2018  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада од јунската сесија ќе се одржи на 13 јуни 2018 година во 9 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

13.06.2018  08:00

Информатика применета во хемија

II декада - соба 235 Студентите да најават (лично, тел. или е-пошта) дека ќе полагаат најмалку два дена пред испитот.

Известување

12.06.2018  10:00

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

12.06.2018  09:00

Радиохемија

Писмен испит

12_06_2018.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

1Б12_06_2018.pdf Pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

2Б12_06_2018.pdf Pismen ispit

12.06.2018  08:00

Општа хемија - А ниво

Втора декада, мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов

REZULTATI_od_12_juni_2018.pdf РЕЗУЛТАТИ

Неорганска хемија - А ниво

Втора декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов

REZULTATI_NА_А_12_juni_2018.pdf РЕЗУЛТАТИ

11.06.2018  12:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_junska_sesija_2018.pdf УКХЛ - резултати - јунска сесија 2018

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Legislativa_rezultati_junska_sesija_2018.pdf Легислатива за хемија на животна средина и храна - резултати - јунска сесија 2018 год.

11.06.2018  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

11.06.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Втора декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени

Известување

Експериментална биохемија

Термин за полагање на писмен испит во прва декада

rezultati_eksperimentalna_juni_2018docx.pdf резултати од писмен испит по Експериментална биохемија, прва декада, јуни 2018

Биохемија I - Б ниво

Втора декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени

Известување

08.06.2018  14:00

Општа хемија - А ниво

I декада Устен испит: 08.06.2018 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-3.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

Неорганска хемија - Б ниво

I декада Устен испит: 08.06.2018 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-4.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

Електрохемија

I декада Устен испит: 08.06.2018 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_juni_I_i_II_dekada-5.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2018

08.06.2018  10:00

Структура на атоми и молекули

PI_8_6_2018.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

усен испит, просторија 306

Известување

07.06.2018  10:00

Еколошка биохемија

Испитот по предметот Еколошка биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rez_juni_2018_IIdek_1.doc Резултати од испитот одржан на 07.06.2018.

Неорганска хемија - Б ниво

II декада Писмен испит (задачи): 07.06.2018 (четврток) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Rezultati_Neorganska_B_07_06_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 07.06.2018.

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_А_07_06_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 07.06.2018.

06.06.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 06.06.2018 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето

Известување

06.06.2018  09:00

Биохемија II - А ниво

Термин за полагање на втор колоквиум по Биохемија II. Во овој дел ќе бидат опфатени темите за метаболизам на липиди, протеини и делот од јаглехидрати!

Известување

Биохемија II - Б ниво

Термин за полагање на втор колоквиум по Биохемија II. Во овој дел ќе бидат опфатени темите за метаболизам на липиди, протеини и делот од јаглехидрати!

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Во закажаниот термин ќе се одржи полагање на третиот колковиум по Органска хемија, а истиот е термин и за првата декада од јунска сесија за студентите кои ќе полагаат писмен испит.

rezultati_tret_kolokvium_organska_2018.pdf резултати од трет колоквиум по Органска хемија, одржан на 06.06.2018
rezultati_ispit_organska_prva_dekada_juni_2018.pdf резултати од испит по Органска хемија, одржан на 06.06.2018

04.06.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 04.06.2018 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Физичка хемија I - А ниво

Писмен испит, II декада, предавална 125. Задолжително носење свој калкулатор.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

Известување

Кристалохемија

Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, II декада, амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

PI_4_6_2018-0.pdf rezultati

Физичка хемија I за наставна насока - Б ниво

испит, II декада, амфитеатар

Известување

Физичка хемија II за наставна насока - Б ниво

испит, II декада, амфитеатар

Известување

Индустриска хемија

испит, II декада, амфитеатар Задолжително најавување на e-mail, во спротивно испитот нема да се одржи.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

PI_4_6_2018-1.pdf rezultati

04.06.2018  09:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Прва декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени

Известување

01.06.2018  10:00

Специјална методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

усен испит, просторија 306

Известување

31.05.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

I декада Писмен испит (задачи): 31.05.2018 (четврток) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

30.05.2018  10:00

Неорганска биохемија (втор циклус)

I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

rezultati_NB_30_05_2018_w.pdf резултати

Теоретска неорганска хемија

I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.

Известување

30.05.2018  09:00

Информатика применета во хемија

I декада - соба 235 Студентите да најават (лично, тел. или е-пошта) дека ќе полагаат најмалку два дена пред испитот.

Известување

29.05.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2018 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада од јунската сесија ќе се одржи на 29 мај 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

29.05.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Прва декада: студентите со себе да носат пријава и индекс, а претходно да бидат електронски пријавени.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Прва декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени

Известување

29.05.2018  08:00

Општа хемија - А ниво

Прва декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов

Rezultati_29_maj.pdf РЕЗУЛТАТИ

Структура на атоми и молекули

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2018.pdf резултати

Одбрани поглавја од физичка хемија

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2018-0.pdf резултати

Неорганска хемија - А ниво

Прва декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов

Известување

28.05.2018  12:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот.

Известување

28.05.2018  10:00

Физичка хемија I - А ниво

Писмен испит, I декада, предавална 125. Задолжително носење свој калкулатор.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

PI_28_5_2018.pdf rezultati

Кристалохемија

Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, I декада, амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

PI_28_5_2018-0.pdf rezultati

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

II колоквиум, П124

II_kolokvium_rezultati_28_maj_2018_w.pdf Резултати од вториот колоквиум

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II колоквиум, П124

rezultati_2_kolokvium_OPNH_april_2018.pdf Резултати од вториот колоквиум

Физичка хемија I за наставна насока - Б ниво

испит, I декада, амфитеатар

Известување

Физичка хемија II за наставна насока - Б ниво

испит, I декада, амфитеатар

Известување

Индустриска хемија

испит, I декада, амфитеатар Задолжително најавување на e-mail. Во спротивно, испитот нема да се одржи.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!

PI_28_5_2018-1.pdf rezultati

28.05.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.