Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.06.2021  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 12 и 14 часот (зависно од бројот на пријавените студенти). Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_16_juni_2021_rezultati.pdf УКХЛ резултати од практичен испит на 16 јуни 2021

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека во два термина: во 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јун. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

16.06.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

16.06.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

15.06.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

15.06.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125)

Известување

14.06.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

rezultati_14_06_2021_web.pdf резултати, I декада

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

nanohemija_rezultati_14_06_2021_web.pdf резултати, I декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_14_juni_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 14 јуни 2021

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање, користејќи го следниот формулар https://forms.gle/ZV5nPq1iZysdiHAw8 најдоцна 2 дена пред терминот за полагање.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

14.06.2021  09:00

Клиничка биохемија

Испитот ќе се одржи во термин од 09.00-10.30 часот, на teams платформа. Испитот е внесен во календарот за испити

Известување

12.06.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

11.06.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

II колоквиум-теорија Неорганска хемија Б ниво

II_колоквиум.pdf Rezultati-II kol-teorija-Neorganska B-nivo

11.06.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 11 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

rezultati_pismen_ispit_11_juni_2021.pdf Rezultati od pismen ispit od 11.6.2021

Нутриционизам

Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

11.06.2021  09:05

Математика II

Известување

10.06.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124 на Институтот за хемија

Известување

Општа физика - Б ниво

Голем физички амфитеатар

Известување

10.06.2021  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_10_06_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 10.06.2021.

09.06.2021  12:00

Специјална методика во хемијата

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

09.06.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (7 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, прв испитен рок

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (7 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.

Известување

09.06.2021  09:00

Експериментална неорганска хемија

Известување

Хемија (за физичари)

Известување

Општа хемија (за биолози)

Известување

08.06.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

08.06.2021  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар).

Radiohem_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Fiz_Hem_Isp_1B_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Fiz_Hem_Isp_2B_08_06_2021.pdf Uvid vo ispitot vo petok 11.06.2021 vo period 12.00 do 12.30 casot.

07.06.2021  12:00

Физичка хемија I - А ниво

I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на e-mail: tatjana_mak@yahoo.com најдоцна два дена пред испит. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

07.06.2021  10:00

Структура на атоми и молекули

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

PI_07_06_2021_0.pdf rezultati

Кристалохемија

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

PI_07_06_2021_0-0.pdf rezultati

Методи за определување молекулски структури

I декада, писмен испит

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Индустриска хемија

Прва декада, Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Прва декада, писмен испит Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Клиничка биохемија

Испитот ќе се полага on line на teams platforma vo period od 10-11.30,

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

Прва декада. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!

Известување

04.06.2021  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Втор колоквиум.

Известување

29.05.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

28.05.2021  09:30

Структура на атоми и молекули

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2021.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

II колоквиум

I_i_II_kolok_Struktura_2021-0.pdf rezultati

25.05.2021  10:00

Радиохемија

Втор колоквиум по радиохемија (амфитеатар).

RadHem2K_25_05_21.pdf Преглед на тетратките во петок 28.05. од 12.00 до 12.30 часот

Физичка хемија I - Б ниво

Втор колоквиум Физичка хемија 1Б ниво - аналитичка биохемија (амфитеатар).

FizHem1B2K25_05_21.pdf Преглед на тетратките во петок 28.05. од 12.00 до 12.30 часот

15.05.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

06.05.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

I - колоквиум по Неорганска хем ија- Б ниво (теорија)

1_колоквиум_Неорганска_хемија_converted.pdf Rezultati-Neorganska B nivo i Neorganska (biologija-hemija)

20.04.2021  11:00

Структура на атоми и молекули

I колоквиум

I_kolok_Struktura_2021.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

I колоквиум

I_kolok_Struktura_2021-0.pdf rezultati

16.04.2021  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Устен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 14.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

16.04.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

OPNH_16_04_2021_w.pdf резултати

14.04.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Известување

Биохемија I - Б ниво

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Известување

13.04.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 11.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит со физичко присуство (предавална 125) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот и ностан пријава ќе можат да полагаат.

Известување

12.04.2021  19:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 19:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati-Aprilska vonredna sesija 2021

12.04.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 19:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati-vonredna aprilska sesija 2021

12.04.2021  12:30

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.

Известување

09.04.2021  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен и усмен испит (теорија и задачи), амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk

I_09_04_2021.pdf rezultati

09.04.2021  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 9 април 2021 година во 10 часот (со присуство на ИХ), а усниот испит во петок на 16 април (online на Teams). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 7 април.

rezultati_pismen_ispit_9_april_2021.pdf Rezultati od pismen ispit-aprilska sesija 2021

08.04.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија ќе се одржи со физичко прируство со почитување на сите пропишани протоколи.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство со запазување на пропишаните протоколи.

Известување

08.04.2021  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи преку платформа Teams со почеток во 10 часот. Поради организирање на испитот, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

Известување

06.04.2021  10:00

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит со физичко присуство (амфитеатар) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот, ќе можат да полагаат.

Ispit_FizHem2B_06_04_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 2B nivo - konsultacii za rezultatite na 07.04.2021 (sreda) od 12 do 13 casot.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 10 и 12 часот. (зависно од бројот на пријавените студенти). Поради организирање на испитите, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствен протокол.

UKHL_2020_2021_rezultati_i_oceni_april_2021.pdf УКХЛ резултати од практичен испит и оцени - априлска сесија 2021

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 април. Задолжително почитување на здравствен протокол.

Известување

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 април. Задолжително почитување на здравствен протокол.

Известување

27.02.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

13.02.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

12.02.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

II_dekada_fev_2021_converted.pdf Rezultati II dekada-fevruari 2021-Nutricionizam

12.02.2021  12:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија.

REZULTATI_OD_ISPITOT_PO_BIOHEMIJA_II.pdf Rezultati od ispit 12. 02. 2021

11.02.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted.pdf Rezultati-II dekada-teorija

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted-0.pdf Rezultati-II dekada-teorija

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted-1.pdf Rezultati-II dekada

11.02.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_11_02_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 11.02.2021.

Известување

Геохемија и минералогија

Јануарска сесија - II декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

Известување

Хемија на керамички материјали

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 11.02 треба да се запишете најдоцна до 09.02.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

10.02.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испит во втора декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во втора декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

09.02.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија

Известување

09.02.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

09.02.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (предавална 125), 9.00 часот.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.