Поштенски марки

Поштенски марки

Голема благодарност до „Македонски пошти“ и „Советот за издавање марки“ на чело со раководителот на бирото за филателија Елез Елези. Исто така, особена благодарност до проф. д-р Зоран Здравковски за неговото залагање и посветеност за излегување на поштенската марка по повод Меѓународната година на хемијата.


2019

Поштенска марка издадена по повод Меѓународната година на Периодниот систем (150 години од Периодниот систем на Димитриј Иванович Менделеев). 

Графички дизајн: Лоран Куфало

Македонски пошти, промоција на поштенска марка.

2011

Поштенска марка издадена по повод годината на хемијата 2011.

Графички дизајн: Игор Стевковски

2007

 

Димитриј Иванович Менделеев (1834-1907), поштенска марка по повод 100 годишнината од неговата смрт.

Илија Репин 1885 година, акварел, Третјаковата Галерија, Москва.1997

Минерали од Македонија. Стибнит (антмонит) SbS3 и Лорандит TlAsS2© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.