Поштенски марки

Поштенски марки

Голема благодарност до „Македонски пошти“ и „Советот за издавање марки“ на чело со раководителот на бирото за филателија Елез Елези. Исто така, особена благодарност до проф. д-р Зоран Здравковски за неговото залагање и посветеност за излегување на поштенската марка по повод Меѓународната година на хемијата.


2011

Поштенска марка издадена по повод годината на хемијата 2011.

Графички дизајн: Игор Стевковски

2007

Димитриј Иванович Менделеев (1834-1907), поштенска марка по повод 100 годишнината од неговата смрт.

Илија Репин 1885 година, акварел, Третјаковата Галерија, Москва.


1997

Минерали од Македонија. Стибнит (антмонит) SbS3 и Лорандит TlAsS2


© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.