Уписи 2022/23

Слободни места за трет уписен рок на ПМФ во учебната 2022/2023 година


Слободни места за втор уписен рок на ПМФ во учебната 2022/2023 година


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Повеќе


Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје:

1. Задолжително регистрирање на www.upisi.ukim.mk и пополнување на електронската пријава во iKnow-системот 

2. Задолжително прикачување на скенираните  документи: 

- во iKnow системот   

- во пратената порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk,   

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување. 

more


Важна информација за документи за упис!

Документите под реден број 10 (Изјава за неподигање документи) и 13 (Изјава за неконкурирање на друг универзитет) од Упатството НЕ ТРЕБА да се прикачат во iKnow системот  и во пратена порака на електронската адреса upisi-pmf@ukim.edu.mk. 


Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Институтот за хемија за кандидатите што полагале државна матура во учебните 2020/2021 и 2021/2022


© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.