Следни испити

01.12.2022  12:00

Хемија (за нутриционизам)

Првиот колоквиум задачи за насоката Нутриционизам ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 12 часот.

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.