Следни испити

15.05.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.