Следни испити

13.06.2020  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

15.06.2020  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок

16.06.2020  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем еден ден пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

29.06.2020  10:00

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок

01.07.2020  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем еден ден пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

13.07.2020  10:00

Теоретска неорганска хемија

III испитен рок

Нанохемија и нанотехнологии

III испитен рок

15.07.2020  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем еден ден пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.