Следни испити

29.02.2020  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

16.05.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.