Следни испити

15.05.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

29.05.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

12.06.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.