Следни испити

26.11.2020  10:00

Експериментална биохемија

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф. д-р Наташа Ристовска

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф.д-р Наташа Ристовска

27.11.2020  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање на испитот, најдоцна два дена пред терминот за полагање, користејќи го следниот формулар: https://forms.gle/3G6riMRASEiE69vA9

30.11.2020  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 30 ноември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до петок, 27 ноември, и да наведат во кое време од денот имаат настава. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.

30.11.2020  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се реализира со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат да се најават на biljana@pmf.ukim.mk најдоцна со 28.11.2020.

30.11.2020  14:30

Структура на атоми и молекули

Писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 28 ноември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство. Сите студенти кои сакаат да полагаат мора да се запишат на списокот кој се формира на Teams во рамки на тимот „Општа хемија (молекуларна биологија) 2020“. На студентите кои нема да се запишани на списокот нема да им биде дозволено да полагаат колоквиум. Доколку некои студенти не се во тимот, напишете ми порака, да ви пратам линк за влез во тимот.

30.11.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески

01.12.2020  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 29.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Радиохемија

Усмен испит со физичко присуство. Предавална 125. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит со физичко присуство. Предавална 125. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

02.12.2020  09:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 9 часот.

03.12.2020  10:00

Геохемија и минералогија

ноемвриска сесија

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

ноемвриска сесија

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

ноемвриска сесија

04.12.2020  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Устен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 2.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со online. Времето може да се промени во зависност од бројот на пријавени кандидати.

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.