Следни испити

02.02.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

16.02.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

02.03.2019  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.