Следни испити

16.05.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

30.05.2020  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

13.06.2020  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.