Следни испити

15.04.2019  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 15.04.2019 (понеделник) со почеток во 12 часот. На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот.

18.04.2019  09:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 18.04.2019 (четврток). На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот. Точното време дополнително ќе се определи во зависност од бројот на кандидати кои ќе полагаат устен испит.

11.05.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

25.05.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

08.06.2019  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.