Следни испити

09.10.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.