Следни испити

03.06.2022  12:00

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

03.06.2022  12:15

Општа хемија - А ниво

Писмен испит, прва декада - предавална 124.

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, прва декада - предавална 124.

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, прва декада - предавална 124.

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит, прва декада - предавална 124.

04.06.2022  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

06.06.2022  10:00

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

07.06.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испит

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

07.06.2022  13:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок.

08.06.2022  09:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124

08.06.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Кристалохемија

I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Индустриска хемија

I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Нутриционизам

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow

Безбедност и протокол во лабораторија

I декада, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

09.06.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II за студентите од сите насоки на Институтот за хемија ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за студентите од биологија (еколошка и од наставна насока) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

13.06.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.

13.06.2022  12:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

14.06.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

15.06.2022  09:00

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се одржи во предавална 124

16.06.2022  10:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

17.06.2022  12:00

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

17.06.2022  12:15

Општа хемија - А ниво

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

18.06.2022  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

20.06.2022  10:00

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

21.06.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испит

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

21.06.2022  13:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во ден по договор.

22.06.2022  09:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124

22.06.2022  10:00

Кристалохемија

II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Индустриска хемија

II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

22.06.2022  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Нутриционизам

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

23.06.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво, во втората испитна декада, за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II, во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во втората испитна декада, за биолози (наставна и еколошка насока) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

27.06.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.

28.06.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

29.06.2022  09:00

Органска хемија I - А ниво

Полагањето на теоретскиот дел ќе се одржи во предавална 124.

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се одржи во предавална 124

30.06.2022  10:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.