Следни испити

25.04.2018  14:30

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Втор колоквиум по органска хемија. Ќе се одржи во предавална 124, на Институтот за хемија

12.05.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

26.05.2018  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

09.06.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.