Вонредни професори

д-р Петре
Макрески

дир. телефон: +38923249955

petremak@pmf.ukim.mk

д-р Јане
Богданов

дир. телефон: +389 2 249915

j_b_bogdanov@yahoo.com

д-р Игор
Кузмановски

дир. телефон: 02/3249936

1@1.com

© 2017. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.