Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


20.01.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија, во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II (А и В ниво), во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

20.01.2022  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

Известување

20.01.2022  10:00

Неорганска хемија - А ниво

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

18.01.2022  10:00

Биохемија I - А ниво

писмен испит, прва декада

Известување

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар).

Известување

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Известување

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

FizHem2Bps_18_01_2022.pdf Увид во оценувањето може да се направи во четврток (20.01.2022) од 9.00 до 9.30 часот

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Известување

18.01.2022  12:00

Хемија (за Шумарски факултет)

I декада: Испитот ќе се одржи online преку платформа Microsfot Teams во 12 часот.

Известување

18.01.2022  10:00

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Усмен испит-писмено (амфитеатар).

Известување

Експериментална биохемија

писмен испит, прва декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

писмен испит, прва декада

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

писмен испит, прва декада

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

испит со физичко присуство, прва декада

Известување

18.01.2022  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3z0LPNcjo9UwcaF-MX8OPkDn9KUYFhFBEarYa1vpqBIIrLg/viewform до 16.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Известување

18.01.2022  12:00

Легислатива за хемија на животната средина и храна

I декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 12 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор.

Известување

18.01.2022  18:00

Хемија (за нутриционизам)

Колoквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 18.01.2022 (вторник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams

Известување

17.01.2022  12:00

Структура на атоми и молекули

Втор колоквиум

Известување

17.01.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

15.01.2022  10:00

Биохемија I - А ниво

Втор колоквиум

Известување

Биохемија I - Б ниво

Втор колоквиум

Известување

03.01.2022  18:00

Општа хемија - А ниво

I колквиум-теорија одржан на 10.12.2021

1_колоквиум_Општа_Хемија.pdf Rezultati
I_kol_rez_zadaci.pdf Rezultati-I kol zadaci

29.12.2021  10:00

Физичка хемија II - Б ниво

Втор колоквиум по предметот Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка биохемија (амфитеатар).

FH2B2kol29_12_2021.pdf Резултати од вториот колоквиум. Преглед на тетратките - 30.12.2021 (четврток) од 9 до 9.30 часот.

10.12.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Прв колоквиум по Биохемија 1.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Прв колоквиум по Биохемија 1

Известување

07.12.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО НОЕМВРИ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Б-НИВО (теорија) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА: • 07.12.2021 (вторник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија Б-ниво може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Noemvri_2021.pdf Rezultati

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО НОЕМВРИ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Б-НИВО (теорија) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА: • 07.12.2021 (вторник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија Б-ниво може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

06.12.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Прв колоквиум

rezultati_TNH_prv_kolokvium_6_12_2021.pdf резултати

04.12.2021  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Првиот колоквиум по Хемија за биолози (наставна и екколошка насока) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

REZULTATI_OD_PRVIOT_KOLOKVIUM_PO_HEMIJA.pdf Резултати од прввиот коловиум по Хемија. Тестовите може да се видат следната недела

03.12.2021  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Устен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.12.2021 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

03.12.2021  12:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 3 и 4 декември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 1 декември, и да наведат во кој ден би полагале, 3 или 4 декември. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.

Известување

02.12.2021  12:30

Општа методика во хемијата

Студентот задолжително да го пријави испитот во iknow и да се најави на e-mail кај предметниот наставник. Испитот е со физичко присуство.

Известување

01.12.2021  12:00

Експериментална биохемија

Усен испит по Експериментална биохемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока. Право на полагање имаат и студентите кои го положиле писмениот дел во претходната сесија

Известување

01.12.2021  10:00

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи online преку платформа Microsfot Teams во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна 2 дена пред испитот.

Известување

30.11.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (предавална 125)

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (предавална 125)

Известување

30.11.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна 2 дена пред испитот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_30_noemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 30 ноември 2021

29.11.2021  10:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задaчи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

29.11.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

Прв колоквиум Нутризионизам Онлајн на МС-Тимс, со почеток во 18ч. Проф. В. Мирчески

1_колоквиум_Хемија_Нутриционизам.pdf Rezultati

27.11.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Првиот колоквиум по теорија за хемичари (наставна и применета хемија) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на ИХ

REZULTATI_OD_PRVIOT_KOLOKVIUM_PO_OPSTA_HEMIJA.pdf Testovite ke gi razgledame idnata nedela

26.11.2021  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.11.2021 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

25.11.2021  10:00

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II ќе се одржи со физичо присуство во амфитеатарот на ИХ

NOEMVRI_2021_BIOHEMIJA_II.pdf Testovite moze da se vidat na 01.12. 2021

25.11.2021  08:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 2Б ниво (амфитеатар).

FH2_1kol_25_11_2021.pdf Преглед на тетратките на 29.11.2021 (понеделник) од 9.00 до 10.00 часот.

25.11.2021  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

NanoHem_rezultati_25_11_2021.pdf резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

rezultati_OPNH_25_11_2021_w.pdf резултати

Неорганска хемија - А ниво

Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

24.11.2021  10:00

Експериментална биохемија

Писмен испит по Експериментална биохемија Студентите да го најават полагањето до 22 ноември на меил: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока. Студентите да го најават полагањето до 22 ноември на меил: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

23.11.2021  10:00

Радиохемија

Писмен испит

РХ_ПИ_23_11_2021.pdf Rezultati od pismeniot ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FH_PI_1B_23_11_2021.pdf Rezultati od pismeniot ispit

22.11.2021  10:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит

Известување

12.11.2021  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Прв колоквиум од задачи од предметот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика). Сите студенти кои сакаат да го полагаат колоквиумот мора да се запишат на списокот на Teams или да се пријават на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува на 09.11.2021. Студентите ќе бидат распоредени во различни простории, а списоците може да ги погледнете на Teams или да се информирате пред почетокот на колоквиумот.

Известување

20.09.2021  10:00

Физичка хемија I - А ниво

Писмен испит. Испитот се полага online на Microsoft Teams со почеток во 10:00 часот. Претходна најава на MS Teams или на e mail: tatjana@pmf.ukim.mk, за секој кој планира да го полага испитот.

Известување

17.09.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

17.09.2021  12:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

REZULTATI_OD_ISPITOT_PO_BIOHEMIJA_II-0.pdf Testovite moze da se vidat i da se zema ocenka na 28.099. 2021

17.09.2021  09:30

Токсиколошка хемија

II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams.

Известување

17.09.2021  12:00

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati-I dekada-septemvri 2021-teorija

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

17.09.2021  12:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

16.09.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 09.09 треба да се запишете најдоцна до 07.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

UKHL_2020_2021_rezulatati_od_ispit_23_septemvri_2021.pdf УКХЛ - резултати од испит 23 септември 2021

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 16.09 треба да се запишете најдоцна до 14.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_16_09_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 16.09.2021.

Еколошка биохемија

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 16.09 треба да се запишете најдоцна до 14.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање)..

Известување

15.09.2021  10:00

Специјална методика во хемијата

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

15.09.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

15.09.2021  10:00

Хемија (за физичари)

Устен испит

Известување

Општа хемија (за биолози)

Устен испит

Известување

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_15_septemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 15 септември 2021

Експериментална биохемија

Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

14.09.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_14_septemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 14 септември 2021

13.09.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

13.09.2021  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

13.09.2021  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

13.09.2021  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_13_septemvri_2021_rezultati.pdf УКХЛ - резултати од практичен испит 13 септември 2021
UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_14_septemvri_2021_rezultati.pdf УКХЛ - резултати од испит 14 септември 2021

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

TNH_13_09_2021.pdf II декада, резултати

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

NanoHem_rezultati_13_09_2021.pdf II декада, резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

OPNH_13_09_2021_w.pdf II декада, резултати

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во вториот термин ќе се одржи на 13 септември 2021 година. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 10 септември за да се направи распоред за полагање.

Известување

11.09.2021  09:15

Математика I

Испитот може да полагате online на Microsoft Teams со почеток во 9:15 часот или со физичко присуство во математичкиот амфитеатар со почеток во 13:00 часот. Претходно на MS Teams секој кој планира да го полага испитот, да се најави на кој начин ќе полага.

Известување

Математика II

Испитот може да полагате online на Microsoft Teams со почеток во 9:15 часот или со физичко присуство во математичкиот амфитеатар со почеток во 13:00 часот. Претходно на MS Teams секој кој планира да го полага испитот, да се најави на кој начин ќе полага.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.