Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


20.06.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

Известување

20.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

19.06.2019  10:00

Биохемија I - А ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 17.06.2019

Известување

19.06.2019  08:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

19.06.2019  10:00

Експериментална биохемија

Првата испитна декада е задолжителна за сите студенти, во овој термин се полага завршен колоквиум од вежби (поените влегуваат во вкупната оценка). Студентите кои нема да го полагаат овој дел ќе имаат 0 поени. Дополнителен термин за полагање нема да има. Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 17.06.2019

Известување

19.06.2019  09:30

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 19 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 17 јуни.

Известување

17.06.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Кристалохемија

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Методи за определување молекулски структури

амфитеатар, II декада, писмен дел од испитот

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019.pdf rezultati

Специјална методика во хемијата

Втора декада

Известување

Индустриска хемија

амфитеатар, II декада

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019-0.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

амфитеатар, II декада

Известување

13.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 14.06.2019 (четврток). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

13.06.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

13.06.2019  10:00

Хемија во практиката

Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

13.06.2019  12:00

Геохемија и минералогија

јунска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_Kolokviumi_rezultati_biolozi.pdf 2019-колоквиуми-биолози

13.06.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

13.06.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

13.06.2019  12:00

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_Kolokviumi_rezultati_biolozi-0.pdf 2019-колоквиуми-биолози

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

13.06.2019  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, P124

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, P124

nanohemija_rezultati_13_06_2019_w.pdf резултатиI_I_декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, P124

Известување

13.06.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

13.06.2019  10:00

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, P124

NH_A_rezultati_13_06_2019_w.pdf резултати_I_декада

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

12.06.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (од предавањата) ќе се одржи во просторија бр. 124.

Известување

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Известување

11.06.2019  12:00

Општа хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во првата декада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 10.06. 2019 со почеток во 10 часот, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 11. 06. со почеток во 12 часот. Испитите ќе се одржат во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Општа хемија - теорија

Биохемија II - А ниво

Испитот по биохемија II за сите насоки ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

11.06.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

II колоквиум

Struktura_kolok_2019-1.pdf rezultati

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, I декада, амфитеатар

Известување

11.06.2019  12:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемија.

Известување

11.06.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

10.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 10.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Биохемија I - А ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 08.06.2019

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 10 јуни 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

10.06.2019  12:00

Општа физиологија

Известување

10.06.2019  10:00

Биохемија I - Б ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 08.06.2019

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Усниот дел од испитот ќе се одржи по договор со студентите

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Полагање на трет колоквиум по Основи на органска хемија. Во истиот термин е полагање на испит од прва декада. Студентите задолжително да бидат електронски пријавени за испит и да носат хартиени пријави. Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада да се пријават на електронската адреса natasa@pmf.ukim.mk најдоцна до 08.06.2019.

rezultati_Osnovi_na_organska_hemija_2019.pdf Резултати од трет колоквиум

Нутриционизам

I декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

08.06.2019  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

Известување

07.06.2019  10:00

Биохемија II - А ниво

Вториот колоквиум по биохемија за студентите од аналитичка биохемија ќе се одржи во амфитеатар на ИХ

Известување

Структура на атоми и молекули

амфитеатар, писмен испит, I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Кристалохемија

амфитеатар, писмен испит, I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Методи за определување молекулски структури

амфитеатар, I декада писмен дел од испитот

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

амфитеатар, писмен испит, , I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

rezultati-11.pdf rezultati

Специјална методика во хемијата

Прва декада

Известување

Индустриска хемија

амфитеатар, I декада

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

амфитеатар, I декада

Известување

07.06.2019  10:55

Биохемија II

Вториот колоквиум по Биохемија II B за студентите од применета и наставна насока ќе се одржи на 7 јуни во амфитеатарот на ИХ.

Известување

06.06.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит - амфитеатар

RH6_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

ABH1B06_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

ABH2B06_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

05.06.2019  08:00

Компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

03.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колоквиум-теорија Неорганска хемија Б ниво

Vtor_kol_teorija.doc Резултати-Втор колоквиум-теорија-Неорганска хемија Б ниво

27.05.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Втор колоквиум Физичка хемија 1 - Б ниво

1Бвтор_колок_27_05_2019.pdf Резултати од втор колоквиум.

27.05.2019  12:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Вториот колоквиум по органска хемија за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка ќе се одржи во амфитеатар на ИХ.

rezultati_organska_vtor_kolokvium_2019.pdf резултати од вториот колоквиум по Основи на органска хемија (за биологија-физиологија)

25.05.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

11.05.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

09.05.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

Амфитеатар

Struktura_kolok_2019.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар

Struktura_kolok_2019-0.pdf rezultati

22.04.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

19.04.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 1 - Б ниво аналитичка биохемија

19_04_2019.pdf Rezultati od prv kolokvium

19.04.2019  13:00

Теоретска неорганска хемија

rezultati_17_04_2019_w.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Известување

19.04.2019  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот по предметот Хемија (за молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во просторија број 101.

Rezultati_Ispit_19_01_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 19.04.2019.

19.04.2019  13:00

Неорганска биохемија (прв циклус)

Известување

18.04.2019  09:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 18.04.2019 (четврток). На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот. Точното време дополнително ќе се определи во зависност од бројот на кандидати кои ќе полагаат устен испит.

Известување

16.04.2019  14:00

Биохемија I - А ниво

Испит во дополнителна априлска сесија

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испит во априлска дополнителна сесија

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во дополнителна априлска сесија

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Прв колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока)

Известување

15.04.2019  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 15.04.2019 (понеделник) со почеток во 12 часот. На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит

PI_15_4_2019.pdf rezultati

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Кристалохемија

Писмен испит

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, Амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

писмен испит

PI_15_4_2019-0.pdf rezultati

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.