Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.11.2019  08:00

Биохемија I - А ниво

Прв колоквиум

Известување

Биохемија I - Б ниво

Прв колоквиум

Известување

19.10.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

07.10.2019  12:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

августовско-септемвриска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_09_II_dekada_biolozi_bez_iminja_za_web.doc 2019-септемвриска-II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

августовско-септемвриска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_09_II_dekada_biolozi_bez_iminja_za_web-0.doc 2019-септемвриска-II декада

07.10.2019  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Rezultati_Ispit_07_10_2019_molekularna_dopolnitelna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 07.10.2019
Rezultati_Ispit_07_10_2019_nutricionizam_dopolnitelna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 07.10.2019

07.10.2019  11:00

Општа физиологија

Известување

07.10.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Известување

04.10.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

Известување

Кристалохемија

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

PI_4_10_2019-0.pdf rezultati

Физичка хемија II - Б ниво

Pismen ispit

FH2B_02_10_2019.pdf Rezultati pismen ispit

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

PI_4_10_2019.pdf rezultati

28.09.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

27.09.2019  10:00

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_27_09_2019.pdf резултати, II декада

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

Nanohemija_rezultati_27_09_2019.pdf резултати, II декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_OPNH_27_09_2019.pdf резултати, II декада

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

NH_A_rezultati_27_09_2019.pdf резултати, II декада

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Просторија 306, II декада усен испит

UI_27_9_2019.pdf rezultati

26.09.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија - А-ниво, ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.

Резултати од испитот од 26-09-2019

26.09.2019  12:00

Кристалохемија

августовско-септемвриска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

26.09.2019  10:00

Хемија на комплексни соединенија

Испитот по Хемија на комплексни соединенија ќе се доржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.

Известување

26.09.2019  12:00

Геохемија и минералогија

августовско-септемвриска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-0.pdf Резултати

26.09.2019  10:00

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжително пријавување на e-mail.

Известување

26.09.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-1.pdf Резултати

26.09.2019  09:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 26, 27 и 30 септември, по претходен договор со студентите.

Известување

26.09.2019  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за биолози (наставна и еколошка насока), ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.

Известување

25.09.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

24.09.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Устниот испит (од предавања) по предметот Општа Хемија за студентите на молекуларна биологија и нутриционизам ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Rezultati_Ispit_24_09_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2019.
Rezultati_Ispit_24_09_2019_nutricionizam_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2019.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

24.09.2019  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 24 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 21 септември.

Известување

18.09.2019  09:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

18.09.2019  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_septemvriska_sesija_2019.pdf УКХЛ - резултати - септемврсика сесија 2019

18.09.2019  09:00

Примена на компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

18.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

17.09.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во II декада ќе се одржи на 17 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор

Известување

Биохемија I - А ниво

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 17 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

rezultati_pismen_ispit_Instr_A_sept_2019.pdf Усниот испит ќе се одржи во понеделник, 23.09, од 13 часот и во вторник, 24.09, од 8 часот. Студентите кои ќе полагаат усмен испит да се пријават до петок, 20.09, на mail: marinaiv@pmf.ukim.mk за да се направи распоред.

Експериментална биохемија

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот. Во истиот термин се одржува и испитот по предметот Основи на органска хемија, за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка (акредитација 2018).

rezultati_organska_septemvri_2019.pdf Rezultati od osnovi na organska hemija

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_od_pismen_ispit_16_sept_2019.pdf УКХЛ - резултати од писмен испит (Excel) од 16 септ 2019

16.09.2019  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ЗАДАЧИ) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески (демонстратор Коста Најков) Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво I декада: • Писмен испит: 29.08.2019 (четврток) со почеток во 9:00 часот во предавална 124 на Институтот за хемија II декада: • Писмен испит: 16.09.2019 (понеделник) со почеток во 9 часот во предавална 124 на Институтот за хемија

Zadaci_sept_II_dek_2019.pdf Резултати

16.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Opsta_hemija_B_16_sept_2019_rezultat_od_pismen.pdf Општа хемија Б за двопредметни студии по биологија-хемија - резултат од писмен испит од 16 септ 2019

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

14.09.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

13.09.2019  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_13_09_2019.pdf резултати, I декада

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

nanohemija_rezultati_13_09_2019.pdf резултати, I декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

rezultati_OPNH_13_09_2019.pdf резултати, I декада

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!

Известување

11.09.2019  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво во првиот испитен рок ќе се одржи на 11.09. 2019 на Институтот за хемија, во предавална 124, со почеток во 12 часот.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II ќе се одржи на Институтот за хемија, во предавана 124, со почеток во 12 часот.

Известување

11.09.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитетар)

Известување

11.09.2019  10:00

Методи за определување молекулски структури

Предавална 124, II декада, писмен испит.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Предавална 124, II декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_11_9_2019.pdf rezultati

11.09.2019  12:00

Хемија на комплексни соединенија

Испитот по Хемија на комплексни соединенија ќе се одржи на Институтот за хемија, во предална 124, со почеток во 12 часот.

Известување

11.09.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитетар)

FH1BABH_11_09_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитетар)

FH2BABH_11_09_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

11.09.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Предавална 124, II декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_11_9_2019-0.pdf rezultati

11.09.2019  12:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за биолози (наставна и еколошка насока) ќе се одржи на Институтот за хемија, во предавална 124, со почеток во 12 часот.

Известување

10.09.2019  10:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална број 124.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Устниот испит (од предавања) по предметот Општа Хемија за студентите на молекуларна биологија и нутриционизам ќе се одржи во предавална број 124.

Rezultati_Ispit_10_09_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 10.09.2019.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во предавална број 124,

Известување

10.09.2019  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 10 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 7 септември.

Известување

10.09.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Просторија 306, I декада усен испит

Известување

05.09.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

05.09.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek.pdf Резултати

05.09.2019  10:00

Општа методика во хемијата

Прва декада. Задолжително пријавување на e-mail.

Известување

05.09.2019  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 5.09.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 26.09.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Напомена: • Студентите имаат право да полагаат еден вид на испит само во една декада. Појаснување: Возможно е да се полага парцијален испит (пр. задачи) во една декада, а парцијален испит (пр. теорија) во друга декада, но не е возможно еден ист парцијален испит (задачи, или теорија) да се полага двапати, и во едната и во другата декада. • Студентите кои имаат положено еден вид парцијален испитот (задачи, или теорија) преку колоквиуми, треба да го полагаат само останатиот дел од испитот (задачи, или теорија) во декада по нивни избор. • Студентите кои треба да полагаат и задачи и теорија, најпрво треба да го положат парцијалениот испитот во врска со задачите, а потоа имаат право да полгаат теорија. Обратната ситуација не е дозволена (прво теорија, а потоа задачи).

Rez_sept_I_i_II_dek-2.pdf Резултати

04.09.2019  09:00

Компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

04.09.2019  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

04.09.2019  09:00

Примена на компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

04.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

03.09.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во I декада ќе се одржи на 3 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 3 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

Нутриционизам

I декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

02.09.2019  12:00

Структура на атоми и молекули

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

Известување

Кристалохемија

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

Известување

Методи за определување молекулски структури

Амфитеатар, I декада, писмен испит.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

Известување

02.09.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

02.09.2019  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!

PI_analiticka_2_9_2019.pdf rezultati

02.09.2019  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

30.08.2019  10:00

Биохемија I - А ниво

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Експериментална биохемија

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.