Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


16.04.2021  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Устен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 14.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.

Известување

16.04.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Известување

14.04.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Известување

Биохемија I - Б ниво

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Известување

13.04.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 11.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит со физичко присуство (предавална 125) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот и ностан пријава ќе можат да полагаат.

Известување

12.04.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 19:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

12.04.2021  12:30

Општа методика во хемијата

Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.

Известување

12.04.2021  19:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 19:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

09.04.2021  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 9 април 2021 година во 10 часот (со присуство на ИХ), а усниот испит во петок на 16 април (online на Teams). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 7 април.

rezultati_pismen_ispit_9_april_2021.pdf Rezultati od pismen ispit-aprilska sesija 2021

09.04.2021  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен и усмен испит (теорија и задачи), амфитеатар. Задолжително пријавување на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk

I_09_04_2021.pdf rezultati

08.04.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија ќе се одржи со физичко прируство со почитување на сите пропишани протоколи.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство со запазување на пропишаните протоколи.

Известување

08.04.2021  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи преку платформа Teams со почеток во 10 часот. Поради организирање на испитот, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

Известување

06.04.2021  10:00

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит со физичко присуство (амфитеатар) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот, ќе можат да полагаат.

Ispit_FizHem2B_06_04_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 2B nivo - konsultacii za rezultatite na 07.04.2021 (sreda) od 12 do 13 casot.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 10 и 12 часот. (зависно од бројот на пријавените студенти). Поради организирање на испитите, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствен протокол.

UKHL_2020_2021_rezultati_i_oceni_april_2021.pdf УКХЛ резултати од практичен испит и оцени - априлска сесија 2021

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 април. Задолжително почитување на здравствен протокол.

Известување

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 април. Задолжително почитување на здравствен протокол.

Известување

27.02.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

13.02.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

12.02.2021  12:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија.

REZULTATI_OD_ISPITOT_PO_BIOHEMIJA_II.pdf Rezultati od ispit 12. 02. 2021

12.02.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

II_dekada_fev_2021_converted.pdf Rezultati II dekada-fevruari 2021-Nutricionizam

11.02.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted.pdf Rezultati-II dekada-teorija

11.02.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_11_02_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 11.02.2021.

Известување

Геохемија и минералогија

Јануарска сесија - II декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јануарска сесија - II декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

2021_01_II_dekada_za_web.pdf 2021-јануарска-II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јануарска сесија - II декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

2021_01_II_dekada_za_web-0.pdf 2021-јануарска-II декада

11.02.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted-0.pdf Rezultati-II dekada-teorija

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_декада_11_02_2021_converted-1.pdf Rezultati-II dekada

11.02.2021  10:00

Хемија на керамички материјали

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 11.02 треба да се запишете најдоцна до 09.02.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

10.02.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испит во втора декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во втора декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

09.02.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија

Известување

09.02.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

09.02.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (предавална 125), 9.00 часот.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 9.00 часот.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 09.00 часот.

Известување

08.02.2021  12:00

Структура на атоми и молекули

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

PI_08_02_2021.pdf rezultati

Кристалохемија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

PI_08_02_2021-0.pdf rezultati

08.02.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 6.02.2021).

TNH_8_02_2021.pdf резултати, II декада

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 6.02.2021).

NanoHem_rezultati_08_02_2021.pdf резултати, II декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 6.02.2021).

OPNH_8_02_2021_w.pdf резултати, II декада

08.02.2021  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол. Пријавувањето е со запишување во списокот објавен во групата на MS Teams. Студенти од претходните генерации се пријавуваат кај предметниот професор.

I_08_02_2021.pdf rezultati

08.02.2021  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во просториите на Институтот за хемија

Известување

08.02.2021  12:00

Безбедност и протокол во лабораторија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_bezbednost_8_2_2021.pdf rezultati

05.02.2021  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 5 февруари во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

04.02.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Испит по Биохемија 1А ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

rezultati_biohemija_februari_2021-0.pdf испит биохемија 1, втора декада

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Online усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_2020_2021_rezultati_i_oceni_jan_fev_2021.pdf УКХЛ 2020-2021 - резултати и оцени јан/фев 2021

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од нумеричките задачи) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испит по Биохемија 1Б ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

rezultati_biohemija_februari_2021.pdf испит биохемија 1, втора декада

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот во втората декада по Основи на органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко присуство. Потребно е да се најавите на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред полагањето. Задолжително е носење на индекс и пријава во хартија, претходно да сте електронски пријавени. Почитувајте ги безбедносните протоколи.

rezultati_organska_januari_2021.pdf резултати од писмен испит во втора декада

03.02.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

Rezultati_od_ispit_KA_i_PKH_3_fev_2021.pdf Резултати од испит по предметите Компјутерски апликации и Примена на компјутери во хемијата од 3 февруари 2021

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во II декада ќе се одржи на 3 февруари во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 1 февруари. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.

Известување

Компјутерски апликации (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

Rezultati_od_ispit_KA_i_PKH_3_fev_2021-0.pdf Резултати од испит по предметите Компјутерски апликации и Примена на компјутери во хемијата од 3 февруари 2021
Kompjutetrski_aplikacii_za_dvopredm_biol_hem_2020_2021_REZULTATI_I_OCENI_fev_2021.pdf Компјутерски апликации 2020-2021 - сумирани резултати и оцени

02.02.2021  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар), 10.00 часот.

RH_02_02_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Radiohemija

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар), 10.00 часот.

FH1BABH02_02_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 1B nivo
FH1A02_02_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 1A nivo

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар), 10.00 часот.

FH2BABH02_02_2021.pdf Rezultati od pismen ispit Fizicka hemija 2B nivo

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и испит најмалку 2 дена претходно пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

Известување

30.01.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

29.01.2021  12:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржисо физичко присуство во просториите на Институтот за хемија

29_01_2021_REZULTATI_OD_ISPITOT_PO_BIOHEMIJA_II.pdf Testovite mozat da se vidat na 03.02. 2021 vo 11 casot

29.01.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

Известување

28.01.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмен испит (предавања + задачи) за студнетите од насоката биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака во тимот Општа хемија (биологија-хемија) или на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 28.01 треба да се запишете најдоцна до 26.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

28.01.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Колквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

28.01.2021  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарска сесија - I декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јануарска сесија - I декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јануарска сесија - I декада Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. Студентот, покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) бидејќи испитот ќе се спроведува со физичко присуство.

Известување

28.01.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Колквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

28.01.2021  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_28_01_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.01.2021.

28.01.2021  18:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Колквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

28.01.2021  10:00

Хемија на керамички материјали

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 28.01 треба да се запишете најдоцна до 26.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

27.01.2021  10:00

Експериментална биохемија

Испит во прва декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во прва декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

Известување

26.01.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија

Известување

26.01.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Радиохемија

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.

Известување

25.01.2021  16:00

Општа хемија - А ниво

Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams. Колоквиумот имаат право да го полагаат само студентите кои го положиле првиот колоквиум. Проф. д-р Валентин Мирчески

II_колоквиум_Општа_Хемија_Хемичари.pdf Rezultati-II kol-teorija-Opsta hemija

25.01.2021  12:00

Структура на атоми и молекули

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021.pdf rezultati

Кристалохемија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021-0.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

25_01_2021-1.pdf rezultati

25.01.2021  10:00

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

TNH_25_01_2021_w.pdf I декада, резултати

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).

OPNH_25_01_2021_w.pdf I декада, резултати

25.01.2021  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол. Пријавувањето е со запишување во списокот објавен во групата на MS Teams. Студенти од претходните генерации се пријавуваат кај предметниот професор.

25_01_2021-2.pdf rezultati

25.01.2021  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во просториите на Институтот за хемија

Известување

25.01.2021  12:00

Безбедност и протокол во лабораторија

испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

25.01.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

Колоквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Вторито колоквиум имаат право даго полагаат само студентите кои го положиле првиот колоквиум.

II_колоквиум_2021_converted.pdf Rezultati-II kolokvium-januari 2021

22.01.2021  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 22 јануари во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

21.01.2021  10:00

Биохемија I - А ниво

Втор колоквиум по Биохемија 1А ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

rezultati_biohemija1_vtor_i_tret_kolokvium_2021_abh.pdf Резултати од втор и трет колоквиум по Биоехемија 1А, за аналитичка биохемија
ocenki_biohemija_1_januari_2021-0.pdf предлог оценки по Биохемија 1

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Online усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од нумеричките задачи) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_21_01_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 21.01.2021.

Биохемија I - Б ниво

Втор колоквиум по Биохемија 1Б ниво. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.

rezultati_biohemija1_prv_i_vtor_kolokvium_primeneta_i_nastavna.pdf Резултати од прв и втор колоквиум по Биохемија 1Б за применета и наставна хемија
ocenki_biohemija_1_januari_2021.pdf предлог оценки по Биохемија 1

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.