Распоред за предавања, летен семестар

Распоред за предавања, II семестарРаспоред за предавања, IV семестарРаспоред за предавања, VI семестарРаспоред за предавања, VIII семестарЛегенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ИИ - Институт за информатика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филолошки/филозофски факултет

С. К. - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ- предавална во Ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија

 

 © 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.