Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


06.06.2019  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

ABH2B06_06_2019.pdf Rezultati pismen ispit

03.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колоквиум-теорија Неорганска хемија Б ниво

Vtor_kol_teorija.doc Резултати-Втор колоквиум-теорија-Неорганска хемија Б ниво

27.05.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Втор колоквиум Физичка хемија 1 - Б ниво

1Бвтор_колок_27_05_2019.pdf Резултати од втор колоквиум.

27.05.2019  12:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Вториот колоквиум по органска хемија за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка ќе се одржи во амфитеатар на ИХ.

rezultati_organska_vtor_kolokvium_2019.pdf резултати од вториот колоквиум по Основи на органска хемија (за биологија-физиологија)

25.05.2019  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

11.05.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

09.05.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

Амфитеатар

Struktura_kolok_2019.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

Амфитеатар

Struktura_kolok_2019-0.pdf rezultati

22.04.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

19.04.2019  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 1 - Б ниво аналитичка биохемија

19_04_2019.pdf Rezultati od prv kolokvium

19.04.2019  13:00

Теоретска неорганска хемија

rezultati_17_04_2019_w.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Известување

19.04.2019  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот по предметот Хемија (за молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во просторија број 101.

Rezultati_Ispit_19_01_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 19.04.2019.

19.04.2019  13:00

Неорганска биохемија (прв циклус)

Известување

18.04.2019  09:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 18.04.2019 (четврток). На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот. Точното време дополнително ќе се определи во зависност од бројот на кандидати кои ќе полагаат устен испит.

Известување

16.04.2019  14:00

Биохемија I - А ниво

Испит во дополнителна априлска сесија

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испит во априлска дополнителна сесија

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испит во дополнителна априлска сесија

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Прв колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока)

Известување

15.04.2019  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 15.04.2019 (понеделник) со почеток во 12 часот. На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит

PI_15_4_2019.pdf rezultati

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Кристалохемија

Писмен испит

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, Амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

писмен испит

PI_15_4_2019-0.pdf rezultati

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

2_15_04_2019.pdf Rezultati od ispit

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 15 април 2019 година во 12 часот, а усниот испит во четврток на 18 април во време по договор. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

Индустриска хемија

писмен испит

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

писмен испит

PI_15_4_2019-1.pdf rezultati

11.04.2019  09:00

Радиохемија

Прв колоквиум Радиохемија

1Кол_11_04_2019.xls Rezultati od prv kolokvium

03.04.2019  10:00

Неорганска хемија - Б ниво

Прв колоквиум (теорија) 10:00 Амфитеатар на ИХ

Prv_kol_teorija.doc Rezultai-Prv kolokvium-teorija

02.03.2019  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

Известување

21.02.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

20.02.2019  12:00

Радиохемија

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

rezultati-9.pdf rezultati

Физичка хемија I - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz1ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.

Fiz2ABH_20_02_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

rezultati-10.pdf rezultati

18.02.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада, дел од испитот што се донесува на теоријата. Испитот ќе се одржи о амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во амфитеатар (или друга просторија)

Известување

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

| 1 | 2 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.