Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.02.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

03.02.2023  12:00

Кристалохемија

II декада, писмен испит (задачи)

Известување

03.02.2023  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок на 10 февруари.

Rezultati_Instrumentalna_2023_02_03_II_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_II dekada

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот.

Известување

03.02.2023  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит (задачи) II декада Задолжително носење калкулатор. Позајмување нема да биде дозволено.

Известување

02.02.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

01.02.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите и ограничен број на компјутери, студентите задолжително треба да најават (најдоцна 2 дена пред испитот) во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

Експериментална биохемија

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Известување

31.01.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит - амфитеатар

HR_P_ispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот.

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

FH1Bispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

FH2Bispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот.

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

28.01.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

27.01.2023  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот за биолози (наставна и еколошка насока) во првата декада ќе се одржи на 27. 01. 2023 во предавална 125 на Институтот за хемија

Известување

26.01.2023  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарска-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јануарска-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

2023_01_I_dekada.pdf 2023-јануарска-I декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јануарска-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

2023_01_I_dekada-0.pdf 2023-јануарска-I декада

25.01.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

Усен испит во прва декада

rezultati_vkuno_biohemija1A_januari_2023.pdf вкупни резултати по Биохемија 1А ниво
rezultati_biohemija1_dopolnitelen_termin_januari_2023.pdf резултати од колоквиуми во дополнителниот термин

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel).

Известување

Експериментална биохемија

Усен испит во прва декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

Усен испит во прва декада

Известување

25.01.2023  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит теорија, I декада Амфитеатар Пријавување на: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qaBv7TyteJ6XCe-nfWsDFt4gpklO0sRlJPEnmWFw_xE/edit?usp=sharing

Ispit_25_1_2023.pdf rezultati

25.01.2023  12:00

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит, I декада (12:00 - 12:45) Амфитеатар

ispit_2023.pdf rezultati

25.01.2023  13:00

Хемија (за нутриционизам)

I декада: Испитот од задачи по Општа хемија (Нутриционизам) ќе се одржи од 13 до 15 часот во амфитеатар. Задолжително носење на калкулатор.

Известување

24.01.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит - предавална 125

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

Известување

23.01.2023  09:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од хемија (наставна и применета), во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.

Известување

Известување

23.01.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

I декада: • Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Известување

23.01.2023  09:00

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II во првата испитна декада ќе се одржи во амфитеатарот (или предавална 124) со почеток во 9 часот.

Известување

23.01.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: • Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

23.01.2023  09:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испит од теоретскиот дел од предметот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика)

Известување

23.01.2023  12:00

Електрохемија

I декада: Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

23.01.2023  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Усниот испит по Хроматографски методи во I декада во јануарската сесија ќе се одржи на 23 јануари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 20 јануари за да се направи распоред за полагањето.

Известување

23.01.2023  12:00

Хемија (за нутриционизам)

Втор колоквиум (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Резултати_1_и_2_колоквиум_Хемија_Нутриционизам.pdf Rezultati

Известување

20.01.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

20.01.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0. Во истиот термин се полага третиот колоквиум или се преполага само еден колоквиум, затоа наведете што ќе полагате, најдоцна 2 дњна пред полагањето.

rezultati_tret_kolokvium_bioehmija1_2022.pdf резултати од третиот колоквиум по Биохемија 1 А ниво, за студентите од аналитичка биохемија

20.01.2023  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок на 27 јануари.

Rezultati_Instrumentalna_2023_01_20_I_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_I dekada

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

20.01.2023  09:00

Биохемија I - Б ниво

Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0 Во истиот термин се полага третиот колоквиум или се преполага само еден колоквиум, затоа наведете што ќе полагате, најдоцна 2 дњна пред полагањето.

Известување

20.01.2023  10:00

Нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот.

Известување

18.01.2023  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите и ограничен број на компјутери, студентите задолжително треба да најават (најдоцна 2 дена пред испитот) во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

18.01.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит

Известување

18.01.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_18_01_2023.pdf резултати, прв испитен пок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Експериментална биохемија

Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_A_NV_rezultati_18_01_2023.pdf резултати, прв испитен пок

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II колоквиум и писмен испит (задачи) I декада. Задолжително носење калкулатор. Позајмување нема да биде дозволено.

Известување

17.01.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит - Амфитеатар

Известување

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - Амфитеатар

FH1Bpispit_17_01_2023.pdf Резултати од писмениот испит.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - Амфитеатар

FH2Bpispit_17_01_2023.pdf Резултати од писмениот испит.

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

16.01.2023  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

Известување

09.01.2023  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Втор колоквиум по физичка хемија 2Б ниво.

FH2B2kol_09_01_2023.pdf Преглед на тетратките на 11.01.2023 (среда) од 9.00 до 9.30 часот.

09.01.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор колоквиум

rezultati_TNH_vtor_kolokvium_9_01_2023.pdf резултати, втор колоквиум

16.12.2022  10:00

Теоретска неорганска хемија

прв колоквиум

rezultati_TNH_prv_kolokvium_16_12_2022.pdf резултати, прв колоквиум

03.12.2022  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по физичка хемија 2Б ниво

FH2B1kol_03_11_2022.pdf Преглед на тетратките на 05.12.2022 (понеделник) од 14.30 до 15.00 часот.

01.12.2022  12:00

Хемија (за нутриционизам)

Првиот колоквиум задачи за насоката Нутриционизам ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 12 часот.

Известување

29.11.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Прв колоквиум-теорија

Теорија_1_колоквиум_Општа_Хемија.pdf Rezultati

25.11.2022  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Усниот испит по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 25.11.2022. Сите кои ќе полагаат претходно да се најават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, најдоцна до 23.11.2022 до 20.00 часот.

Известување

25.11.2022  13:00

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II, во вонредната ноемвриска сесија ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

РЕЗУЛТАТИ_ОД_ИСПИТ_25_11_2022.pdf Оценки може да земете утре, 01.12.2022

25.11.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

25.11.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО НОЕМВРИ 2022 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Б-НИВО (теорија) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА: • 25.11.2022 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија Б-ниво може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

25.11.2022  13:00

Нанохемија и нанотехнологии

Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_25_11_2022.pdf резултати

25.11.2022  12:00

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО НОЕМВРИ 2022 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Б-НИВО (теорија) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА: • 25.11.2022 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија Б-ниво може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

25.11.2022  10:00

Експериментална биохемија

Усмен испит.

Известување

25.11.2022  13:00

Неорганска хемија - А ниво

Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_A_rezultati_25_11_2022.pdf резултати
NH_A_rezultati_25_11_2022_kumulativni_rezultati.pdf резултати

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

rezultati_organska_noemvri_2022.pdf Резултати од испит во ноемвриска дополнителна сесија

21.11.2022  15:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит. Писмениот испит по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 21.11.2022 со почеток во 15.00 часот. Сите кои планираат да полагаат да се пријават претходно на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 18.11.2022 до 20.00 часот.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит

Известување

Радиохемија

Писмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

RHispit_21_11_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда 23.11.2022 од 11 до 14 часот.

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит

Известување

21.11.2022  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

21.11.2022  15:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

FH1Bispit_21_11_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда 23.11.2022 од 11 до 14 часот.

Експериментална неорганска хемија

Писмен испит во амфитеатарот на ИХ. Задолжително пријавување за испитот на електронската адреса metonajd@yahoo.com. Практичниот ипит ќе се одржи во петок во лаб 228 во петок 25. 11. 2022

Известување

Хемија (за физичари)

Писмен испит. Место, Амфитеатар на ИХ.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит.

Известување

21.11.2022  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

21.11.2022  15:00

Експериментална биохемија

Писмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

писмен испит, задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_A_NV_rezultati_21_11_2022.pdf резултати,

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Практичен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.

Известување

15.09.2022  12:30

Специјална методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.