Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.08.2022  12:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира во истиот ден една недела подоцна.

Rezultati_Instrumentalna_2022_08_24_I_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_I dekada

24.08.2022  09:00

Експериментална биохемија

Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.

Известување

24.08.2022  12:00

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.

Известување

24.08.2022  10:00

Индустриска хемија

Прва декада. Предавална 125. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail!

Известување

24.08.2022  09:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока.

Известување

24.08.2022  12:00

Нутриционизам

I декада: Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада: Испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform

Известување

24.08.2022  10:00

Безбедност и протокол во лабораторија

Прва декада. Предавална 125. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail!

Известување

23.08.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит.

RHpis_23_08_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда 24.08.2022 од 9 до 9.30 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит.

FH1Bpis_23_08_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во среда 24.08.2022 од 9 до 9.30 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 19 август во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

HM209_2021_2022_avg_sept_sesija_rezultati_od_I_dekada.pdf Примена на компјутери во хемијата ХМ209 2021/2022 ј- резултати од испит 23 август 2022

22.08.2022  12:30

Специјална методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

22.08.2022  10:00

Хемија во практиката

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

22.08.2022  12:30

Општа методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Учење преку истражување

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

30.06.2022  10:00

Кристалохемија

Јунска сесија - II декада (устен испит, со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред просторија 110 на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите, доколку се на сила), како не би се создавале непотребни гужви.

Известување

30.06.2022  12:30

Специјална методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Хоспитации

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

30.06.2022  10:00

Геохемија и минералогија

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

2022_06_II_dekada_индекс_ГиМ.pdf 2022-јунска-II декада

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

2022_06_II_dekada_biolozi_индекс.pdf 2022-јунска-II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

2022_06_II_dekada_biolozi_индекс-0.pdf 2022-јунска-II декада

30.06.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво II декада: • 30.06.2022 (четврток) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com

Rezultati_juni_2_dekada_2022.pdf Rezultati

30.06.2022  12:30

Општа методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Учење преку истражување

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

29.06.2022  09:00

Органска хемија I - А ниво

Полагањето на теоретскиот дел ќе се одржи во предавална 124.

Известување

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

rezultati_biohemija_juni_2022.pdf резултати од писмен испит во две декади, јунска сесија

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

rezultati_biohemija_juni_2022-0.pdf резултати од писмен испит во две декади, јунска сесија

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

28.06.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

RHIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

FH1BIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

FH2BIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

28.06.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Задачи Просторија: Амфитеатар

Известување

| 1 | 2 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.