Секундарни метаболити: изолација и својства

Секундарни метаболити: изолација и својства


  Следни испити од овој предмет:

 • 28 мај 2014 во 10:00 колоквиум по секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од аналитичка биохемија
 • 09 јуни 2014 во 09:00 Прва декада од испитот
 • 18 јуни 2014 во 09:00 втора декада од испитот
 • 27 август 2014 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 септември 2014 во 09:00 Втората декада од испитот ќе се одржи во предавална 124.
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Колоквиумот по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, за студентите од насока аналитичка биохемија, ќе се одржи на 12.01.2015 год, со почеток во 10 часот (во слободна предавална на ИХ). Среќна Нова 2015 :)
 • 20 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 16 јануари.
 • 29 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во втората декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 28 јануари, до 10 часот.
 • 17 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства во првата декада од јунската сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 24 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства во втората декада од јунската сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 25 август 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 септември 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 19 ноември 2015 во 14:00 Писмениот дел од испитот имаат право да го полагаат само студентите кои уредно го пријавиле во дополнителната ноемвриска сесија. Студентот со себе на испит мора да носи индекс и заверена пријава.
 • 12 јануари 2016 во 10:00 Колоквиумот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 11 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 21 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 27 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 26 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 април 2016 во 13:00 Писмениот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, за студентите од хемија, насока аналитичка-биохемија, ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носта индекс или студентска легитимација.
 • 24 август 2016 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 07 септември 2016 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 12 јануари 2017 во 12:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства, од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 24 јануари 2017 во 09:00 Испитот по Секундарни метаболити: изолација и својства, од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 11 јануари 2017 во 15:30 Колоквиумот е одржан во декември, 2016
 • 21 април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства ќе се одржи на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 април 2017 во 11:00 Усниот испит по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.
 • 08 јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 10 ноември 2017 во 10:00 Писмен испит по секундарни метаболити: изолација и својства Усниот испит ќе се одржи на 14.11.2017 (вторник) во 12 часот.
 • 11 декември 2017 во 14:00 На колоквиумот имаат право да полагаат студентите од тековната генерација, како и студентите од претходните кои уредно го имаат пријавено предметот во оваа учебна година. Предметен професор доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 24 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 07 февруари 2018 во 12:00 Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.
 • 04 јуни 2018 во 09:00 Прва декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени
 • 20 јуни 2018 во 09:00 Втора декада: студентите со себе да имаат индекс и пријава, а претходно да бидат електронски пријавени
 • 30 август 2018 во 09:00 Писмениот испит од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 12 септември 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 28 ноември 2018 во 14:00 Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава
 • 11 јануари 2019 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат колоквиумот да се пријават по маил кај предметниот наставник, најдоцна до 10 јануари.
 • 25 јануари 2019 во 10:00 Писмен испит од првата декада
 • 11 февруари 2019 во 10:00 Писмен испит од втората декада
 • 16 април 2019 во 14:00 Испит во дополнителна априлска сесија
 • 10 јуни 2019 во 10:00 Усниот дел од испитот ќе се одржи по договор со студентите
 • 26 јуни 2019 во 10:00 Писмен дел од испитот, втора декада
 • 30 август 2019 во 10:00 Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.
 • 26 септември 2019 во 09:00 Усниот дел од испитот ќе се одржи на 26, 27 и 30 септември, по претходен договор со студентите.
 • 07 февруари 2020 во 10:00
 • 17 февруари 2020 во 10:00
 • 19 јуни 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Секундарни меатболити:изолација и својства ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 03 јули 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Секундарни меатболити:изолација и својства ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 17 јули 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Секундарни меатболити:изолација и својства ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 28 август 2020 во 10:00 Во првата декада писмениот дел од испитот по Секундарни метаболити: излација и својства за студентите од хемија, аналитичка биохемија, ќе се одржи online. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 11 септември 2020 во 10:00 Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 25 септември 2020 во 10:00 Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 27 јануари 2021 во 10:00 Испит во прва декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.
 • 10 февруари 2021 во 10:00 Испит во втора декада по Секундарни метаболити: изолација и својства. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.
 • 14 април 2021 во 10:00
 • 16 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.
 • 30 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (28 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.
 • 01 септември 2021 во 10:00 Писмен испит од прва декада. Пријавувањето е до 30.08.2021. Усниот дел се полага на 09.09.2021 online
 • 15 септември 2021 во 10:00 Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021
 • 18 јануари 2022 во 10:00 писмен испит, прва декада
 • 26 јануари 2022 во 12:00 усмен испит, прва декада
 • 02 февруари 2022 во 10:00 писмен испит, втора декада
 • 09 февруари 2022 во 12:00 усмен испит, втора декада
 • 06 април 2022 во 10:00 Писмен испит во дополнителна априлска сесија. Студентите задолжително да се пријават два дена пред полагањето.
 • 13 април 2022 во 10:00 Устен испит во дополнителна априлска сесија. Студентите задолжително да носат пријава.
 • 15 јуни 2022 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 124
 • 29 јуни 2022 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 124
 • 24 август 2022 во 09:00 Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.
 • 07 септември 2022 во 09:00 Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.