Соопштенија

18 март 2020

On-line настава за Физичка хемија 1 А и Б ниво (четврти семестар) и Радиохемија (осми семестар)

Со цел да не трпи наставата, ќе пробаме конференциски да ги одржиме предавањата и нумеричките вежби по предметите Физичка хемија 1 А и Б ниво (применета и аналитичка биохемија), како и Радиохемија (применета хемија). Предавањата ќе се оджуваат во истите термини како и досега, со тоа што оваа недела 19.03.2020, Физичка хемија 1 во четврток 19.03.2020 ќе започнеме од 9.15. Радиохемија ќе одржиме во понеделник 23.03.2020 со почеток во 9.00 часот. За конференциска врска ви е потребно инсталиран Skype. Ќе пробам за наредната недела истото да го направиме на друга професионална платформа. Во 8.30 во соодветните денови ќе ви биде испратена покана за учество на конференциската врска преку вашиот групен e-mail. Се надевам ќе успееме. Се гледаме и слушаме.

Предметен наставник

проф. д-р Владимир Ивановски


10 март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕКИН НА НАСТАВАТА ВО СЛЕДНИТЕ 14 ДЕНА

Во согласност со одлуката на Владата на РС Македонија, во следните 14 дена нема да се одржува настава на Природно-математичкиот факултет како и на сите факултети во земјата, што е една од мерките за превенција од ширење на корона вирусот донесена на седницата на 10 март 2020 година по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство. 


05 март 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ НА АЛКАЛОИД АД

Во понеделник, 9 март 2020, во 12 часот во предавална 124 на Институтот за хемија ќе се одржи презентација на програмата за практикантство на  АЛКАЛОИД АД насловена како ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ. Сите заинтересирани студенти на хемија се поканети на презентацијата.


04 март 2020

Настава по предметот Аеробик и пилатес

Сите студенти кои го имаат избрано предметот Аеробик и пилатес да го контактираат проф. д-р Горан Никовски (nikovskigoran@yahoo.com), од факултетот за физичка култура  за да се договорат околу реализација на наставата.


21 февруари 2020

Предавањата по предметот Легислатива за хемија во животна средина и храна

Предавањата по предметот Легислатива за хемија во животна средина и храна ќе започнат на 25 февруари (вторник) во 8 часот во предавална 125.

Проф. Д-р Горан Стојковиќ


17 февруари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА

(Машински факултет, насока: Енергетика и екологија)

одржан на 13.02.2020

 

Број на индекс

Поени

Оцена

1.

2091

77,5

8

2.

2031

72,5

8

3.

2036

69

7

4.

2033

68,5

7

5.

2037

63

7

6.

2038

61

7

7.

2039

35,5

5

8.

574

21

5

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 51 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

 

Термин за консултации: вторник (18.02.2020) од 10 до 11 часот во кабинет бр. 130.

Професор: Сандра Димитровска-Лазова                                     17.02.2020


14 февруари 2020

Прв час по предметот Радиохемија во 2020

Се известуваат студентите од применетата насока дека првиот час по предметот Радиохемија ќе се одржи на 17.02.2020 во предавална 125 со почеток од 9.00 часот.

Предметен нставник,

проф.д-р Владимир Ивановски


17 јануари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА

(Машински факултет, насока: Енергетика и екологија)

одржан на 13.01.2020

 

Број на индекс

Поени

Оцена

1.

2020

72

8

2.

2023

59,5

6

3.

2043

57,5

6

4.

1713

50

6

5.

2034

46

5

6.

1741

44

5

7.

2038

38,5

5

8.

2037

38,5

5

9.

2039

40

5

10.

2033

29,5

5

11.

2042

24,5

5

12.

2030

14

5

13.

2036

10

5

14.

2091

0

5

15.

2031

0

5

Термин за консултации: понеделник (20.01.2020) од 10 до 11 часот во кабинет бр. 130.

Професор: Сандра Димитровска-Лазова                                     17.01.2020


12 јануари 2020

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛOКВИУМИ ВО

ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

2020

 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА

Колоквиуми:

 

  • Втор колоквиум (задачи): 17.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија 

 

  • Втор колоквиум (теорија): 24.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија 

 

 

I декада:

 

  • Писмен испит (задачи): 31.01.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

  • Устен испит (теорија): 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

II декада:

 

  • Писмен испит (задачи): 14.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

  • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Проф. В. Мирчески 


12 јануари 2020

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО

ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

2020

 

Предмет: ХЕМИЈА (нутриционизам)

  • Втор колоквиум: 30.01.2020 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

I декада

 

  • 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

II декада

 

  • 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

Проф. В. Мирчески


© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.