Соопштенија

13 декември 2022

Натпревар во шах за студенти на УКИМ - 75 години ФЗНХ во Скопје

Почитувани,
по повод 75 години Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје, на 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 9,00 часот во деканската сала на Факултетот, се планира да се одигра ТУРНИР ВО ШАХ застудентите на УКИМ во Скопје. 

Турнирот се планира да се одигра во два дела:

1. Симултанка против интенац. мајстод Димитар Илиевски, и

2. Натпревар помеѓу факултетски студентски екипи, доколку има доволен број пријавени тимови по факултети. 

За таа цел, доколку имате свои екипи, најдоцна до среда (14.12.2022) до 12 часот пријавете по 2 студенти од Вашиот Факултет, на е-маил bunevskigjoko@gmail.com.

Со почит, 

Проф. д-р Ѓоко Буневски

претседател на комисијата за студентски активности и спорт при ФЗНХ


13 декември 2022

Одбележување на Денот на Природно-математички факултет - Скопје

Почитувани,
Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченостите по повод одбележувањето на
Денот на Природно-математичкиот факултет - Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј  во Скопје16-ти декември.

12:00 - Промоција на дипломирани студенти од прв циклус во Амфитеатарот на Институт за хемија

14:00 - Амфитеатар „Ордан Печијаре“ (горна зграда)

  • обраќања
  • доделување признанија на пензионирани вработени на ПМФ во 2022 година, за нивниот придонес во работата и развојот на Факултетот
  • промоција на магистри
  • доделување награди на најдобрите дипломирани студенти

Линк до програмата


03 декември 2022

Пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години

Почитувани студенти,

Во рамки на активностите по повод 16-ти Декември патрониот празник на Факултетот, се доделуваат дипломи за дипломираните студенти и пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,50 и да бидат положени сите предмети од претходните години заклучно со дополнителната ноемвриска сесија.

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават, најдоцна до 08.12.2022 год.

Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во Библиотеката на Институтот за хемија (заедно со е-mail адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до chemistry@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката).

Од Раководител на Институтот за хемија


30 ноември 2022

Отворен ден на УКИМ

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 2 декември 2022 со почеток од 11 часот, пред Библиотеката на Институтот за хемија.


23 ноември 2022

Органска хемија (нутриционизам, Институт за биологија)

Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија. (25ти Ноември (петок), 13-15 часот во амфитеатарот на Институт за хемија).  Потврдете го вашето доаѓање преку е-пошта најдоцна до 24.11 2022 (20:00 часот). 

Проф. д-р Јане Богданов

Ноемвриска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит.


21 ноември 2022

Соопштение за полагање испит по Математика II во ноемвриска сесија

Испитот по Математика II (теорија и задачи)  во ноемвриска сесија ќе се одржи на 24.11.2022 (четврток) од 14:00 часот во Амфитеатарот на ИХ.
Студентите се должни да го најават присуството на испитот на мејлот: stefan_mircevski@outlook.com


17 ноември 2022

Повторен оглас за избор на демонстратори за учебната 2022/2023 година


16 ноември 2022

Пријавување на испити за ноемвриска испитна сесија во учебната 2022/2023 година

Студентите кои планираат да полагаат испит (важи за сите предмети од летниот семестар 2021/2022 година) задолжително да се запишат на списокот даден на следниот линк.
Пријавувањто трае до 20.11.2022.


07 ноември 2022

Предавања по предметот Математика I 

Се известуваат студентите од прв семестар дека предавањата по предметот Математика I, кај предметниот професор д-р Петар Соколовски, во вторник (08.11.2022) ќе бидат одржани во предавална 124 на Институтот за хемија, со почеток од 08:00 часот.


04 ноември 2022

Соопштение за НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година

Се известуваат студентите на Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје дека, ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 г.,  ќе се одвива во периодот од 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г.

Право за полагање имаат студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во учебната 2022/2023 г., и уредно им е заверен летниот семестар од учебната 2021/2022 г.

Студентите во ноемвриската испитна сесија ќе може да пријават и полагаат 1 (еден) испит од летниот семестар од учебната 2021/2022 г.

Задолжителното електронско пријавување на испитите во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија ќе се одвива од 01.11.2022 г. до 20.11.2022 г.

Студентот  покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

Термините за практичен и теоретски дел од испитот во престојната ноемвриска (дополнителна) испитна сесија и просториите во кои ќе се одвиваат испитите ќе бидат објавени најдоцна до 13.11.2022 г. на веб страните на институтите на ПМФ.

 

НАПОМЕНА:

Вонредните и редовните студенти, кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                    ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                   НБРМ

- трансакциска сметка                                              100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                     1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                       723013 - 41 – 2

 

02.11.2022 година                                                                    од Деканатот


| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.