Соопштенија

27 мај 2022

Оглас за летна пракса во Пивара

Coke Summership летна пракса во Пивара Скопје им нуди на студентите интензивна и детално осмислена Програма која дава можност за стекнување нови знаења и искуства, развој на компетеции, градење на нови вештини и секако работа во реална средина, на реални проекти со поддршка од дедициран ментор вработен во Пивара Скопје за секој од учесниците.

Летната пракса ќе се одвива во текот на месец јули, а аплицирањето за истата е веќе започнато и трае сè до 31 мај 2022 година.
Повеќе детали и можност за аплицирање за Coke Summership може да се погледнат на cokesummership.mk


16 мај 2022

Термини за полагање на предметот Психологија  за студентите од ПМФ

 во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 година

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Психологија, кај проф. д-р Калина Сотироска  во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год. , ќе се одржат во две декади и тоа:

Прва декада: 31.05.2022- во 15 часот електронски 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_KxeCi92qYHKBoM9hOcEl2Pyhj8SYtKQ-oz3G-LboxE1%40thread.tacv2/1652442795577?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%22e8915dc2-8a57-48c1-9aca-99aca9e07506%22%7d

 

Втора декада:  14.06.2022 во 15:00 часот електронски 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_KxeCi92qYHKBoM9hOcEl2Pyhj8SYtKQ-oz3G-LboxE1%40thread.tacv2/1652442873231?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%22e8915dc2-8a57-48c1-9aca-99aca9e07506%22%7d


11 мај 2022

Термини за полагање на предметот Педагогија  за студентите од ПМФ во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Педагогија  во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.,  во двете декади се:

Прва декада: 31.05.2022, вторник, во 12 часот на MS Teams;

Втора декада: 14.06.2022, вторник во 12 часот на MS Teams; 


11 мај 2022

Термини за полагање на предметот Македонски јазик  за студентите од ПМФ во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Македонски јазик, кај проф. д-р Симон Саздов,   во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год., во двете декади се:

Прва декада:  10 јуни во 10 часот во А3 на Филолошки факултет „Блаже Конески“,

Втора декада: 29 јуни  во 10 часот во А3 на Филолошки факултет „Блаже Конески“,


30 март 2022

Јавен Повик - Предизвик за студенти иноватори


Веќе традиционално секоја година објавуваме Јавен Повик за финансирање на иновативни проекти на Факултетите - „Предизвик за студенти иноватори“.

Интересот од година во година се повеќе расте, како и квалитетот на иновативни проекти кои ги аплицираат тимовите студенти со менторска поддршка на нивните професори.

Секако со тоа расте и фондот за финансиската поддршка. 

Почнавме со финансиска поддршка на два најдобро оценети проекти, продолживме со поддршка на три проекти,

за да оваа година финансиски поддржиме четири проекти.

Се надеваме дека и оваа година интересот ќе биде голем и со сериозно квалитетни проекти како и минатата година.

Ве покануваме и оваа година да се вклучите со тимови од вашите факултети, и секако иновативни проекти кои ќе го предизвикаат интересот на Комисијата за евалуација на општина Гази Баба.

Повеќе информации за Јавниот Повик и потребните документи и формулари за аплицирање може да најдете на следниот линк:

 

 

Ве очекуваме.

 

Со почит,

 

Sasho Trajkov

Head of sector for LED & ICD

М: +389 75 226 385

contact@gazibaba.gov.mk

sasho.trajkov@gmail.com

 MUNICIPALITY OF GAZI BABA - SKOPJE

Arhimedova 2, 1000 Skopje, Macedonia

www.gazibaba.gov.mk


23 март 2022

Известување за терминот за полагање на предметот Психологија во дополнителната (априлска) сесија во уч.2021/2022 година

Испитот по предметот Психологија ќе се одржи  на 10.04.2022 во 16:30 часот и истиот ќе се одвива електронски на следниот  линк https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6xZvobGNzK-0pGOZmLVQCzVSBTWsmlVc1QuyQHVHLho1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ee6385a-7608-4dde-82e5-2bf9d6c5f962&tenantId=c7604dcf-ecca-4b5d-8c73-c2c81ad2ca5b

 

23.03.2022 г.                                                                                                 Од  деканатот,


11 март 2022

Летна пракса АЛКАЛОИД

За повеќе информации околу условите и начинот на аплицирање, погледнете го флаерот. 


10 март 2022

Покана за промоција на активностите на Деловно-Технолошкиот Акцелератор УКИМ

До:

Наставно-научниот кадар и студентите на Природно-математички факултет (ПМФ)

Предмет:

Покана за промоција на активностите на Деловно-Технолошкиот Акцелератор УКИМ

Почитувани,

Со големо задоволство сакаме да ве поканиме на промоција на следните активности на Акцелератор УКИМ кои ќе се спроведат во 2022 година:

-        INNO-SAE - студентската програма Innovations in Smart Anything Everywhere е насочена кон стимулирање на иновативниот капацитет на студентите и работа на идеи кои можат да се развијат во прототип. Истовремено, INNO-SAE им овозможува на студентите да ги развиваат и своите претприемнички вештини. Програмата е отворена за сите студенти на УКИМ и поддржува оригинални идеи со мултидисциплинарен пристап.

-        EIT Jumpstarter 2022 - програма наменета за членови на академската заедница со идеја за производ или услуга за примена на постоечките пазари во (1) здравство, (2) агро-храна, (3) суровини, (4) производство, (5) урбана мобилност или (6) енергија, и сакате да ја изнесете вашата идеја надвор од лабораторијата на пазарот;

-        БАУ АПА 2022 - Акцелераторска програма наменета за компании кои имаат имаат потреба од ново знање и потенцијал за надградување и трансформирање на иновативните решенија во профитабилен бизнис.

Настанот ќе се одржи на 17 март во 18:00 часот онлајн на следниот линк: https://zoom.us/j/91910798187?pwd=YVQ0Ni9UcTRveEdIdnpjKzl0Yko0Zz09 

За Акцелераторот УКИМ

Акцелератор УКИМ е формиран во 2018 година, и за прв пат во Р. Македонија, воведува ефективна и структурирана програма за забрзување/акцелерирање на бизнисот, вклучувајќи пред-акцелераторска и акцелераторска програма и пристап до финансии, насочени кон технолошки напредни и иновативни нови компании во Македонија. Избраните стартапи и претприемачите кои ќе бидат поддржани со иницијални инвестиции, ќе добијат соодветна помош за забрзување врз основа на нивните индивидуални потреби, со фокус на развој на бизнисот и производите / услугите преку мрежа на национални и меѓународни ментори. Покрај тоа, ќе биде обезбедена технолошка поддршка преку факултетите и истражувачкиот персонал од УКИМ, вклучувајќи и пристап до лабораториите. Натамошните инвестиции ќе бидат насочени кон иновативните стартапи со најголем потенцијал за раст и комерцијализација.

Вкупниот буџет за инвестиции на Акцелераторот УКИМ за периодот од 2019 до 2022 година изнесува €500.000.

За повеќе информации слободно контактирајте не на accelerator@ukim.edu.mk и 071.578550.

 

            Скопје, март 2022 година 

Александар Стамболиев,

Извршен директор

 


02 март 2022

Алкалоид, практиканство 2022

Драги студенти,

како продолжение на долгогодишната соработка помеѓу Институтот за хемија при ПМФ Скопје и компанијата Алкалоид АД Скопје во насока на можноста за практикантство, ве покануваме на презентацијата „Програма за млади таленти.

Презентацијата ќе се одржи на 9.3.2022 година во 14:00 h. преку онлајн платформата Webex.

Линк за пристап на презентацијата: https://alkaloid.webex.com/alkaloid/j.php?MTID=m2ac1b0b0a86b1c77dadb4030c30ebedf


15 февруари 2022

ПРЕДАВАЊА ПО ОПШТА ФИЗИКА II - А НИВО И ОПШТА ФИЗИКА Б – НИВО


| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.