Соопштенија

17 февруари 2021

Докторски студии во Република Словачка за 2021/2022 во центарот за модифицирано стакло и модификација на површина на стакло (Centre for Functional and Surface Functionalized Glass
Alexander Dubček University of Trenčín)

From: Cervena Tereza /ZU Skopje/MZV <Tereza.Cervena@mzv.sk>
Sent: Monday, February 15, 2021 12:15 PM
To: Markus Henrik /ZU Skopje/MZV <Henrik.Markus@mzv.sk>
Subject: návrh mailu pre univerzoty o PhD programe

 

Dear Dean/Rector,

 

Allow us to contact you on behalf of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, a research institute within the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, which offers a possibility of PhD. study programs for Macedonian students for an academic year 2021/2022.

In attachement, you can find 1 document /2-pager/ with the general information about the programs, application and admission requirements as well as expected outcome of the studies.

 

For further details, please, visit the following website: https://www.funglass.eu/study-programs/doctoral-study-phd/.

 

Yours sincerely,


17 февруари 2021

Инфромација за е-learning курс по Сајбер Хигиена

Почитувани студенти,

Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни
напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на
вашите лични податоци, електронски уреди, мобилни телефони и други
информациски ресурси – повелете на е-learning курсот:

Cyber Hygiene – Основни сигурносни правила во дигиталната околина-

Курсот е бесплатен за студентите на нашиот Универзитет, и веќе е
започнат (од овој месец), и ќе трае до Март 2021.
За да се регистритате одете на:

https://cybereducation.org/mc/index.php/usr/login/login

* Следнуваат и дополнителни награди за најуспешните на курсот.

За повеќе информации за курсот – разгледајте го памфлетот во прилог!

** При регистрација, мала помош: Во делот „Линија на активност* “
изберете „Универзитетски студент“, а потоа ќе ви се отворат три нови
полиња кои треба да ги пополнете,
па така во делот „Оддел*“ изберете го Универзитетот св. Кирил и Методиј
во Скопје, но на англиски јази, почнете со впишување првите букви
(пример:
St. Cyril and Methodius …) и ќе излезе предлог да го селектирате нашиот
Унивезитет.
Потоа во делот „Работно место * “ изберете го Факултетот каде што
студирате, повторно со впишување на англиски јазик на неколку почетни
букви од факултетот (пример за внесување: Faculty of Elec…) и одберете
го понудениот Факултет од листата.

Ве очекуваме.


Поздрав
Димитар


13 февруари 2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ, запишување предмети во i-know

Се известуваат сите студенти од Институтот за хемија да ги пријават испитите во i-know ситемот во најскоро можно време, без разлика дали имаат заверено и запишано нов семестар. Ова е потребно за да се добие увид на сите оние кои ќе ги слушаат предметите во овој семестра заради организирање на наставата и вежбите. 

Од Стручниот Совет на Институтот за хемија


04 февруари 2021

Ажуриран и ревидиран список на студенти и термини за полагање на усмените испити кај проф. Владимир Ивановски во втората декада од јануарско-февруарскиот испитен рок

Список за полагање усни испити на 09.02.2021 кај проф.д-р Владимир Ивановски

1. Теодора Корлевска

2. Маја Брбевска

3. Наталија Јанкуловска

4. Филип Донев

5. Стефани Кралевска

6. Наталија Дамчевска

7. Симона Ѓоргиевска

8. Бранкица Мијаческа

9. Викторија Нестороска

 

 

Список за полагање усни испити на 10.02.2021 кај проф.д-р Владимир Ивановски

1. Валентина Пандевска

2. Вероника Поповска

3. Арбнор Рамадани

4. Нермина Јакуповска

5. Магдалена Аевска

6. Теодора Вражалковска

7. Ина Хаџи

8. Кристина Ѓоровска

9. Александра Настова

 

 

Список за полагање усни испити на 11.02.2021 кај проф.д-р Владимир Ивановски

1. Елена Трпкова

2. Марија Георгиевска

3. Афродита Стефаноска

4. Ангела Илиќ

5. Марко Пулејковски

6. Стефанија Кузмановска

7. Шпреса Исеини

8. Сања Зафировиќ

9. Катерина Спасова

 

 

 

Групите за полагање се состојат од три студенти, а термините за полагање во текот на деновите се:

9-11, 11-13, 13-15 часот. Распоредот на групите оставам да го направите сами, согласно можностите за присуство во назначеното време.


29 јануари 2021

Поставена Информативна табла за зградата на Институтот за хемија

На 29 јануари 2021 година на Институтот за хемија при ПМФ, Скопје, се одбележа 100 годишнината од раѓањето на архитектот проф. Александар Драгомановиќ. Драгомановиќ е автор на идејното решение за изгледот на зградата на Институтот за хемија. Во негова чест, а по повод 50-годишнината од пуштањето на зградата во употреба (2018 година), во влезот на Институтот, поставена е информативна табла која ги содржи основните податоци за зградата. На особена чест на вработените на Институтот за хемија и ПМФ, таблата беше откриена од страна на Нејзината Екселенција, амбасадорката на Република Хрватска, г-ѓа Нивес Тигањ. На настанот се обрати Деканот на ПМФ, проф. д-р Валентин Мирчески, Нејзината Екселенција Нивес Тигањ, проф. д-р Миха Буклески, како и проф. д-р Зоран Здравковски. Покрај историјата на зградата, блиските релации меѓу двете држави во минатотот и денес, плодната научноистражувачка работа, акцентот беше ставен и на делото на хрватскиот архитект на „Модерниот Загреб“ и „Пост-воена Југославија“ - проф. Александар Драгомановиќ. 


28 декември 2020

Реакција на ПМФ во врска со новата концепција за основно образование

На крајот на оваа реакција е официјалниот документ од ПМФ

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е водечка институција во државата, која едуцира наставен кадар за предметната настава во основното и средното образование по пет општообразовни предмети од областа на природните и егзактните науки (математика, физика, хемија, биологија и географија). Не може да се занемари фактот дека наставниот кадар обазован од овој факултет покрива една третина од наставните содржини во основното образование. За жал, и покрај докажаниот квалитет на Факултетот, кој се гради повеќе од 70 години, при изработката на новата концепција за основно образование не се искористени компетенциите на универзитетските наставници од нашиот Факултет. Согласни сме дека се потребни темелни промени во нашиот образовен систем. Меѓутоа, историјата и искуството покажуваат дека сите промени или реформи креирани од недоволно хетероген круг експерти и подготвени за реализација во многу краток рок, не вродиле со позитивен резултат. Уште повеќе, често по тие реформи, квалитетот на знаењето, компетенциите и вештините на учениците биле на пониско ниво од претходното, што континуирано го покажуваат сите меѓународни и домашни мерења и истражувања од 1999 година досега. За да се направат сериозни и темелни реформи потребна е консултација со сите засегнати страни и доволно време за анализа и подготовка. Цениме дека временскиот период за почеток на имплементацијата од следната учебна година (2021/2022) е премногу краток. Во ваков временски теснец, не постои можност за успешно имплементирање на овие промени. Нацрт концепцијата за основното образование (за разлика од повеќе важни документи и слични изработки1 ) не дава информација за составот на работната група која ја подготвила нацрт концепцијата. Тоа остава сомнеж во транспарентноста на постапката, стручноста и компетентноста на тимот.

Од друга страна, спојувањето на предметите од областа на природните науки (физика, хемија, биологија и дел од географија во еден предмет – Природни науки) за да се истакне нивната поврзаност не е од суштинско значење кое ќе го зголеми квалитетот на наставата и постигнувањата на учениците, бидејќи таквата поврзаност веќе постои во нашиот образовен систем. Нејасно е инсистирањето да се вметнат три (четири) наставни предмети во еден, без притоа училиштата да поседуваат опремени и континуирано одржувани кабинети/лаборатории, а сето ова да се избегнува да се вметне во стандардите, каде што јасно ќе се посочи што е потребно за наставникот успешно да ја изведува наставата. Наставните предмети: математика, физика, хемија, биологија и географија се од фундаментално значење за стекнување знаење и вештини важни за понатамошниот развој на личноста и нејзината инволвираност во општеството. 

симни документ


28 декември 2020

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ

Вe потсетуваме дека пријавувањето на кандидати за членови на факултетското студентско собрание е во тек.

Сите заинтересирани студенти, од сите три циклуси на студии, кои го имаат запишано зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, својата кандидатура може да ја испратат на официјалниот е-маил на Факултетот pmf@pmf.ukim.mk најдоцна со 30.12.2020 година.

Во пријавата, освен име и презиме, задолжително треба да се наведе бројот на индекс и студиската програма на која е запишан студентот.

Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ е објавена на web страната на ПМФ, во која се содржани сите потребни информации околу изборите.

Kомисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје


21 декември 2020

Свечено одбележување на пензионирањето на проф. Зоран Здравковски

Со пензионирањето завршуваат само наставните ангажмани на професорите од Институтот за хемија. Тие и понатаму остануваат дел од колективот и дел од науката, посветено работејќи во многу области. Таков е и случајот со нашиот драг колега и професор - Зоран Здравковски. Се надеваме на уште многу години соработка и поддршка. По повод неговото формално пензионирање и ослободување од наставните обврски, денес 21.12.2020 година, свечено го одбележавме овој настан со евоцирање на спомените поврзани со него преку линковско обраќање на членовите од Институтот за хемија, како и со куса дружба со физичко присуство на дел од кадарот. 

Му посакуваме среќни пензионерски денови.


05 декември 2020

Недела на виртуелно волонтирање со Џонсон Мети-Од клупа до успех!

Џонсон Мети во рамките на иницијативата за општествена одговорност, посветува внимание на волонтеризмот и активностите на вработените во помош и поддршка на локалната заедница. Оваа година, поради настанатата ситуација со Ковид 19, се одлучија за виртуелно волонтирање преку кое колегите од Џонсон Мети ќе ги споделат искуствата на патот од кариерниот развој.

Бидете дел од овој настан што ќе се одржи во среда со почеток од 10:00 h на платформата Microsoft Teams и вклучете се на настанот преку овој линк:  Click here to join the meeting

 

Програма:

 

Среда

09.дек

10.00-10.15

“Лична карта” на Џонсон Мети

(Александра Симоновска, Боро Костевски, Емилија Робановска – Човечки ресурси)

10.15-12.15

                                              Од клупа до успех / From desk to success

Јасна Милошевиќ - 
Дипл. инж. по хемија-Аналитичка биохемија, магистер по форензичка хемија
Моментална позиција - Супервизор во Лабораторија;
Оддел: Контрола на квалитет

Бехима Јакупоски - 
Дипл. инж. по хемија-Аналитичка биохемија
Моментална позиција – Лабораториски аналитичар;
Оддел: Контрола на квалитет

 


09 октомври 2020

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВИШИ ЛАБОРАНТИ

Природно-математички факултет - Скопје, има потреба од вработување на 4 (четири) лица на работното место Виш лаборант на Институтот за хемија, шифра ОБН 03 02 Г02 002, на неопределено време.

Кандидатите треба да ги условите:

Општи услови: да е државјанин на Република Северна Македонија, ак­тивно да го користи македонскиот јазик, со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови: Високо образование: 240 ЕКТС (VIA) или VII1 степен, научно подрачје Природно-математички науки /студис­ки програми од полето: Хемија

Работно искуство: со или без работно искуство.

Работно време: 40 часа неделно. 

Плата: 22.365,00 денари.

Избор на кандидатите: ќе се спроведе со проверка на пријавата и доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

            Рокот за пријавување е 5 работни дена од денот на објавувањето на огласот. Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 30 дена по истекот на рокот за пријавување.

Кандидатите треба да достават во Архивата на факултетот: пријава со кратка биографија, диплома за завршено високо образование 240 ЕКТС (VIA) или VII1 степен (оригинал или препис заверен на нотар), уверение за државјанство (оригинал или препис заверен на нотар) и уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност (оригинал или препис заверен на нотар).

Пријавата, заедно со кратка биографија и со бараната документација се доставува во архивата на Факултетот или по пошта на адреса: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Природно-математички факултет Скопје, ул. Архимедова бр. 3, 1000 Скопје.

            Заради спроведување на постапката, во пријавата кандидатите задолжително да достават: важечка е-mail адреса и контакт телефон.

Некомплетните документи и документите доставени по истекот на рокот нема да се земат во постапка на разгледување.

симни документ


© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.