Соопштенија

04 мај 2020

Вработување KEMET 

KEMET Electronic components вработува хемичари. Погледнете ги условите на овој линк и аплицирајте. 


22 април 2020

УПАТСТВО ЗА НАЈАВА НА Microsoft Teams ЗА СТУДЕНТИ

Почитувани колеги,

за користење на алатката Microsoft Teams од Office365 пакетот што веќе се користи на Природно-математичкиот факултет во Скопје треба да го направите следното: 

1. Инсталирајте ја алатката Microsoft Teams.
2. Проверете која е вашата мејл адреса за најава на Microsoft Teams од типот ime.prezime@students.pmf.ukim.mk на следниот линк: https://servisi.ukim.mk/  (помош: видео упатство).

3. Следете ги упатствата од професорите за како да се одвива наставата по секој предмет

4. Проверувајте мејл почесто (со логирање на https://outlook.office365.com/ со оваа мејл адреса)

Ви посакуваме успешна работа


11 април 2020

Летна пракса Алкалоид

За повеќе детали за условите и датите, погледнете го прикачениот документ. 

симни документ


20 март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА

Почитувани колеги студенти,

со оглед на неможноста да се предвиди времето кога ќе се вратиме на редовна настава, започнува настава на далечина. За некои предмети веќе бевте известени, а ќе бидете известени и за останатите, за начинот на реализација на наставата. Следете ги известувањата и инструкциите на вашите Iknow контакт детали (e-mail), следете редовно настава, работете вредно и останете дома. 

Срдечен поздрав од вашите наставници


18 март 2020

On-line настава за Физичка хемија 1 А и Б ниво (четврти семестар) и Радиохемија (осми семестар)

Со цел да не трпи наставата, ќе пробаме конференциски да ги одржиме предавањата и нумеричките вежби по предметите Физичка хемија 1 А и Б ниво (применета и аналитичка биохемија), како и Радиохемија (применета хемија). Предавањата ќе се оджуваат во истите термини како и досега, со тоа што оваа недела 19.03.2020, Физичка хемија 1 во четврток 19.03.2020 ќе започнеме од 9.15. Радиохемија ќе одржиме во понеделник 23.03.2020 со почеток во 9.00 часот. За конференциска врска ви е потребно инсталиран Skype. Ќе пробам за наредната недела истото да го направиме на друга професионална платформа. Во 8.30 во соодветните денови ќе ви биде испратена покана за учество на конференциската врска преку вашиот групен e-mail. Се надевам ќе успееме. Се гледаме и слушаме.

Предметен наставник

проф. д-р Владимир Ивановски


10 март 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕКИН НА НАСТАВАТА ВО СЛЕДНИТЕ 14 ДЕНА

Во согласност со одлуката на Владата на РС Македонија, во следните 14 дена нема да се одржува настава на Природно-математичкиот факултет како и на сите факултети во земјата, што е една од мерките за превенција од ширење на корона вирусот донесена на седницата на 10 март 2020 година по сугестија на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство. 


05 март 2020

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ НА АЛКАЛОИД АД

Во понеделник, 9 март 2020, во 12 часот во предавална 124 на Институтот за хемија ќе се одржи презентација на програмата за практикантство на  АЛКАЛОИД АД насловена како ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ. Сите заинтересирани студенти на хемија се поканети на презентацијата.


04 март 2020

Настава по предметот Аеробик и пилатес

Сите студенти кои го имаат избрано предметот Аеробик и пилатес да го контактираат проф. д-р Горан Никовски (nikovskigoran@yahoo.com), од факултетот за физичка култура  за да се договорат околу реализација на наставата.


21 февруари 2020

Предавањата по предметот Легислатива за хемија во животна средина и храна

Предавањата по предметот Легислатива за хемија во животна средина и храна ќе започнат на 25 февруари (вторник) во 8 часот во предавална 125.

Проф. Д-р Горан Стојковиќ


17 февруари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА

(Машински факултет, насока: Енергетика и екологија)

одржан на 13.02.2020

 

Број на индекс

Поени

Оцена

1.

2091

77,5

8

2.

2031

72,5

8

3.

2036

69

7

4.

2033

68,5

7

5.

2037

63

7

6.

2038

61

7

7.

2039

35,5

5

8.

574

21

5

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 51 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

 

Термин за консултации: вторник (18.02.2020) од 10 до 11 часот во кабинет бр. 130.

Професор: Сандра Димитровска-Лазова                                     17.02.2020


| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.