Соопштенија

17 септември 2021

Потпис на семестрални листови за применета и наставна насока

Почитувани студенти,

 

Запишувањето на студентите од сите студиски програми на Институтот за хемија во зимскиот семестар 2021/22 година од страна на Службата за студентски прашања ќе се одвива во просторија 148 во периодот од 21.09 до 30.09.2021 (секој ден од 11:00 до 15:00ч.) по претходно доделен термин од ЕКТС координаторот.

 

Потребни документи за запишување на зимски семестар: образец за упис, образец за заверка, индекс и ЕКТС образец (кои може да се најдат на веб страната на ИХ или во библиотека)

 

Студентите од применета и наставна насока во периодот 20.09–22.09.2021 од 10:00 до 12:00 ч. во кабинет 309 треба да достават:

-        индекс

-        целосно пополнет семестрален лист (да се води сметка за условеноста и редоследот на запишување на предметите, да се направи претходна проверка и запишување во i-know и да се пресметаат сумите што треба студентот да ги уплати)

-        e-mail адреса (запишана на лист заедно со името и презимето на студентот)

 

Повеќе информации можете да најдете на следниов линк

https://drive.google.com/file/d/1VMIdzXwA8YsuxVpW3k3PMR4NHoHo7y-9/view

 

 

Подигнување на прегледаните документи се врши по прегледувањето (кое не секогаш се одвива во моментот на доставување документи) и по добиено известување од ЕКТС координаторот за подигнување на прегледаните документи и соодветниот термин во кој студентот треба да ги поднесе документите во Службата за студентски прашања. Студентот со овие информации, извршува уплата на средства, доаѓа да си ги подигне готовите документи и заедно со уплатниците ги доставува на Студентски прашања во својот точно определен термин и просторија.

 

Краен рок за подигнување на документите е четврток, 23.09.2021, од 10-12. Доколку не добиете известување на мејл, јавете се кај координаторот во овој термин.

 

 

проф. Марина Стојановска


16 септември 2021

ЕКТС Координатори

Почитувани студенти,

 

Би сакале да ве информираме дека од овој семестар координатори за сите студенти (независно од годината на запишување) се:

  • За насоката Аналитичка биохемија: д-р Јасмина Петреска Станоева (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, кабинет бр. 311).
  • За насоките Применета и Наставна хемија: д-р Марина Стојановска (mmonkovic@yahoo.com, кабинет бр. 309).

16 септември 2021

Потпис на семестрални листови за насоката Аналитичка биохемија

Почитувани студенти,

Запишувањето на студентите во зимскиот семестра 2021 од страна на Службата за студентски прашања ќе се одвива во периодот од 21.09 до 30.09. по претходно доделен термин од ЕКТС координаторот.

 

  • Потребните документи за запишување на зимски семестар (образец за упис, образец за заверка, индекс и ЕКТС образец (кои може да се најдат на веб страната на ИХ или во библиотека) студентите од Аналитичка-биохемија треба да ги достават во периодот 20.09 – 23.09.2021 од 09:00 до 12:00ч. на клупата пред кабинет 310.

 

  • По прегледувањето (кое не секогаш се одвива во моментот на доставување документи) ЕКТС координаторот го известува студентот лично или по електронска порака за сумата која треба да ја уплати врз база на пресметаните ЕКТС и за местото од каде треба да ги подигне прегледаните документи, како и го вметнува и соодветниот термин и просторија во кои студентот треба да ги поднесе документите во Службата за студентски прашања. 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО со документите студентите да остават и ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА на која ќе ги добијат потребните информации.

 

проф. Јасмина Петреска Станоева


20 август 2021

ОГЛАС за доделување една стипендија на студент од ВТОР циклус студии


Врз основа на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД - Скопје, на 20.08.2021 година,

Природно – математички факултет – Институт за хемија во Скопје распишува

ОГЛАС

за доделување една стипендија на студент од ВТОР циклус студии

Детално на следниот линк   ОГЛАС

Пријава  на следниот линк  ПРЕЗЕМИ


25 мај 2021

Докторски студии, Јожеф Штефан, Љубљана

We are looking for a candidate for doctoral study and employment at the Electronic Ceramics Department (K5) at the Jožef Stefan Institute in the field of materials research with exotic electrical and magnetic properties, such as multi-caloric materials for new, environmentally friendly solid-state cooling systems. The work will include the preparation of materials and composite elements, structural characterization, and research of the physical properties of the prepared samples. Using special experimental methods the work will be held in the frame of our newly established Lab for materials – ULTRACOOL (http://www-k5.ijs.si/sistem-za-nanasanje-trdnih-delcev-v-curku-aerosola/http://www-k5.ijs.si/oprema/ultracool-laboratorij-financiran-iz-direktorjevega-sklada-2017/).

The work will take place under the mentorship of Asst. Prof. Hana Uršič Nemevšek at the Electronic Ceramics Department. If you are interested in the above-mentioned research area and doctoral study, please contact: hana.ursic@ijs.si

 


25 мај 2021

Докторски студии, Хемиски институт, Љубљана

Open young researcher Ph.D. position (m/f)Laboratory of Food Chemistry (Department of Analytical Chemistry) of the National Institute of Chemistry,Ljubljana invites candidates with a degree in natural sciences (pharmacy, chemistry, chemical engineering,biochemistry, food, and related sciences) to apply for the position of a young researcher, which will be funded by theSlovenian Research Agency (SRA). The start is planned for October 2021 (or according to the SRA schedule) withthe duration of employment for 4 years with a 3-month probationary period.The field of research will include the study of bioactive extracts/compounds of natural origin and their use in theformulation of active biofoils for food packaging, cosmetics, food supplements, or medicines. The candidate willconduct his/her research in the field of small molecule analysis mainly using chromatographic and coupledtechniques (e.g. liquid, gas, or thin-layer chromatography coupled to mass spectrometry).We offer work in a dynamic, multidisciplinary work environment with access to state-of-the-art laboratories.Exchange abroad is possible by prior arrangement with the candidate.The candidate is expected to have knowledge of English, joy for research work, as well as a sense of experimentalwork in the laboratory. In addition, we expect curiosity, motivation, self-initiative, diligence, communication, andthe ability for interdisciplinary and teamwork.The necessary condition is the completion of a Master’s degree by 15.09.2021, with an average grade of at least 8.00for the entire study and age below 28 years.Contact:dr. Katerina Naumoskakaterina.naumoska@ki.si; +386 1 4760 521

симни документ


21 мај 2021

Термини за испити по предметот Клиничка биохемија

Испитите по клиничка биохемија во јунска сесија ќе се одржат на 07.06.2021 и 14.06.2021 година (online).


19 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ФИЗИКА 2 – А НИВО 

I ДЕКАДА

Теорија               8.6.2021 (Вторник)  - Почеток   11:00 часот

Задачи                16.6.2021 (Среда)    - Почеток   11:00 часот

II ДЕКАДА

Теорија               22.6.2021 (Вторник) - Почеток 11:00 часот

Задачи                30.6.2021 (Среда)      - Почеток11:00 часот

 

ЗАБЕЛЕШКА - Испитите ќе се одвиваат онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.


18 мај 2021

Tермини за испит во јунска сесија по предметите Хемиска микробиологија и Биотехнологија

Почитувани колеги, во продолжениe се дадени термините за втора (јунска) сесија, заедно со списоците на кои треба да се запишете. Само оние кои ќе бидат на список ќе имаат право да полагаат.
Списоците се затвораат 24 часа пред почетокотт на испитот.
Сите испити започнуваат од 09.00 часот.
ПРВА ДЕКАДА
- практичен дел - 14.06.2021 (со физичко присуство)
- теорија (проф. Атанасова-Панчевска)- 16.06.2021 (on-line)
ВТОРА ДЕКАДА
- практичен дел - 28.06.2021 (со физичко присуство)
- теорија (проф. Атанасова-Панчевска)- 30.06.2021 (on-line)
СПИСОК - ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ПРВА ДЕКАДА)
СПИСОК - ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ВТОРА ДЕКАДА)
СПИСОК - ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ (ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА А. ПАНЧЕВСКА) (ПРВА ДЕКАДА)
СПИСОК - ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ (ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА А. ПАНЧЕВСКА) (ВТОРА ДЕКАДА)
 


18 мај 2021

Tермини за испит во јунска сесија по предметите Молекуларна биологија со генетика и Биохемија III за студентите од насоката аналитичка биохемија

Прва декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 7.6.2021 (понеделник)  од 12 часот; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 9.6.2021 (среда) од 12 часот. 

Втора декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 17.6.2021 (четврток)  од 12 часот;  

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 21.6.2021 (понеделник) од 12 часот.

Полагањето ќе биде електронски. Студентите се известени за начинот на кој се врши полагањето, а подетални информации имаат и во соопштението од Одделението за молекуларна биологија објавено на страницата на Институтот за биологија. 

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.