Соопштенија

08 Декември 2018

ХЕМИСКИ СПЕКТАКЛ

На 20 декември 2018 година со почеток од 17:30 h, во амфитеатарот на Институтот за хемија при ПМФ - Скопје, ќе се реализира ХЕМИСКИ СПЕКТАЛ. Добредојдени се сите вљубеници во хемијата и сите оние кои сакаат добра забава зачинета со малку хумор. Спактаклот ќе биде во организација на „Група среќни хемичари“ (The Happy Chemist group - THC group) и на „Не толку среќни хемичари“, со поддршка од страна на Институтот за хемија и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ). Предвидено е настанот да трае околу 90 минути. 


06 Декември 2018

Можност за БЕСПЛАТНИ  МАСТЕР  СТУДИИ  ВО  РУСИЈА

Државниот универзитет во Новосибирск, Русија, ги отвора вратите за интернационалните студенти. Имате можност бесплатно да студирате. За повеќе информации и условите кои треба да ги исполните, посетете ја ОВАА интернет страна.


05 Декември 2018

На 7 декември 2018 година во 12 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбранa на магистерската работа:

„РАЗВИВАЊЕ НА HPLC/DAD/MSn МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АВТЕНТИЧНОСТА НА ОВОШНИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ПОЛИФЕНОЛНИОТ ПРОФИЛ“ изработена од кандидатот Лилјана Ставреска, дипл. инж. хем.


16 Ноември 2018

Ноемвриски испитен рок

Усмениот дел од испитот од Неорганска хемија А ќе се одржи на 27.11.2018 во П124 со почеток во 13 ч.

Предметен наставник,

проф. д-р Билјана Пејова


14 Ноември 2018

Управување со квалитет во хемиска лабораторија - прв колоквиум

Прв колоквиум по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија ќе се полага на 21 ноември (среда) од 8-10 часот во амфитеатар.


11 Ноември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА НОЕМВРИСКА И АПРИЛСКА СЕСИЈА

Ноемвриската и априлскатка испитна сесија редоследно ќе се одвиваат:

- ноемвриска испитна сесија од 26.11.2018 година до 30.11.2018 година и

- априлска испитна сесија од 15.4.2019 година до 19.4.2019 година.

Повеќе информации за ноемвриската сесија се достапни тука: 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432 


08 Ноември 2018

Месец на науката 2018 на Природно-математичкиот факултет - СООПШТЕНИЕ И ПОВИК

Манифестацијата „Ноември - месец на науката“ и оваа година се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје (горна зграда) во текот на три викенди во ноември 2018 година и тоа:

  • 10 ноември за ученици од I-VI одделение
  • 17 ноември за ученици од VII-IX одделение
  • 24 ноември за ученици од I-IV година

Организатори на настанот се здруженијата на биолозите, хемичарите, географите, математичарите, еколозите и астрономите и Природно-математичкиот факултет, а координатор на активноста оваа година е Македонското биолошко друштво.

Во рамките на „Месецот на науката“ вклучени се повеќе настани за промоција на природните науки: научно-популарни предавања, изложба и натпревар во демонстрации/изработки/експерименти/симулации/модели од ученици, презентации на искуства од наставници, работилници, посета на лаборатории на ПМФ и други активности. 

Сите информации за настанот се достапни тука: https://biologija.yolasite.com/ 

Студентите на Природно-математичкиот факултет се поканети на настанот како посетители, а може да се вклучат и во организацијата на настанот.

Студентите на хемија кои сакаат да се вклучат како поддршка на организацијата за 17 и 24 ноември да се пријават на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk до 12 ноември 2018 и да наведат: име и презиме, насока/година на студии, контакт e-mail, и за 17 или 24 ноември е пријавата.


02 Ноември 2018

Практикантска работа ОКТА

ОКТА објавува конкурс за практикантска работа. Сите заинтересирани кандидати потребно е да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт okta_career@helpe.gr. Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на ОКТА, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат.

За повеќе информации за пријавувањети и условите, погледнете го прикачениот документ.

симни документ


27 Октомври 2018

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ПО КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставата по Клиничка биохемија за студентите на студиската програма по аналитичка биохемија (VII семестар) ќе се одвива во турнуси и ќе запоќне во понеделник, 29.10.2018 година во 9 часот на Медицинскиот факултет, Институт за медицинска и експериментална биохемија.
Целосниот распоред на наставата и колоквиумите e даден во прилог.

симни документ


26 Октомври 2018

ОГЛАС за избор на ДЕМОНСТРАТОРИ

Деканот на Природно-математички факултет распишува ОГЛАС за избор на 5 демонстратори на Институтот за хемија. За подетални информации за условите и потребните гокументи отворете го овој документ. Во прилог е пријавата. 

симни документ


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.