Соопштенија

07 Април 2021

Соопштение за полагање на испити во дополнителната априлска сесија.

Испитот по предметот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК кај проф. д-р Симон Саздов ќе се одржи на 8.04.2021 (четврток) со почеток  во 12 часот и 15 минути во Предавална 1 на Филолошки факултет.

Испитот по предметот ПСИХОЛОГИЈА кај проф.д-р Огнен Спасовски ќе се реализира електронски, на платформата MS Teams (во истиот тим во кој се реализираше наставата во зимскиот семестар) на 14.04.2021 (среда) со почеток во 17.00 часот.  

 

 


27 Март 2021

Дополнителна априлска сесија

Априлската (дополнителна) испитна сесија во уч.2020/2021 година ќе се одвива од 05.04.2021 до 16.04.2021 година. 

Студентите ќе можат да полагаат најмногу 2 испити што ги слушале во зимскиот семестар во уч.2020/2021 година. 

Електронското пријавување на испитите, ќе се одвива до 4 април 2021 година, а ќе започне веднаш по активирањето на сесијата од страна УКЦ. 

 Студентот покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски, пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник.


26 Март 2021

Алкалоид, практикантство

Драги студенти, 

Конкурсот за практикантсво во Алкалоид е во тек. Вашите апликации (биографија и мотивационо писмо) пратете ги на intern@Alkaloid.com.mk најдоцна до 4 април 2021.

Повеќе информации на прикачената слика. 


08 Март 2021

Алкалоид, практикантство, 2021

Драги студенти,

 

како продолжение на долгогодишната соработка помеѓу Институтот за хемија при ПМФ Скопје и компанијата Алкалоид АД Скопје во насока на можноста за практикантство, ве покануваме на презентацијата „Програма за млади таленти.

Презентацијата ќе се одржи на 22.03.2021 година во 13:00 h. преку онлајн платформата Webex.

Линк за пристап на презентацијата: https://alkaloid.webex.com/alkaloid/j.php?MTID=m2c519b914bca2a7683c11e37d1dbf3e0


01 Март 2021

Студентски конгрес на СХТМ

14-тиот Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество), ќе се одржи во Скопје на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во периодот од 30-ти септември до 2-ри  октомври 2021 согласно препораките за Covid-19. Ко-организацијата на конгресот е поддржана од проектот: RIS ALiCE: Аl-богати индустриски остатоци за добивање на минерални врзива во ИЈИЕ регионот, од програмата на Европскиот Институт за Иновации и Технологии (Суровини)–EIT (Raw Materials).

Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Повеќе информации може да најдете на интернет странaта http://sctm.mk/14-Studentski-kongres-na-SHTM.html.


23 Февруари 2021

КОНКУРС за избор на заменик студентски правобранител на ПМФ Скопје со мандат од две години, без можност за реизбор

Кандидатите треба да го исполнуваат условот согласно член 41, став 5 од Статутот на Факултетското студентско собрание, односно да се редовни студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Кон пријавата, кандидатите треба да достават потврда дека се редовни студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје и кратка биографија. Изборот на заменик студентски правобранител ќе биде извршен на наредната седница на Факултетското студентско собрание со тајно гласање. За избран ќе се смета кандидатот кој добил мнозинство од вкупниот број на присутни членови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број на членови, согласно член 41, став 2 од Статутот на Факултетското студентско собрание. Кандидатите доставуваат пријава и документи во архивата на Природноматематичкиот факултет во Скопје ул. Архимедова, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

симни документ


22 Февруари 2021

СООПШТЕНИЕ

 Предавањата по предметот Биохемија II

Предавањата по предметот Биохемија II за ќе започнат на 24.02.2021 (вторник) со почеток во 18:00 h на MS Teams на групата

 Биохемија II (Проф. В. Мирчески)-2020/2021

 Линк: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6c9fc65f577c4d9e80c847198adf5dee%40thread.tacv2/General?groupId=bf021ace-1c49-4639-8b35-5e9737dc418d&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5

 Проф. д-р В. Мирчески                                                                               22.02.2021      


17 Февруари 2021

Докторски студии во Република Словачка за 2021/2022 во центарот за модифицирано стакло и модификација на површина на стакло (Centre for Functional and Surface Functionalized Glass
Alexander Dubček University of Trenčín)

From: Cervena Tereza /ZU Skopje/MZV <Tereza.Cervena@mzv.sk>
Sent: Monday, February 15, 2021 12:15 PM
To: Markus Henrik /ZU Skopje/MZV <Henrik.Markus@mzv.sk>
Subject: návrh mailu pre univerzoty o PhD programe

 

Dear Dean/Rector,

 

Allow us to contact you on behalf of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, a research institute within the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, which offers a possibility of PhD. study programs for Macedonian students for an academic year 2021/2022.

In attachement, you can find 1 document /2-pager/ with the general information about the programs, application and admission requirements as well as expected outcome of the studies.

 

For further details, please, visit the following website: https://www.funglass.eu/study-programs/doctoral-study-phd/.

 

Yours sincerely,


17 Февруари 2021

Инфромација за е-learning курс по Сајбер Хигиена

Почитувани студенти,

Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни
напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на
вашите лични податоци, електронски уреди, мобилни телефони и други
информациски ресурси – повелете на е-learning курсот:

Cyber Hygiene – Основни сигурносни правила во дигиталната околина-

Курсот е бесплатен за студентите на нашиот Универзитет, и веќе е
започнат (од овој месец), и ќе трае до Март 2021.
За да се регистритате одете на:

https://cybereducation.org/mc/index.php/usr/login/login

* Следнуваат и дополнителни награди за најуспешните на курсот.

За повеќе информации за курсот – разгледајте го памфлетот во прилог!

** При регистрација, мала помош: Во делот „Линија на активност* “
изберете „Универзитетски студент“, а потоа ќе ви се отворат три нови
полиња кои треба да ги пополнете,
па така во делот „Оддел*“ изберете го Универзитетот св. Кирил и Методиј
во Скопје, но на англиски јази, почнете со впишување првите букви
(пример:
St. Cyril and Methodius …) и ќе излезе предлог да го селектирате нашиот
Унивезитет.
Потоа во делот „Работно место * “ изберете го Факултетот каде што
студирате, повторно со впишување на англиски јазик на неколку почетни
букви од факултетот (пример за внесување: Faculty of Elec…) и одберете
го понудениот Факултет од листата.

Ве очекуваме.


Поздрав
Димитар


13 Февруари 2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ, запишување предмети во i-know

Се известуваат сите студенти од Институтот за хемија да ги пријават испитите во i-know ситемот во најскоро можно време, без разлика дали имаат заверено и запишано нов семестар. Ова е потребно за да се добие увид на сите оние кои ќе ги слушаат предметите во овој семестра заради организирање на наставата и вежбите. 

Од Стручниот Совет на Институтот за хемија


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.