Соопштенија

23 Април 2018

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО БИОХЕМИЈА II

Број на индекс

Поени

16101

100

16098

82

16111

82

16115

81

16094

80

16116

75

16092

64

16094

57

16084

55

16112

54

16085

51

16088

50

16096

41

16089

31

16108

23,5

15677

18

16105

15

15345

0

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО БИОХЕМИЈА II

 

Број на индекс

Поени

16101

100

16098

82

16111

82

16115

81

16094

80

16116

75

16092

64

16094

57

16084

55

16112

54

16085

51

16088

50

16096

41

16089

31

16108

23,5

15677

18

16105

15

15345

0

 

 

Од предметниот наставник


17 Април 2018

Јавен повик за финансиска поддршка на иновативни идеи на студенти

Градоначалникот на општина "Гази Баба" објавува јавен повик за финансиска поддршка на иновативни идеи на студенти преку организирање натпревар на иновативни идеи "Предизвик за студенти иноватори".

За дополнителни информации погледнете ги прикачените документи.

симни документ


11 Април 2018

ПОКАНА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО ВО АЛКАЛОИД

 

На 17 април 2018 година во 12 часот на Институтот за хемија (предавална 124) ќе се одржи презентација на „Програмата за практиканство во Алкалоид“ („Програма за млади таленти“) за студенти на хемија.
Поканата е прикачена кон ова соопштение!  Добредојдени се сите студенти на хемија.

симни документ


08 Март 2018

Соопштение за мартовска  (дополнителна) испитна сесија за уч.2017/2018 год.

Мартовска  (дополнителна) испитна сесија за уч.2017/2018 год. ќе се одвива од 26.03.2018 година до 30.03.2018 г.

 

               се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека имаат обврска да ги пријават испитите  задолжително на двата   начина:

1. со поднесување на пријава за испит и индекс на проверка (потпис од предметниот професор) на Шалтерот за студентски прашања ќе се одвива од  12.03.2018 до  20.03.2018 година  и

2.  ЕЛЕКТРОНСКО пријавување на испитите од 05.03.2018 до 30.03.2018 година на испитите преку електронскиот “i-know” систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени марки и во  хартиената пријава (шифра за АТ) - упатството е објавено на веб страницата на ПМФ.

Право на полагање имаат:

                1. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2017/2018 година (или запишано X, XII, XIV и XVI семестар) и на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа, согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.

             2. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2017/2018 г. (или запишано II, IV, VI  I VIII семестар), може да полагат само еден предмет од задолжителните предмети слушани во зимскиот семестар во уч.2017/2018 година, за кои  студентите ги реализирале академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар и запишан летен семестар од уч.2017/2018 година), согласно Одлуката на  Природно-математичкиот факултет-Скопје бр.02-1029/2 од  07.07.2017 година.         

 од Деканатот


08 Март 2018

ПРИМАТИЈАДА 2018 (Будва, април 2018) - ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА УЧЕСТВО!

Се известуваат студентите кои сакаат да учествуваат со научни трудови дека пријавувањето за „ПРИМАТИЈАДА-2018“ е од 14.02 до 15.03.2018 год. во просториите на Студентскиот сојуз од 11:30-13:30h секој работен ден.

Се известуваат студентите кои сакаат да учествуваат во спортски активности дека пријавувањето за „ПРИМАТИЈАДА-2018“ е од 14.02 до 02.04.2018 год. во просториите на Студентскиот сојуз од 11:30-13:30h секој работен ден.

Пријавете се!


14 Февруари 2018

Соопштение за почеток на предавањаta по предметот Биохемија II

Предавањата ќе започнат на 16.02.2018 со почеток во 12:15 h во предавална 125.

Проф. В. Мирчески


14 Февруари 2018

Почеток на предавања по предметот Електрохемија

Предавањата ќе започнат на 16.02.2018 во 10:15 ч во салата за конференции на Институтот за хемија.

Проф. В. Мирчески


12 Февруари 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕДАВАЊА

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈ -Б -НИВО

СООПШТЕНИЕ

 

Предавањата по предметот: Неорганска хемија Б-ниво, ќе започнат на

 

13.02.2018

во амфитеатарот на Институтот за хемија,

со почеток во

 

10:15 h.

 Проф. В. Мирчески                                                                12.02.2018

valentin@pmf.ukim.mk

 


08 Февруари 2018

НАНОХЕМИЈА И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Предавањата од НАНОХЕМИЈА И НАНОТЕХНОЛОГИИ ќе започнат на 15.02.2018 (четврток) од 10 ч. во предавална 125.  


06 Февруари 2018

Физичка хемија 1 Б-ниво аналитичка биохемија

Првиот час ќе се одржи во петок (09.02.2018) од 9 до 12 часот, просторија 125


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.