Соопштенија

25 Јануари 2018

ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. ГРОЗДАНОВ

ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ: Општа хемија (А), Неорганска хемија (А), Комуникациски вештини, Етика за хемичари

10-12 ч.


24 Јануари 2018

ИСПИТ- ЗАДАЧИ ПО ОПШТА ХЕМИЈА (А) и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А) од 10 ч.

 

ИСПИТ- ЗАДАЧИ ПО ОПШТА ХЕМИЈА (А) и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А) од 10 ч.

АМФИТЕАТАР, од 10 ч.


22 Јануари 2018

Владимир Ивановски

Поместување на испити Физичка хемија 1 и 2 Б-ниво и радиохемија

На барање на група студенти, испитите Физичка хемија 1 и 2 Б-ниво и радиохемија на 23.01.2018 наместо во 9.00, ќе се одржат со почеток во 12.00, во амфитеатарот.


11 Јануари 2018

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД ИСПИТИТЕ ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. ГРОЗДАНОВ

РЕЗУЛТАТИ:

Неорганска хемија А-ниво

1. Димитар Недељковиќ     45/100

2. Фитим Зенуни   43/100

3. Асен Хоџица   42/100


11 Јануари 2018

На 15 јануари 2018 година во 12 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбранa на магистерската работа

„ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕМЕНТИ ВО ТРАГИ ВО ВОДИ, СЕДИМЕНТИ И ПОЧВА ОД СЛИВОТ НА ЦРНА РЕКА“ изработена од кандидатот Димитри Томовски, дипл. инж. хем.


10 Јануари 2018

ОПШТА ХЕМИЈА (А) и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А) - ЗАДАЧИ

ИСПИТ- ЗАДАЧИ ПО ОПШТА ХЕМИЈА (А) и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А) од 10 ч.

АМФИТЕАТАР, од 10 ч.


09 Јануари 2018

СООПШТЕНИЕ

Испитите по предметите: 

БИОХЕМИЈА II

ХЕМИЈА НА КОМПЛЕКСНИ СОЕДИНЕНИЈА 

ХЕМИЈА (ЗА БИОЛОЗИ - НАСТАВНА И ЕКОЛОШКА НАСОКА)

ќе се одржат според следниов распоред:

I декада: 17. 01. 2018

II декада: 31. 01. 2018

Испитите ќе се одржат во предавална 124 на Институтот за хемија со почеток во 10 часот.

 

Од предметниот наставник


09 Јануари 2018

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО

ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

2018

Проф. д-р Валентин Мирчески

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА

  • Втор колоквиум (теорија) по предметот Општа хемија:  9.01.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 I декада:

 Писмен испит (задачи): 10.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 II декада:

 Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 Устен испит: 26.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија


05 Јануари 2018

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво, кај проф. И. Грозданов.

Увид во писмените на 10 јануари од 9-11 ч и на 11 јануари, 9-10 и 12-12,30  ч.

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

– ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ХЕМИЈА А-НИВО

(Проф. Д-р И. Грозданов)

1. Теодора Петкоска 87/100 поени

2. Андреј Стојановски 76

3. Емилија Симјановска 71

4. Вљера Зендели 70

5. Благоја Буџакоски 69

6. Филип Димковски 67

7. Ива Лазарова 62

8. Маја Муловска 61

9. Елена Велјановска 58

10. Фросина Димоска  53

11. Даниел Николовски  49

12. Андреа Пајмакоска 47

13. Оливера Алексова 41

14. Александра Настова 28

15. Бранкица Мијаческа 28

16. Иван Макаровски 28

17. Иван Младеновски 16/100

18. Ѓорѓина Ѓорѓиевска  39

19. Марија Мишковска 31

20. Тамара Николовска 23


04 Јануари 2018

Kонкурс за практикантска работа во  OKTA

ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Природно-математички факултет, Институт за хемија – Скопје

За условите и дополнителни информации, поглрднете го приложениот документ.

симни документ


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.