Соопштенија

10 Октомври 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА XII СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС НА СХТМ И EAST-WEST CHEMISTRY CONFERENCE

Од 12-14 октомври 2017 година во хотелот Александар Палас во Скопје ќе се одржи XII Студентски конгрес на СХТМ (http://www.sctm.mk/12congres/) истовремено со EAST-WEST Chemistry conference (http://ewcc2017.org/) во ко-организација на Турското хемиско друштво и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ).

Предавањата се отворени за посетители и студентите на хемија се поканети да присуствуваат на некои од предавањата, а и да ги слушнат презентациите од своите колеги на студентскиот конгрес. Доколку во исто време имаат редовни предавања, тогаш треба да го известат наставникот дека ќе присуствуваат на конгресот, или пак да појдат на конгресот веднаш по предавањата.

Институт за хемија и СХТМ


05 Октомври 2017

На 20 октомври 2017 година во 11 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи јавна одбранa на докторската дисертација

„МОДЕЛИ НАНАСТАВНИ ЧАСОВИ ПО ХЕМИЈА СО ПРИМЕНА НА КОНСТРУКТИВИСТИЧКИ ПРИОД НА УЧЕЊЕ“ изработена од кандидатот м-р Фаик Алили.


05 Октомври 2017

Конкурс за постдипломски студии од областа на хемија, физичка хемија и наука за материјали со стипендии од Erazmus Mundus (краен рок: 10 март 2018)

Erasmus Mundus SERP+ master  (www.master-serp.eu) for students in chemistry, physical-chemistry and materials science.

The teaching is delivered in English by a consortium of European universities:

- University of Paris-Sud (France)

- University of Genoa (Italy)

- University of Porto (Portugal)

- Adam Mickiewicz University (Poland).

This two-year master aims at training students in areas of great relevance such as: renewable energies, green chemistry, nanosciences, nanomedicine, innovative materials, applications of radiations.

We offer a lot of benefits for the students: an innovative summer school on transferable skills to develop entrepreneurial skills, the involvement of non-academic actors, an international and intersectoral mobility scheme, a six-month internship, and a large range of facilities offered to the students.

About 20 Erasmus Mundus scholarships (EU students: 32,800€; non EU students: from 41,800€ to 43,800€) and 15 places for self-financed studentsare available.

Applications online (www.master-serp.eu) before March 10th, 2018 for the Erasmus Mundus scholarship and June 30th, 2018 for self-financed students. 


26 Јуни 2017

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч

 ВТОРА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов, 10-12 ч


12 Јуни 2017

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч

 ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ 2017 - ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. Грозданов 10-12 ч


07 Јуни 2017

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

10-12 ч Испит по ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ кај проф. Иван Грозданов05 Јуни 2017

Во јуни 2017 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржат јавни одбрани на следните магистерски работи:

  1. „ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ НА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ХЕКСАХЛОРО­ЦИКЛОХЕКСАНИ ВО ЕКОЛОШКО ПРИФАТЛИВИ ДЕРИВАТИ“ изработена од кандидатот Бојан Богатиновски, дипл. инж. по хемија, на 7 jуни 2017 во 11 часот.
  2. „ФОРЕНЗИЧКА АНАЛИЗА НА БАРУТИ СО ДИФУЗИОНО РЕФЛЕКСИОНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА“ од кандидатот Викторија Јакимовска, дипл. инж. по хемија, на 8 јуни во 10.30 часот.
  3. „ВОЛТАММЕТРИСКА АНАЛИЗА НА АНТИОКСИДАЦИСКИТЕ СВОЈСТВА НА АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, ГЛУТАТИОН И ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ РЕДУЦИРАНА ВОДА“ од кандидатот Меника Анастасиеска, дипл. проф. по хемија, на 8 jуни 2017 година во 12 часот.

31 Мај 2017

СООПШТЕНИЕ

ИСПИТИТЕ ПО ХЕМИЈА ЗА БИОЛОЗИ (НАСТАВНА И ЕКОЛОШКА НАСОКА), ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ПО СЛЕДНИОВ РАСПОРЕД:

I ДЕКАДА: 09. 06. 2017, ОД 09-11 ЧАСОТ

II ДЕКАДА; 23. 06. 2017 ОД 10-12 ЧАСОТ 

ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ВО ПРЕДАВАЛНА БР. 125 

ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК


29 Мај 2017

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

2017

Проф. д-р Валентин Мирчески

Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА

 

I декада:

 

  • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник)
  • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток)

II декада:

 

  • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник)
  • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник)

 

Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.

Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит!

 

Проф. Валентин Мирчески

29.05.2017  


25 Мај 2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО ГРЦИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Компанијата ОКТА АД-Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацијата доделува стипендија за Постдипломски студии по енергетика, право и економија на Универзитетот на Пиреја (https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation) Програмата на постдипломските студии се изучува на англиски јазик и се одвива во два семестри. Потоа студентите работат на својот магистерски труд. Предавањата започнуваат на есен и ќе се одвиват во период од 11 недели во секој семестар.

Подетални информации во прикачениот документ. 

симни документ


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2017. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.