Соопштенија

17 февруари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА

(Машински факултет, насока: Енергетика и екологија)

одржан на 13.02.2020

 

Број на индекс

Поени

Оцена

1.

2091

77,5

8

2.

2031

72,5

8

3.

2036

69

7

4.

2033

68,5

7

5.

2037

63

7

6.

2038

61

7

7.

2039

35,5

5

8.

574

21

5

 

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 51 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

 

Термин за консултации: вторник (18.02.2020) од 10 до 11 часот во кабинет бр. 130.

Професор: Сандра Димитровска-Лазова                                     17.02.2020


14 февруари 2020

Прв час по предметот Радиохемија во 2020

Се известуваат студентите од применетата насока дека првиот час по предметот Радиохемија ќе се одржи на 17.02.2020 во предавална 125 со почеток од 9.00 часот.

Предметен нставник,

проф.д-р Владимир Ивановски


13 февруари 2020

Општа физиологија за студентите во 4. семестар од насоката Аналитичка биохемија

Предавањата по предметот Општа физиологија за студентите во 4. семестар од насоката Аналитичка биохемија ќе започнат на 21. 02. 2020 год., во 8:15 часот, во предавална 242 (ИБ, втор кат, нов дел од горната зграда на ПМФ).

Од предметниот наставник


17 јануари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА

(Машински факултет, насока: Енергетика и екологија)

одржан на 13.01.2020

 

Број на индекс

Поени

Оцена

1.

2020

72

8

2.

2023

59,5

6

3.

2043

57,5

6

4.

1713

50

6

5.

2034

46

5

6.

1741

44

5

7.

2038

38,5

5

8.

2037

38,5

5

9.

2039

40

5

10.

2033

29,5

5

11.

2042

24,5

5

12.

2030

14

5

13.

2036

10

5

14.

2091

0

5

15.

2031

0

5

Термин за консултации: понеделник (20.01.2020) од 10 до 11 часот во кабинет бр. 130.

Професор: Сандра Димитровска-Лазова                                     17.01.2020


12 јануари 2020

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛOКВИУМИ ВО

ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

2020

 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА

Колоквиуми:

 

  • Втор колоквиум (задачи): 17.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија 

 

  • Втор колоквиум (теорија): 24.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија 

 

 

I декада:

 

  • Писмен испит (задачи): 31.01.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

  • Устен испит (теорија): 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

II декада:

 

  • Писмен испит (задачи): 14.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

  • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Проф. В. Мирчески 


12 јануари 2020

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО

ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

2020

 

Предмет: ХЕМИЈА (нутриционизам)

  • Втор колоквиум: 30.01.2020 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

I декада

 

  • 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

II декада

 

  • 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

 

Проф. В. Мирчески


07 јануари 2020

Резултати

Прв колоквиум

Хемија-Нутриционизам (биологија)

име и презиме бодови оцена
1 Бистра Петреска 166 9
2 Влера Лата 164 9
3 Вероника Минов 150 8
4 Симеон Николовски 142 8
5 Ана Спасовска 138 7
6 Никола Радовиќ 126 7
7 Ајла Хасиќ 114 6
8 Ана Спироска 112 6
9 Нино Груевски 110 6
10 Симона Ѓоревска 102 6
11 Кристина Крстевска 102 6
12 Санела Имеровска 98 5
13 Ива Николовска 98 5
14 Стефанија Ѓоневска 96 5
15 Феста Мурати 94 5
16 Марко Јованоски 92 5
17 Севастијан Костадиновски 88 5
18 Ангел Стојанов 88 5
19 Ангел Ангелов 84 5
20 Василија Панева 64 5
21 Магдалена Алаѓозовска 50 5

Критериум за оценување

бодови оцена

100-120
6

121-140 7

141-160 8

161-180 9

181-200 10

Термин за консултации:


09.01.2020 од 12:00 во каб. 238 Проф. В. Мирчески

08.01.2020


23 декември 2019

Потпис во индекс за физичка хемија 2 А и Б ниво за студентите од применета и наставна насока.

На 27.12.2019 година (петок), со почеток во 9.00 часот ќе се даваат потписи за завршени вежби кај асистентот Леон Стојанов по предметот Физичка хемија 2 -А ниво за применета насока и 2-Б за наставна насока. 


17 декември 2019

СООПШТЕНИЕ ОД КЛУБОТ НА СТУДЕНТИ

Почитувани студенти и останати заинтересирани, ве извесуваме дека во четврток, на ден 19.12.2019 година во 8:00 на Институтот за хемија, предавална 124 (долна зграда на Природно-математичкиот факултет) ќе се одржи ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПИШУВАЊЕ CV И ДИПЛОМСКИ ТРУД во организација на Клубот на студенти при СХТМ.
Предавањето ќе го одржи проф.д-р Зоран Здравковски.


10 декември 2019

Хемиски спектакл

Групата на Среќни Хемичари („The Happy Chemists Group - THCg“) и на „(Не толку) среќни хемичари“, ве покануваат на хемиски спектакл, кој ќе се одржи на 23 декември 2019 со почеток од 18:00 h во хемискиот амфитеатар. Добредојдени се сите заинтересирани основци и средношколци, како и сите вљубеници во хемијата. Се очекува настанот да трае околу 1 час. 

симни документ


| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.