Соопштенија

03 ноември 2019

ПОВИК ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2019

ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ЗАТВОРЕНО - БЛАГОДАРИМЕ ЗА ИНТЕРЕСОТ!

Почитувани студенти на хемија,

во тек се подготовките за манифестацијата Ноември – месец на науката 2019, која и оваа година се одржува на Природно-математичкиот факултет во организација на друштвата кои функционираат на факултетот, а координатор е Македонското географско друштво. Информации за настанот може да најдете тука: http://www.mgd.mk/vesti/noemvrimesecnanaukata.

Поради големиот број на учесници, а со намера настанот да биде реализиран онака како што сите ние како организатори планираме и посакуваме, неоходна е помош од студентите. Затоа ги повикуваме сите заинтересирани студенти од Институтот за хемија кои сакаат да допринесат за што подобар настан, да повелат и да бидат дел од организаторскиот тим. Заинтересираните да се пријават на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Предност ќе имаат оние кои први ќе се пријават.


22 октомври 2019

П Р О Т Е С Т

Соопштение од одржаниот протест 

Вработените и студентите на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, денес, вторник, 22 октомври 2019 год., од 11-11.30 часот пред влезот на Институтот за хемија одржаа протест. Во прилог е соопштението. 

симни документ


02 октомври 2019

СООПШТЕНИЕ

 за почеток на предавањата по предметот

  Општа хемија за Студиите по хемија (I семестар)

 

1. Предавањата по предметот Општа хемија за Студиите по хемија, Применета насока и Наставна насока, ќе започнат на 3.10.2019 (четврток) со почеток во 10:00 во предавална 124 (прв спрат) на Институтот за хемија, со Проф. д-р Слоботка Алексовска.

 2. Предавањата по предметот Општа хемија, за Студиите по хемија, Применета насока-Аналитичка биохемија, ќе започнат на 3.10.2019 (четвртотк) со почеток во 10:00 во амфитеатарот на Институтот за хемија (втор спрат) со Проф. д-р Валентин Мирчески.

 

Проф. д-р Слоботка Алексовска и Проф. д-р В. Мирчески         2.10.2019  

 

 


02 октомври 2019

СООПШТЕНИЕ

 за почеток на предавањата по предметот хемија за Студиите по биологија, насока-нутриционизам

 

Предавањата по предметот хемија за Студиите по биологија, насока-нутриционизам ќе започнат на 7.10.2019 (понеделник) со почеток во 10:00 во предавална 124 (прв спрат) на Институтот за хемија, со Проф. д-р Валентин Мирчески.

 
 

 

 

Проф. д-р В. Мирчески         2.10.2019  

 

 


01 октомври 2019

Соопштение за студентите на наставните насоки

 

 

Се известуваат студентите од наставна насока дека:

-       Наставата по предметот Методика на хемиско експериментирање 1 и Хемиско училишно експериментирање  ќе започне на 17.10.2019 година (четврток) во 9 ч. во лабораторија 308.

-       Наставата по предметот Општа методика во хемијата и Методика во хемијата со хоспитации 1 ќе започне на 16.10.2019 година (среда) во 10 ч. во лабораторија 308.

-       Студентите кои го имаат запишано предметот Хоспитации и Алтернативни концепти во хемијата да се јават кај предметниот наставник на 16.10.2019 година (среда) во 10 ч. во кабинет 309.

-       Студентите кои го имаат запишано предметот Историја на хемијата да се јават кај предметниот наставник за договор.


30 септември 2019

Управување  со квалитет во хемиска лабораторија - термини за предавања и вежби

Термини за предавања и вежби по предметот Управување  со квалитет во хемиска лабораторија се:

настава: понеделник 8-10 пред.124

вежби: среда 8-10 медиотека

Првиот (воведен) час ќе биде на 7 октомври.

проф. д-р Горан Стојковиќ


30 септември 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 2019/20 ГОДИНА

На ден 01.10.2019 година (ВТОРНИК)  ќе се одржи првиот академски час со поче­ток во 12:00 часот, во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре"- (кој се наоѓа на приземје во горната зграда на Факул­тетот). 

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2019/2020 година, ќе бидат поздравени од  деканот на Факултетот проф. д-р Ицко Ѓоргоски.

Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

По свеченоста, индексите на новите студенти на студиските програми на Институтот за хемија ќе им бидат врачени од раководителот на институтот во предавална 124 на Институтот за хемија (прв кат) и ќе бидат запознаени со распоредот, наставниците и правилата на студирање.

 


30 септември 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВ ЧАС ПО ПРЕДМЕТИТЕ БИОХЕМИЈА 1-А  И БИОХЕМИЈА 1-Б, ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ХЕМИЈА, СИТЕ НАСОКИ

 

Предавањата по БИОХЕМИЈА 1 (А и Б ниво)  ќе започнат на 08.10.2019 година (вторник), со почеток во 10 часот во предавална 125 на Институтот за хемија.

проф. д-р Наташа Ристовска


28 септември 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ТРЕТА ДЕКАДА НА 4 И 7 ОКТОМВРИ 2019

Постапувајќи по барања на студентите, ќе се одржи дополнителна трета декада за полагање на еден испит, која на Институтот за хемија ќе се реализира  во амфитеатар од 10 часот на 4 октомври (петок) за писмени испити и на 7 октомври за усмени испити.

 

Студентите имаат право да полагаат испит по еден предмет и мора да се пријават кај библиотекарот за да биде евидентирано име и презиме, број на индекс и по кој предмет ќе полагаат испит најдоцна до среда, 2 октомври, во 15 часот.


28 септември 2019

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДЕМОНСТРАТОРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет има потреба од ангажирање на демонстратори за реализација на практична настава во академската 2019/20 година. Како демонстратори може да бидат ангажирани студенти на втор и трет циклус студии на хемија кои оствариле просечен успех од најмалку 8,00 на претходните циклуси од студиите на хемија.

Конкурсот за демонстратори ќе биде објавен од Природно-математичкиот факултет во октомври, но за навремено започнување на подготовките за практична настава, заинтересираните кандидати да се пријават веднаш кај раководителот на Институтот за хемија, проф. д-р Марина Стефова.

Пријавата со потребните документи (уверение за завршени студии, потврда дека се студенти на втор/трет циклус или дека се во процедура на запишување на втор/трет циклус, CV, мотивациско писмо) ќе треба да се поднесе по објавување на огласот од ПМФ, во втората половина на октомври (на веб страницата на факултетот и институтот).

 Од Управата на Институтот за хемија| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.