Соопштенија

03 октомври 2022

Термин за првиот час по предметот НУТРИЦИОНИЗАМ

Првиот час по предметот Нутриционизам ќе се одржи на 14. 10. 2022 година, петок, во 8.00 часот, во предавална 124.

Предметен наставник:

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


03 октомври 2022

Почеток на наставата по Инструментални аналитички методи - А. Б

Предавањата по предметот Инструментални аналитички методи (А, Б ниво) за студентите од трета година, сите насоки, ќе почнат во вторник, 04.10.2022  година, во 8.00 часот, во предавална 101.

Предметен наставник: проф. д-р Марина Стефова


03 октомври 2022

Почеток на наставата по Биохемија I - А. Б

Предавањата по предметот Бихемија I (А, Б ниво) за студентите од трета година, сите насоки, ќе почнат во вторник, 04.10.2022  година, во 10.00 часот, во предавална 101.

Предметен наставник: проф. д-р Наташа Ристовска


03 октомври 2022

Оглас за избор на демонстратори за учебната 2022/2023 година


01 октомври 2022

Известување за прв академски час

Почитувани студенти,
На ден 03.10.2022 година (понеделник)  ќе се одржи првиот академски час со почеток во 12:00 часот,
во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре"- (кој се наоѓа на приземје во горната зграда на Факултетот).

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2022/2023 година,
ќе бидат поздравени од деканот на Факултетот проф. д-р Александар Скепаровски. 
Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

Во 13:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ќе бидат врачени индексите на студентите од сите студиски насоки на хемија.


28 септември 2022

Известување за продолжување на рокот за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023

Се известуваат редовните и вонредните студенти на прв циклус студии на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека рокот за запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година се продолжува до 07.10.2022 година, без надоместок за задоцнето запишуавање.
Повеќе информации за резервирање на термини


27 септември 2022

Промоција на студентски пракси – Johnson Matthey

Почитувани студенти,
Како дел од XV Студентски конрес на СХТМ, компанијата Johnson Matthey ќе одржи презентација за можностите за практикантство за студентите од Институтот за хемија. Plant Professional and Leadership Rotational Development Program е програма која што има за цел да придонесе во професионалниот и личниот развој на млади талентирани студенти воедно и да ги задржи во компанијата Johnson Matthey, која што нуди одлични услови за работа и понатамошен развој.
На оваа презентација ќе добиете информации за целокупната програма за практикантство, како и можностите за понатамошно вработување во една од водечките компании за производство на катализатори за автомобилската индустрија и катализаторски системи за контрола на загадувањето.

Ве очекуваме во петок (30.09.2022) од 13:30 – 14:00 часот на Институтот за хемија.

Целосната програма на XV Студентски конрес на СХТМ може да ја најдете на следниот линк.


26 септември 2022

15-ти СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС НА СХТМ

Драги студенти,

15-тиот Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество) ќе се одржи на Институтот за хемија, Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  во Скопје, Република Северна Македонија во периодот од 29ти септември до 1ви  октомври 2022.

Програмата за 15-тиот студентски конгрес на СХТМ можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.

Со почит,

Организатори:
вонр. проф. Наташа Ристовска, научен одбор, natasa@pmf.ukim.mk  
асс. Пеце Шеровски, организациски одбoр, sherovskip@pmf.ukim.mk
ред. проф. Билјана Анѓушева, biljana@tmf.ukim.edu.mk
вонр. проф. Дафинка Стоевска Гоговска, dafinka@tmf.ukim.edu.mk


26 септември 2022

Промоција на студентски пракси – Алкалоид АД Скопје: Програма за млади таленти

Почитувани студенти,
Како дел од XV Студентски конрес на СХТМ, компанијата Алкалоид АД Скопје ќе одржи презентација за можностите за практикантство за студентите од Институтот за хемија. На оваа презентација ќе добиете информации за целокупната програма за практикантство, како и можностите за понатамошно вработување во една од водечките фармацевтски компании во Европа.

Ве очекуваме во четврток (29.09.2022) од 14:30 – 15:00 часот на Институтот за хемија.

Целосната програма на XV Студентски конрес на СХТМ може да ја најдете на следниот линк.


23 септември 2022

ЕКТС координатори

Почитувани студенти,
Би сакале да ве информираме дека координатор за сите насоки (акредитација 2012 и 2018) е д-р Јасмина Петреска Станоева (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, кабинет бр. 311).


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.