Соопштенија

25 мај 2021

Докторски студии, Хемиски институт, Љубљана

Open young researcher Ph.D. position (m/f)Laboratory of Food Chemistry (Department of Analytical Chemistry) of the National Institute of Chemistry,Ljubljana invites candidates with a degree in natural sciences (pharmacy, chemistry, chemical engineering,biochemistry, food, and related sciences) to apply for the position of a young researcher, which will be funded by theSlovenian Research Agency (SRA). The start is planned for October 2021 (or according to the SRA schedule) withthe duration of employment for 4 years with a 3-month probationary period.The field of research will include the study of bioactive extracts/compounds of natural origin and their use in theformulation of active biofoils for food packaging, cosmetics, food supplements, or medicines. The candidate willconduct his/her research in the field of small molecule analysis mainly using chromatographic and coupledtechniques (e.g. liquid, gas, or thin-layer chromatography coupled to mass spectrometry).We offer work in a dynamic, multidisciplinary work environment with access to state-of-the-art laboratories.Exchange abroad is possible by prior arrangement with the candidate.The candidate is expected to have knowledge of English, joy for research work, as well as a sense of experimentalwork in the laboratory. In addition, we expect curiosity, motivation, self-initiative, diligence, communication, andthe ability for interdisciplinary and teamwork.The necessary condition is the completion of a Master’s degree by 15.09.2021, with an average grade of at least 8.00for the entire study and age below 28 years.Contact:dr. Katerina Naumoskakaterina.naumoska@ki.si; +386 1 4760 521

симни документ


21 мај 2021

Термини за испити по предметот Клиничка биохемија

Испитите по клиничка биохемија во јунска сесија ќе се одржат на 07.06.2021 и 14.06.2021 година (online).


19 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ФИЗИКА 2 – А НИВО 

I ДЕКАДА

Теорија               8.6.2021 (Вторник)  - Почеток   11:00 часот

Задачи                16.6.2021 (Среда)    - Почеток   11:00 часот

II ДЕКАДА

Теорија               22.6.2021 (Вторник) - Почеток 11:00 часот

Задачи                30.6.2021 (Среда)      - Почеток11:00 часот

 

ЗАБЕЛЕШКА - Испитите ќе се одвиваат онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.


18 мај 2021

Tермини за испит во јунска сесија по предметите Хемиска микробиологија и Биотехнологија

Почитувани колеги, во продолжениe се дадени термините за втора (јунска) сесија, заедно со списоците на кои треба да се запишете. Само оние кои ќе бидат на список ќе имаат право да полагаат.
Списоците се затвораат 24 часа пред почетокотт на испитот.
Сите испити започнуваат од 09.00 часот.
ПРВА ДЕКАДА
- практичен дел - 14.06.2021 (со физичко присуство)
- теорија (проф. Атанасова-Панчевска)- 16.06.2021 (on-line)
ВТОРА ДЕКАДА
- практичен дел - 28.06.2021 (со физичко присуство)
- теорија (проф. Атанасова-Панчевска)- 30.06.2021 (on-line)
СПИСОК - ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ПРВА ДЕКАДА)
СПИСОК - ПРАКТИЧЕН ИСПИТ (ВТОРА ДЕКАДА)
СПИСОК - ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ (ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА А. ПАНЧЕВСКА) (ПРВА ДЕКАДА)
СПИСОК - ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ (ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА А. ПАНЧЕВСКА) (ВТОРА ДЕКАДА)
 


18 мај 2021

Tермини за испит во јунска сесија по предметите Молекуларна биологија со генетика и Биохемија III за студентите од насоката аналитичка биохемија

Прва декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 7.6.2021 (понеделник)  од 12 часот; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 9.6.2021 (среда) од 12 часот. 

Втора декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 17.6.2021 (четврток)  од 12 часот;  

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 21.6.2021 (понеделник) од 12 часот.

Полагањето ќе биде електронски. Студентите се известени за начинот на кој се врши полагањето, а подетални информации имаат и во соопштението од Одделението за молекуларна биологија објавено на страницата на Институтот за биологија. 

18 мај 2021

Термини за испитот по предметот Општа биологија за студентите од  аналитичка биохемија

Испитот ќе се одржи во следните термини:

Прва декада:      10.06.2021 год. од 12 часот во биолошки амфитеатар (просторија 205)  

Втора декада:    22.06.2021 год. од 12 часот во физички амфитеатар 

 


18 мај 2021

АКЦИЈА ЗА КРВОДАРИТЕЛСТВО

Почитувани,

Традиционално на Природно-математичкиот факултет во Скопје се организираат акции за крводарителство во соработка со Црвениот крст на РСМ.

Согласно потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Црвениот крст на РСМ со Министерството за образование и наука и Министерството за здравство и оваа година согласно годишен план на работа, општинската организација на Гази Баба во месец мај организира хуманитарна акција за крводарителство на сите факултети при УКИМ.

            Во периодот на пандемијава, потребата од крв за многу граѓани е приоритетна. Затоа, студентите и вработените на Природно-математичкиот факултет во Скопје се повикуваат да се приклучуваат кон акцијата. Во дописот доставен до деканатот на ПМФ понудени се неколку можни локации за дарување крв.

Места ( локации) каде би можело да се дарува крв:

 

  1. Центар за дарување крв „Даре Џамбаз“, со однапред договорен термин.
  2. Институт за трансфузиона медицина.
  3. Студентите кои сакаат да даруваат крв, а не се од Скопје, тоа може да го сторат во градовите каде што живеат. За таа цел треба да ги контактираат локалните центри за дарување крв, а учеството во акцијата да го потврдат на е-маил на факултетот или на е-маил на организаторот во Општинската организација Гази Баба gazibaba@redcross.org.mk,  со што би се имало точна евиденција за секој крводарител од Природно-математичкиот факултет во Скопје.
  4. Во просториите на ПМФ каде што ќе биде присутна екипа на Црвениот крст на РСМ во следниве термини:

  -        На  25.05.2021 година (вторник), од 9:30 до 13:30 часот во горната зграда на ПМФ во просторија бр.86

 

Даруваме крв-спасуваме живот

Благодарност

                                                                                                ДЕКАНАТ НА ПМФ

                                                                                                     С К О П Ј Е


15 мај 2021

БАЗАР НА РАКОТВОРБИ НА СТУДЕНТИ ОД ПМФ

Во сабота, 15.5.2021, од 12-18 часот во книжарницата „Буква“ (позади Собрание, до поранешно кино Култура) на отворено ќе се одржи Базар на ракотворби, на кој ќе изложуваат некогашни и актуелни студенти на ПМФ (етнологија и антропологија, физика, хемија, биологија, географија).

Нивните дела се резултат на две работилници кои се одржаа неодамна, за сликање на глина и за работа со срмен конец, во организација на Македонското студентско етнолошко друштво.

Ќе бидат изложени и производи од поискусни занаетчии и тоа: хартиена техника декупаж, сребрен и срмен филигран, платнени шапки, саксии печатени во 3Д техника и др.

Базарот е продажен, а дел од остварените средства, кои ќе ги одделат самите учесници и организаторот, ќе бидат искористени за поддршка на лице со траен инвалидитет, во соработка со Црвениот крст на Град Скопје.


07 април 2021

Соопштение за полагање на испити во дополнителната априлска сесија.

Испитот по предметот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК кај проф. д-р Симон Саздов ќе се одржи на 8.04.2021 (четврток) со почеток  во 12 часот и 15 минути во Предавална 1 на Филолошки факултет.

Испитот по предметот ПСИХОЛОГИЈА кај проф.д-р Огнен Спасовски ќе се реализира електронски, на платформата MS Teams (во истиот тим во кој се реализираше наставата во зимскиот семестар) на 14.04.2021 (среда) со почеток во 17.00 часот.  

 

 


27 март 2021

Дополнителна априлска сесија

Априлската (дополнителна) испитна сесија во уч.2020/2021 година ќе се одвива од 05.04.2021 до 16.04.2021 година. 

Студентите ќе можат да полагаат најмногу 2 испити што ги слушале во зимскиот семестар во уч.2020/2021 година. 

Електронското пријавување на испитите, ќе се одвива до 4 април 2021 година, а ќе започне веднаш по активирањето на сесијата од страна УКЦ. 

 Студентот покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски, пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.