Соопштенија

26 Февруари 2019

ПОКАНА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО ВО АЛКАЛОИД ВО 2019

На 5 март 2019 година во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ќе се одржи презентација на „Програмата за практиканство во Алкалоид“ („Програма за млади таленти“) за студенти на хемија.
Поканата е прикачена кон ова соопштение!  Добредојдени се сите студенти на хемија.

симни документ


20 Февруари 2019

Предавањата по предметот: Неорганска хемија Б-ниво

СООПШТЕНИЕ

 

Предавањата по предметот: Неорганска хемија Б-ниво, ќе започнат на

 26.02.2019 (вторник)

во амфитеатарот на Институтот за хемија,

со почеток во

 10:15 h.

 

 Проф. В. Мирчески                                                                20.02.2018

valentin@pmf.ukim.mk


20 Февруари 2019

Предавањата по предметот: Биохемија II

СООПШТЕНИЕ

 

Предавањата по предметот: Биохемија II, ќе започнат на

 

27.02.2019 (среда)

 

во предавална бр. 124 на

Институтот за хемија,

со почеток во

 12:15 h.

 
 

Проф. В. Мирчески                                                                20.02.2019

valentin@pmf.ukim.mk


20 Февруари 2019

Предавањата по предметот: Електрохемија

СООПШТЕНИЕ

 

Предавањата по предметот: Електрохемија, ќе започнат на

 

1.03.2019 (петок)

 

во салата за конференции на

Институтот за хемија,

со почеток во

 12:15 h.

 
 

 

 

Проф. В. Мирчески                                                                20.02.2019


20 Февруари 2019

Термин за првиот час по предметот АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА II – А ниво

Првиот час по предметот Аналитичка хемија II ќе се одржи на 27. 02. 2019 година, среда, во 8.00 часот, во предавална 124.


20 Февруари 2019

Термин за првиот час по предметот Нутриционизам

Првиот час по предметот Нутриционизам ќе се одржи на 7.03.2019 година, четврток, во 8.00 часот, во сала за конференции.


15 Февруари 2019

Соопштение за одржување на дополнителна ден-сесија на 20 и 21 февруари

Постапувајќи по барања на студентите, ќе се одржи дополнителна ден-сесија за полагање на еден испит, која на Институтот за хемија ќе се реализира  во амфитеатар од од 12 часот на 20 февруари (среда) за писмени испити и на 21 февруари за усмени испити.

Студентите имаат право да полагаат испит по еден предмет и мора да се пријават кај библиотекарот за да биде евидентирано име и презиме, број на индекс и по кој предмет ќе полагаат испит најдоцна до вторник во 15 часот.


06 Февруари 2019

„Еразмус+ - подобар професионален и кариерен развој и подобри образовни политики“

Центарот за кариера при Природно-математичкиот факултет од Скопје во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за студентите и наставниот кадар на Природно- математичкиот факултет, организира презентации на 7 февруари 2019 година (четврток) во 12:30 часот во Математички амфитеатар М-121 (ПМФ, горна зграда).
Повеќе детали во прикачениот документ.

симни документ


06 Февруари 2019

Работилница КРИСТАЛОГРАФИЈА, Дубровник, Хрватска

 

Од 1 до 6 октомври 2019 во Дубровник, Република Хрватска, ќе се одржи кристалографска работилница насловена „Актуелни теми во модерната кристалографија 4 - Структурна биологија“ (Hot Topics in Contemporary Crystallography 4 - Structural biology). Во текот на 4 дена ќе бидат разработени 4 актуелни теми и тоа:

  • рендгенски ласери на слоборни електрони (X-ray free electron lasers),
  • криоелектронска микроскопија (cryo-EM),
  • определување на структурата на протеини со NMR (Protein structure determination by NMR),
  • биомолекулски симулации (Biomolecular simulations).

Сите детали за работилницата (регистрација, стипендии, сместување итн.) се дадени на интернет страната: http://htcc4.org/


29 Јануари 2019

Резултати

ноемвриска дополнителна сесија 2018

име и презиме бодови оцена
Неорганска хемија-Б ниво
Влатко Божиновски 124 9
Нермина Јакуповска 108 8
Електрохемија
Јане Нешовски 130 10
Моника Димовска 102 8
Критериум за оценување
Електрохемија
бодови оцена

70-84 6

85-98 7

99-112 8

113-126 9

127-140 10

Неорганска хемија
бодови оцена

75-90 6

91-105 7

106-120 8

121-135 9

136-150 10

Проф. В. Мирчески


29.11.2018


консултации преку email:

valentin@pmf.ukim.mk


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.