Соопштенија

25 ноември 2019

Повик за студенти за членство во „Клуб на хемичари при СХТМ“

Почитувани студенти на хемија,

 

основан е Клуб на студенти при СХТМ (Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија), кој започна со работа на Институтот за хемија. Право на членство имаат сите студенти на хемија и хемиска технологија. Целта на овој клуб е меѓусебна соработка, дружење и пред сè стекнување на нови знаења и искуства од областа на хемијата и од сродните науки.

Но, реализирањето на оваа замисла и постигнувањето на целта секако е возможно со зголемување на нашиот број што води кон размена на различни идеи и мислења.

За подетални информации и реализирање на нови членства, сите заинтересирани да се обратат на e-mail: anastasijaangelovska@yahoo.com, Анастасија Ангеловска, човечки ресурси.

 

Со почит,

Управен одбор на Клуб на студенти при СХТМ


08 ноември 2019

Управување со квалитет во хемиска лабораторија - соопштение

Почитувани колешки и колеги,

Прво да ве известам дека поради здравствени причини нема да можам да одржам договорени вежби во понеделник. Значи, во понеделник нема да има ни предавања, ни вежби.

Вежби калибрација ќе се одржат во среда (13 ноември) од 8-10 во лаб. 230 за оние студенти кои не ја сработиле.

Воедно, да ве известам дека сте должни редовно да посетувате настава (предавања и вежби), што е услов за добивање потпис, а следствено на тоа и полагање на испит (парцијално или целосно).

Исклучок за редовно посетување настава се вонредни студенти, како и редовни студенти кои предметот го запишале по втор, трет, ... пат, а за кои термините за предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија се поклопуваат со термините на друг предмет  кој го запишуваат по прв пат.    

Да ве потсетам дека I колоквиум ќе се полага на 18 ноември во терминот на предавања, од 8-10 часот. Материјал за полагање е поставен на интернет страна на Институтот за хемија.

проф. Горан Стојковиќ

p.s. поради нефункционалноста на системот i_know за праќање пораки, принуден сум да ве известам преку соопштение 


03 ноември 2019

ПОВИК ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2019

ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ЗАТВОРЕНО - БЛАГОДАРИМЕ ЗА ИНТЕРЕСОТ!

Почитувани студенти на хемија,

во тек се подготовките за манифестацијата Ноември – месец на науката 2019, која и оваа година се одржува на Природно-математичкиот факултет во организација на друштвата кои функционираат на факултетот, а координатор е Македонското географско друштво. Информации за настанот може да најдете тука: http://www.mgd.mk/vesti/noemvrimesecnanaukata.

Поради големиот број на учесници, а со намера настанот да биде реализиран онака како што сите ние како организатори планираме и посакуваме, неоходна е помош од студентите. Затоа ги повикуваме сите заинтересирани студенти од Институтот за хемија кои сакаат да допринесат за што подобар настан, да повелат и да бидат дел од организаторскиот тим. Заинтересираните да се пријават на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Предност ќе имаат оние кои први ќе се пријават.


22 октомври 2019

П Р О Т Е С Т

Соопштение од одржаниот протест 

Вработените и студентите на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, денес, вторник, 22 октомври 2019 год., од 11-11.30 часот пред влезот на Институтот за хемија одржаа протест. Во прилог е соопштението. 

симни документ


02 октомври 2019

СООПШТЕНИЕ

 за почеток на предавањата по предметот

  Општа хемија за Студиите по хемија (I семестар)

 

1. Предавањата по предметот Општа хемија за Студиите по хемија, Применета насока и Наставна насока, ќе започнат на 3.10.2019 (четврток) со почеток во 10:00 во предавална 124 (прв спрат) на Институтот за хемија, со Проф. д-р Слоботка Алексовска.

 2. Предавањата по предметот Општа хемија, за Студиите по хемија, Применета насока-Аналитичка биохемија, ќе започнат на 3.10.2019 (четвртотк) со почеток во 10:00 во амфитеатарот на Институтот за хемија (втор спрат) со Проф. д-р Валентин Мирчески.

 

Проф. д-р Слоботка Алексовска и Проф. д-р В. Мирчески         2.10.2019  

 

 


02 октомври 2019

СООПШТЕНИЕ

 за почеток на предавањата по предметот хемија за Студиите по биологија, насока-нутриционизам

 

Предавањата по предметот хемија за Студиите по биологија, насока-нутриционизам ќе започнат на 7.10.2019 (понеделник) со почеток во 10:00 во предавална 124 (прв спрат) на Институтот за хемија, со Проф. д-р Валентин Мирчески.

 
 

 

 

Проф. д-р В. Мирчески         2.10.2019  

 

 


01 октомври 2019

Соопштение за студентите на наставните насоки

 

 

Се известуваат студентите од наставна насока дека:

-       Наставата по предметот Методика на хемиско експериментирање 1 и Хемиско училишно експериментирање  ќе започне на 17.10.2019 година (четврток) во 9 ч. во лабораторија 308.

-       Наставата по предметот Општа методика во хемијата и Методика во хемијата со хоспитации 1 ќе започне на 16.10.2019 година (среда) во 10 ч. во лабораторија 308.

-       Студентите кои го имаат запишано предметот Хоспитации и Алтернативни концепти во хемијата да се јават кај предметниот наставник на 16.10.2019 година (среда) во 10 ч. во кабинет 309.

-       Студентите кои го имаат запишано предметот Историја на хемијата да се јават кај предметниот наставник за договор.


30 септември 2019

Управување  со квалитет во хемиска лабораторија - термини за предавања и вежби

Термини за предавања и вежби по предметот Управување  со квалитет во хемиска лабораторија се:

настава: понеделник 8-10 пред.124

вежби: среда 8-10 медиотека

Првиот (воведен) час ќе биде на 7 октомври.

проф. д-р Горан Стојковиќ


30 септември 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 2019/20 ГОДИНА

На ден 01.10.2019 година (ВТОРНИК)  ќе се одржи првиот академски час со поче­ток во 12:00 часот, во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре"- (кој се наоѓа на приземје во горната зграда на Факул­тетот). 

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2019/2020 година, ќе бидат поздравени од  деканот на Факултетот проф. д-р Ицко Ѓоргоски.

Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

По свеченоста, индексите на новите студенти на студиските програми на Институтот за хемија ќе им бидат врачени од раководителот на институтот во предавална 124 на Институтот за хемија (прв кат) и ќе бидат запознаени со распоредот, наставниците и правилата на студирање.

 


30 септември 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВ ЧАС ПО ПРЕДМЕТИТЕ БИОХЕМИЈА 1-А  И БИОХЕМИЈА 1-Б, ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ХЕМИЈА, СИТЕ НАСОКИ

 

Предавањата по БИОХЕМИЈА 1 (А и Б ниво)  ќе започнат на 08.10.2019 година (вторник), со почеток во 10 часот во предавална 125 на Институтот за хемија.

проф. д-р Наташа Ристовска


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.