Соопштенија

15 Октомври 2018

Соопштение за настава по предметот Општа методика во хемијата

Се известуваат студентите од наставна насока дека наставата по предметот Општа методика во хемијата ќе започне на 19.10.2018 година (петок) во 10 ч. во просторија 309.


09 Октомври 2018

Стипендиски програми на Германската служба заразмена на студенти (ДААД)

Во среда (10.10.18 година) од 12:00 часот во големиот амфитеатар „Димче Тошев“ (навтори кат) на Хемискиот институт - Скопје, на ул. Архимедова бр. 5 во Автокоманда, ќе сеодржи презентација на можностите за студирање во Германија, едномесечни курсеви загермански јазик во летниот период, како и начинот и програмите за аплицирање застудиска стипендија во Германија преку Германската служба за академска размена(ДААД).

 

За повеќе информации, погледнете го прикачениот документ. 

симни документ


01 Октомври 2018

Термин за првиот час по предметот АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I – А и Б ниво за студентите од сите насоки 

Првиот час по предметот „Аналитичка хемија I“ за студентите од втора година, трети семестар, сите насоки: применета хемија, аналитичка-биохемија и наставна насока ќе се одржи на 08. 10. 2018 година, понеделник, во 8.00 часот, во предавална 125.


30 Септември 2018

ОГЛАС ЗА ДЕМОНСТРАТОРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет има потреба од ангажирање на демонстратори за реализација на практична настава за студентите на прв циклус. Како демонстратори може да бидат ангажирани студенти на втор и трет циклус студии на хемија кои оствариле просечен успех од најмалку 8,00 на претходните циклуси од студиите на хемија.

Заинтересираните кандидати треба да достават пријава со потребните документи (уверение за завршени студии, потврда дека се студенти на втор/трет циклус или дека се во процедура на запишување на втор/трет циклус, CV, мотивациско писмо) на e-mail на раководителот на Институтот, проф. д-р Марина Стефова: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до петок, 5 октомври, во 10 часот.

 Од Управата на Институтот за хемија


28 Септември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕН-СЕСИЈА НА 2 И 3 ОКТОМВРИ

Постапувајќи по барања на студентите, Наставно-научниот совет на ПМФ на редовната седница одржана на 27.09.2018 година донесе ОДЛУКА за одржување на ден сесија за полагање на еден испит, која на Институтот за хемија за студентите на студиските програми на хемија ќе се реализира на 2 октомври за писмен испит и на 3 октомври за усмен испит од 12 часот во амфитеатар.

Студентите имаат право да полагаат испит по еден предмет и мора да се пријават кај библиотекарот за да биде евидентирано име и презиме, број на индекс и по кој предмет ќе полагаат испит најдоцна до понеделник во 15 часот.


28 Септември 2018

ОПШТА ХЕМИЈА (А НИВО)

Испитот од ОПШТА ХЕМИЈА (А НИВО) кај проф. д-р Иван Грозданов ќе се одржи на 3.10.2018 (среда) во ХА од 12 ч.


28 Септември 2018

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А НИВО)

Испитот од НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А НИВО) кај проф. д-р Иван Грозданов ќе се одржи на 3.10.2018 (среда) во ХА од 12 ч.


28 Септември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 2018/19 ГОДИНА

Се известуваат сите нови студенти на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, дека првиот академски час за академската 2018/2019 година ќе се одржи во Амфитеатарот Ордан Печијаре на Природно-математичкиот факултет во Скопје (горна зграда), на 01.10.2018 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот. 
На првиот академски час свечано обраќање ќе има деканот на Факултетот, проф. д-р Ицко Ѓоргоски, а потоа студентите ќе се упатат кон соодветниот институт за доделување на индексите и запознавање со распоредот, правилата за студирање, наставниците и соработниците.

27 Септември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

Постапувајќи по барања на студентите, Деканатската управа на XXVI редовна седница одржана на 24.09.2018 година донесе ОДЛУКА за продолжување на рокот за запишување на зимскиот семестар во учебната 2018/19 година до 15.10.2018 година.


27 Септември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ДИПЛОМИРАЊЕ

Постапувајќи по барања на студентите, Деканатската управа на XXVI редовна седница одржана на 24.09.2018 година донесе ОДЛУКА за продолжување на рокот за одбрана на дипломски труд, за студентите кои ги положиле сите испити, до 15.10.2018 година.


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.