Соопштенија

04 октомври 2023

Упис на втор циклус студии во учебната 2023/2024

Почитувани,
Конкурсот за упис на втор циклус студии е објавен во делот Уписи 2023/24.

Потсетување: За запишување на втор циклус студии по хемија, кандидатот мора да поседува писмена согласност од менторот. 
Образец за писмена согласност од менторот е достапен во делот Уписи 2023/24.


02 октомври 2023

Почеток на наставата по Инструментални аналитички методи - А, Б

Предавањата по предметот Инструментални аналитички методи (А, Б ниво) за студентите од трета година, сите насоки, ќе почнат во среда, 04.10.2023 година, во 10.00 часот, во предавална 101.

Предметен наставник: проф. д-р Марина Стефова


02 октомври 2023

Предавања по предметот Аналитичка и инструментална хемија

Предавањата по предметот Аналитичка и инструментална хемија ќе започнат на 6-ти октомври од 11 h на Институтот за хемија.


02 октомври 2023

Прв час по предметот Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка-биохемија

Почитувани студенти,

првиот час по предметот Физичка хемија 2Б ниво за студентите од аналичичка биохемија (5ти семестар), ќе се одржи на 05.10.2023 година со почеток во 8:00 часот, согласно истакнатиот распоред.

Предметен наставник

проф. Владимир Ивановски


01 октомври 2023

Термин за првиот час по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Првиот час по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија ќе се одржи на 04. 10. 2023 година, среда, во 10.00 часот, во предавална 125.

Предметен наставник:

проф. д-р Горан Стојковиќ


01 октомври 2023

Термин за првиот час по предметот Општа хемија за студентите од Институтот за биологија (Молекуларна биологија-2018 и Молекуларна биологија со генетика -2023)

Првиот час по предметот Општа хемија ќе се одржи на 03. 10. 2023 година, вторник, во 14.00 часот, во предавална 125.

Предметен наставник:

проф. д-р Горан Стојковиќ


29 септември 2023

Прв академски час во учебната 2023/2024 година

Почитувани,

На ден 02.10.2023 година (понеделник)  ќе се одржи првиот академски час со поче­ток во 12:00 часот, во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре" (се наоѓа на приземје во горната зграда на Факул­тетот).

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2023/2024 година, ќе бидат поздравени од  деканот на Факултетот проф. д-р Даворин Трпески.

Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

По свеченоста, индексите на новите студенти ќе им бидат врачени од раководителите на соодветните институти.
Доделувањето на индекси на Институтот за хемија (долна зграда) ќе започне во 13:00 часот, во амфитеатарот „Проф. д-р Димче Тошев“.

Декан на ПМФ
Проф. д-р Даворин Трпески 

 


29 септември 2023

Термин за првиот час по предметот АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I

Првиот час по предметот Аналитичка хемија I за студентите од втора година ќе се одржи на 09. 10. 2023 година, понеделник, во 8.00 часот, во предавална 124.

Предметен наставник:

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


29 септември 2023

Термин за првиот час по предметот НУТРИЦИОНИЗАМ

Првиот час по предметот Нутриционизам ќе се одржи на 13. 10. 2023 година, петок во 8.00 часот, во предавална 124.

Предметен наставник:

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


22 септември 2023

Средба на претставници од ПМФ Скопје со преставници од компанијата Johnson Matthey Скопје и Johnson Matthey UK

На 20 септември, на Институтот за хемија се одржа округла маса, на која претставници од компанијата Johnson Matthey Скопје и Johnson Matthey UK, со претставници од ПМФ Скопје имаа конструктивна дискусија. На средбата беа разгледани повеќе можности за идна плодна соработка. На овој состанок учествуваа Elizabeth Rowsell - Chief Technology Officer во JM-UK, Paul Collier - External Programmes Manager во ЈМ-UK, Александар Скепаровски - Декан на ПМФ, Скопје, Марина Стефова, претставник од СХТМ, Наташа Ристовска, шеф на Институтот за хемија, претставници од ЈМ-Скопје и како и претставници од ПМФ.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.