Соопштенија

05 јули 2022

Повик за апликации на North Macedonia - Career Transition Support програмата

Аплицирањето за програмата е отворено до 31 август 2022. За повеќе детали околу начинот на апликација погледнете ја фотографијата во прилог. 
Во прилог е даден и формуларот за апликација.

симни документ


23 јуни 2022

МОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ - WORLD UNIVERSITY SERVICE

Почитувани студенти во прилог ви ја претставуваме Career Transition Support Macedonia програмата за практикантска работа во компанија по ваш избор.

Програмата нуди:

  • Обуки како да ја пронајдете вашата работа од соништата (креирање CV, Motivation Letter и вашето прво интервју).
  • 15.000 денари за период од 3-6 месеци
  • Секаков вид на консултации за практикантска работа и отворање на свој бизнис

На располагање се 50 стипендии за 50 студенти (предност ќе имаат оние кои ќе приложат најдобри апликации и оние кои доаѓаат од семејства со ниски приходи).

За повеќе информации погледнете го флаерот во прилог.

симни документ


06 јуни 2022

ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

Почитувани студенти,

Со големо задоволство ви го најавуваме целодневниот настан „Ден за кариерен развој“  во оргaнизација на УКИМ и THRIVITY!

На 07.06.2022 со почеток од 10:00 до 18:00 часот на платото на УКИМ, повеќе од 25 компании ќе имаат можност да ви ги презентираат своите можности за вработување и практикантство за време и по завршувањето на студиите.

За подетелни информации посетете го следниот линк: https://fb.me/e/1XT79owAQ


симни документ


27 мај 2022

Термини за полагање на испитот по Англиски јазик

:
I декада
31.05.2022 (вторник) , 11.00ч во амфитеатарот  на Институтот за хемија
II декада
20.06.2022 (понеделни), 11.00ч во амфитеатарот  на Институтот за хемија
 


27 мај 2022

Оглас за летна пракса во Пивара

Coke Summership летна пракса во Пивара Скопје им нуди на студентите интензивна и детално осмислена Програма која дава можност за стекнување нови знаења и искуства, развој на компетеции, градење на нови вештини и секако работа во реална средина, на реални проекти со поддршка од дедициран ментор вработен во Пивара Скопје за секој од учесниците.

Летната пракса ќе се одвива во текот на месец јули, а аплицирањето за истата е веќе започнато и трае сè до 31 мај 2022 година.
Повеќе детали и можност за аплицирање за Coke Summership може да се погледнат на cokesummership.mk


16 мај 2022

Термини за полагање на предметот Психологија  за студентите од ПМФ

 во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 година

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Психологија, кај проф. д-р Калина Сотироска  во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год. , ќе се одржат во две декади и тоа:

Прва декада: 31.05.2022- во 15 часот електронски 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_KxeCi92qYHKBoM9hOcEl2Pyhj8SYtKQ-oz3G-LboxE1%40thread.tacv2/1652442795577?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%22e8915dc2-8a57-48c1-9aca-99aca9e07506%22%7d

 

Втора декада:  14.06.2022 во 15:00 часот електронски 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_KxeCi92qYHKBoM9hOcEl2Pyhj8SYtKQ-oz3G-LboxE1%40thread.tacv2/1652442873231?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%22e8915dc2-8a57-48c1-9aca-99aca9e07506%22%7d


11 мај 2022

Термини за полагање на предметот Педагогија  за студентите од ПМФ во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Педагогија  во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.,  во двете декади се:

Прва декада: 31.05.2022, вторник, во 12 часот на MS Teams;

Втора декада: 14.06.2022, вторник во 12 часот на MS Teams; 


11 мај 2022

Термини за полагање на предметот Македонски јазик  за студентите од ПМФ во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

Се известуваат студентите од Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека термините за полагање на испитот по Македонски јазик, кај проф. д-р Симон Саздов,   во втората (летна) испитна сесија за уч.2021/2022 год., во двете декади се:

Прва декада:  10 јуни во 10 часот во А3 на Филолошки факултет „Блаже Конески“,

Втора декада: 29 јуни  во 10 часот во А3 на Филолошки факултет „Блаже Конески“,


30 март 2022

Јавен Повик - Предизвик за студенти иноватори


Веќе традиционално секоја година објавуваме Јавен Повик за финансирање на иновативни проекти на Факултетите - „Предизвик за студенти иноватори“.

Интересот од година во година се повеќе расте, како и квалитетот на иновативни проекти кои ги аплицираат тимовите студенти со менторска поддршка на нивните професори.

Секако со тоа расте и фондот за финансиската поддршка. 

Почнавме со финансиска поддршка на два најдобро оценети проекти, продолживме со поддршка на три проекти,

за да оваа година финансиски поддржиме четири проекти.

Се надеваме дека и оваа година интересот ќе биде голем и со сериозно квалитетни проекти како и минатата година.

Ве покануваме и оваа година да се вклучите со тимови од вашите факултети, и секако иновативни проекти кои ќе го предизвикаат интересот на Комисијата за евалуација на општина Гази Баба.

Повеќе информации за Јавниот Повик и потребните документи и формулари за аплицирање може да најдете на следниот линк:

 

 

Ве очекуваме.

 

Со почит,

 

Sasho Trajkov

Head of sector for LED & ICD

М: +389 75 226 385

contact@gazibaba.gov.mk

sasho.trajkov@gmail.com

 MUNICIPALITY OF GAZI BABA - SKOPJE

Arhimedova 2, 1000 Skopje, Macedonia

www.gazibaba.gov.mk


23 март 2022

Известување за терминот за полагање на предметот Психологија во дополнителната (априлска) сесија во уч.2021/2022 година

Испитот по предметот Психологија ќе се одржи  на 10.04.2022 во 16:30 часот и истиот ќе се одвива електронски на следниот  линк https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6xZvobGNzK-0pGOZmLVQCzVSBTWsmlVc1QuyQHVHLho1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ee6385a-7608-4dde-82e5-2bf9d6c5f962&tenantId=c7604dcf-ecca-4b5d-8c73-c2c81ad2ca5b

 

23.03.2022 г.                                                                                                 Од  деканатот,


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.