Соопштенија

04 декември 2023

Пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години

Почитувани студенти,

Во рамки на активностите по повод 16-ти Декември патрониот празник на Факултетот, се доделуваат дипломи за дипломираните студенти и пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,50 и да бидат положени сите предмети од претходните години заклучно со дополнителната ноемвриска сесија.

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават, најдоцна до 11.12.2023 год.

Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во Библиотеката на Институтот за хемија (заедно со е-mail адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до chemistry@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката).

Од Раководител на Институтот за хемија


27 ноември 2023

Отворен ден на Институтот за хемија

Ве покануваме на Отворениот ден на УКИМ што ќе се одржи на 1.12.2023.

На Институтот за хемија настанот ќе започне во 10:00 часот во Библиотеката на Институтот (втор кат, долна зграда).

Ве очекуваме!


21 ноември 2023

Термин за испит во ноевриска сесија по предметот Македонски јазик

Испитот ќе се одржи на 23.11.2023 година (четврток) во 9:15, во просторијата Библиотеката за македонски јазик, на Филолошкиот факултет.

Проф. д-р Симон Саздов
s.sazdov@yahoo.com


21 ноември 2023

Термин за испит во ноемвриска сесија по предметот Педагогија

Испитот ќе се одржи на  21.11.2023 година 11.30 часот, во кабинетот на професорот Костов, на Филозофскиот факултет

проф. д-р Борче Костов
borcekostov@yahoo.com


20 ноември 2023

Завршна презентација на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси), финансирани од МОН

На 17.11.2023 година во просториите на Институтот за хемија се одржаа завршни презентации на проектите од проектна линија 2: Поддршка за одржување на техничката компетентност и воведување на нови аналитички методи, доделени од страна на Министерството за образование и наука.

Присутните имаа можност да ги посетат лабораториите и да се запознаат со новата опрема за подобрување на научно-образовните капацитети на Институтот. Пред присутните беа презентирани остварените резултати и цели на следните проекти:

1. „Подобрување на капацитетот и компетентноста на лабораторијата за хромотографски анализи за анализа на органски загадувачи во животната средина“, проф. д-р Марина Стефова, Институт за хемија;

2. „Воведување на стандардни методи за подобрување на капацитетот на аналитичките студентски лаборатории и тренинг на компетентен кадар за стопанството и институциите“, проф. д-р Јасмина Петреска Станоева, Институт за хемија;

3. „Воведување на нови биоаналитички методи и развој на стандардните техники за анализа на амплификатите добиени со полимераза верижна реакција –PCR придетекција на присуството на SARS- Cov-2“, проф. д-р Наташа Ристовска, Институт за хемија;

4. „Доопремување на лабораторијата за хемиска модификација на површини и воведување нови методи за мерење на контактен агол и зета потенцијал кај специфични системи“, проф. д-р Владимир Ивановски, Институт за хемија;

5. „ Надградба  и осовременување на истражувачката инфраструктура на лабораторијата за наноматеријали и воведување на нови методи за карактеризација на физичко –хемиските својства на површините“, проф. д-р Билјана Пејова, Институт за хемија;

6. „ Проширување на пресметковниот капацитет  на компјутерската лабораторија за теориска хемија и развој на нови методи за предвидувања на механичките својства на фармацевтските кристали и нивни поликристални агрегати, како и за пресметување на електронската структура и предвидување на својствата на функционалните материјали“, проф. д-р Љупчо Пејов, Институт за хемија.              


13 ноември 2023

Најдобар научник за 2022 година е проф. д-р Петре Макрески од Институтот за хемија

На Светскиот ден на науката за мир и развој, 10 ноември, и оваа година Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ја додели Наградата за најдобри научници и уметник на истоимениот универзитет.

Добитник на наградата за најдобар научник во природно-математичките науки за 2022 година е д-р Петре Макрески, редовен професор на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет – Скопје.

Наградата се доделува во знак на признание за покажаните врвни резултати во научно-истражувачката дејност и придонесот за афирмацијата на Универзитотот. Помеѓу другите резултати, Макрески во 2022 година има објавено 13 трудови во списанија со фактор на влијание, како и 5 труда во други меѓународни и домашни списанија со различни истражувачи од државата и од странство.

Професорот Макрески се обрати во име на сите шестмина добитници од различните научно-истражувачки подрачја и од уметностите каде го потенцираше значењето на науката за развојот на општеството и државата во целост.

На истата свеченост, се одржа дебата за да се потенцира значајната улога која ја има науката во нашето општество и нашиот секојдневен живот на тема:

Науката на УКИМ во функција на подобро општество (ОН 2023-Доверба во науката)

На дебатата на УКИМ заедницата - визијата кон отворен Универзитет со европски вредности и видлив на меѓународниот високо-образовен и научноистражувачки простор, во рамки на десетмината панелисти, учествуваа и проф. д-р Трајче Стафилов (во пензија) и проф. д-р Петре Макрески од Институтот за хемија при ПМФ.

 

 


09 ноември 2023

Алкалоид АД организира обуки за студенти

Почитувани студенти,
Алкалоид АД организира обуки за студенти од хемија кои ќе се реализираат во Тренинг центарот Ѓорче Петров Лафома.

 • Права од интелектуална сопственост во фармацијата. Предавачи: Марија Митковска, Емилија Конеска и Менче Најдоска-Богданов. Датум и време: 28.11.2023 во 12h. (времетраење 3 часа). За оваа обука има 10 слободни места за студенти од Институт за Хемија при ПМФ. Покриени се следните теми:
  1. Датабази за патенти
  2. Патентни пребарувања
  3. Видови патенти во фармација
  4. Основи на патентни пребарувања и алатки
  5. Пребарување на патент на молекула
  6. Подготовка на патентна стратегија
  7. Пребарување на патентни документи на оригинатор
  8. Читање и анализа на патентни документи
 • Регистрација на лекови. Предавачи: Зорица Кировска и Белма Асанова. Датум и време: 19.12.2023 во 12h. (времетраење 2 часа). За оваа обука има 10 слободни места за студенти од Институт за Хемија при ПМФ. Темата е поврзана со градењето на досие за ставање на лек во промет CTD.

Сите заинтересирани студенти да се пријават на следната e-mail адреса: natasa@pmf.ukim.mk, најдоцна до 21.11.2023 (за првото предавање), и 01.12.2023 за второто предавање.


08 ноември 2023

Повторен оглас за избор на демонстратори за учебната 2023/2024 година


06 ноември 2023

Оглас за вработување во Авицена ДОО

Почитувани студенти,
Уште од самото основање во 1991г., Авицена ДОО ја насочува својата дејност кон промоција и продажба на висококвалитетни дијагностички тестови, реагенси, опрема и лабораториски потрошен материјал од областа на микробиологијата, трансфузиологијата, молекуларната дијагностика, имунологијата, клиничката хемија и други области на клиничката лабораториска медицина.

Авицена ДОО објавува оглас за работно место: стручен соработник во сектор биохемија.


За повеќе детали, погледнете го документот во прилог.

симни документ


17 октомври 2023

Соопштение за настава по предметот „Спорт и здравје“

Природно математички факултет

Распоред за наставата по предметот Спорт и здравје за зимски семестар 2023/24 

Час

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

14.30

 

 

 

Молекуларна Биологија

МБГ 1, МБГ 2

 

15.00

Хемија

 

Математика

 

Нутриционизам

Наставна, Еколошка

15.30

 

 

 

Молекуларна Биологија

МБГ 3,

Биохемија и физиолофија  БХФ 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставата по предметот спорт и здравје ќе се одржува на Факултетот за физичко образование спорт и здравје.

Распоредот важи од ден 16.10.2023                                                                                                                       Одговорен проф. д-р. Ристо Стаменов


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.