Редовен професор д-р Горан СтојковиќКабинет 132 Локал 911 Дир. телефон 3249911 Email goranst@pmf.ukim.mk Консултации консултации: вторник од 8-10 часот, среда од 10-12 часот

Биографија

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.